Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

Tudásportál gyerekeknek kategória váltás

GYEREKEKNEK ÍRT VERZIÓ

Tudásportál egyszerűen kategória váltás

KÖZÉRTHETŐBB VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

Mik azok a bonus malus fokozatok?

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte
Megosztás linkedinen
Megosztás facebookon
Küldés emailben
Kimásolás

bonus_malus

Naptár ikon 2024-07-03
Címkék ikon kotelezo_biztositas

A bonus-malus fokozatok olyan, a kötelező gépjármű felelősségbiztosításokhoz (KGFB) kapcsolódó minősítési rendszer, melyet biztosítók használnak a bonus-malus besorolás soránBonus-malus fokozatok: Tudástár

A bonus-malus fokozatok a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) díját befolyásoló kármentesség honoráló/büntető rendszer fokozatai. A bonus fokozatok kedvezményt, a malus fokozatok pedig pótdíjat jelentenek a biztosított számára a kármentes vezetés, illetve károkozás alapján. Meghatározzák vele az ügyfél kockázati szintjét és a biztosítás díjára is hatással van az, hogy melyik bonus-malus fokozatba sorolták be. Fontos tudni, hogy a bonus-malus fokozatot motorról csak motorra, személygépjárműről csak személygépjárműre lehet átvinni, más járműfajtára nem.

Mik azok a bonus-malus fokozatok pontosan?

A bonus-malus rendszer lényege, hogy a biztosító díjkedvezménnyel jutalmazza a kármentes vezetőket, károkozás esetén pedig pótdíjat számít fel. A bonus-malus fokozatok befolyásolják a KGFB díját, így minél magasabb a bonus fokozat, annál olcsóbb a biztosítás, míg minél alacsonyabb a bonus fokozat, annál drágább. Valamint Malusnál ugyanez fordítva. M4-nél nagyon drága lesz a biztosítás, M1-nél nem annyira drága. A besorolás alapja az A00, mely egyesével (B01-B10) növelhető évente, minden balesetmentesen eltöltött év után.  Ha viszont baleset okozója az ügyfél, akkor a bonus-malus besorolás kedvezőtlen irányba fordul, akkor kettőt lép vissza. Egy B02-es ügyfél visszakerül A00-ba, egy A00 ügyfél viszont M02-be kerül. Innen már ki is derült, hogy a pótdíjakat M04-ig lehet begyűjteni. Jellemzően nálunk Magyarországon egy B10-es bonus-malus besorolás akár 50% kedvezményt is jelenthet az ügyfélnek, ami akárhogyan is nézzük, nem kevés kedvezmény. Ezek alapján majd 11 év és kimaxolhatjuk a kedvezményeket.

Háromféle bonus-malus fokozat létezik:

  • Bonus fokozatok: B1-tól B10-ig terjedő kategóriák, amelyek kedvezményt jelentenek a biztosított számára.
  • Malus fokozatok: M01-től M04-ig terjedő kategóriák, amelyek pótdíjat jelentenek a biztosított számára.
  • Alap fokozat: Az A0. Ez az origó, a középpont.

B, mint bonus, M, mint malus. A fokozatok megmutatják, hogy az ügyfeleknek kedvezményt adnak vagy pótdíjat szabnak ki a biztosító társaságok, az alapján, hogy mennyi kárt okoznak megszabott idő alatt. Bonus jogosultságot az a szerződő szerez, aki az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartamban (megfigyelési időszak) legalább 270 napig rendelkezett érvényes KGFB-vel és nem okozott kárt. Ha az ügyfél nem okoz balesetet vagy károkat egy a biztosítók által meghatározott időszak alatt, akkor általában kedvezményt kap a biztosítási díjára. Ha azonban az ügyfél felelős balesetért vagy károkért, akkor a biztosító növelheti a díjat (ez a "malus" rész). 

Mikor lehet átvinni a bonus-malus fokozatokat?

A bonus-malus fokozatokat csak akkor lehet átvinni másik biztosítóhoz, ha az előző szerződés lemondásra került és nincs díjhátralék. A bonus-malus igazolás, ha szükség lenne rá, a régi biztosítónál igényelhető, és tartalmazza a bonus-malus fokozatot, a biztosított nevét, címét, a gépjármű adatait, a szerződéskötés és a biztosítási időszak lejárati dátumát, valamint a kártörténeti adatokat. 

Fontos megjegyezni, hogy a bonus-malus fokozatok nem csak Magyarországon érvényesek, más országokban is előfordul, hogy elfogadják azokat, persze nem minden esetben. Erről érdemes tájékozódni az ottani biztosítónál.

Hogyan számolják a bonus-malus fokozatokat?

A bonus-malus fokozatokat a biztosított kártörténeti adatai alapján számolják ki. A kártörténeti adatok közé tartoznak a károkozások, a kárkifizetések, a bírósági ítéletek, és a felelősség megállapítása.

A bonus-malus fokozatok számításának módja a következő:

  • Új üzembentartó esetén: A kiinduló fokozat A0 vagy A00.
  • Kármentes vezetés esetén: A bonus fokozat minden évben eggyel emelkedik, maximum B10-ig.
  • Károkozás esetén: A malus fokozat a károkozás mértékétől függően alakul. Egy kár esetén a bonus fokozat két kategóriával csökken, két kár esetén négy kategóriával, és így tovább. Négy vagy annál több kár esetén a bonus fokozattól függetlenül M04-be sorolják a biztosítottat.

Miért kapom a bonus-malus fokozatokat?

A bonus-malus fokozatokat a biztosítók azért alkalmazzák, hogy ösztönözzék a sofőröket a biztonságos vezetésre. A bonus fokozatok kedvezményekkel jutalmazzák a kármentes vezetőket, a malus fokozatok pedig pótdíjjal büntetik a balesetokozókat.

A bonus-malus fokozatok célja, hogy csökkentsék a közúti balesetek számát és biztonságosabbá tegyék a közlekedést.

Nézze meg kötelező biztosítása (KGFB)nem közeledik-e évfordulójához , mert a kötelező biztosítás kalkulátorunkkal maximális kedvezménnyel 1 perc alatt versenyeztetheti a biztosítókat, és számolhatja ki az ön számára legkedvezőbb lehetőséget.

Hogyan vihetem tovább a bonus-malus fokozatokat?

A bonus-malus fokozatokat akkor lehet tovább vinni, ha a biztosítási szerződést megszüntetik, és új szerződést kötnek. A bonus-malus fokozatok továbbviteléhez szükség van a bonus-malus igazolásra, amelyet a régi biztosítónál kell igényelni.

A bonus-malus fokozatokat csak akkor lehet tovább vinni, ha a biztosított ugyanaz marad.

Összefoglalva:

A bonus-malus fokozatok a biztosított vezetési múltja alapján befolyásolják a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díját. A bonus fokozatok kedvezményesebb díjakat, a malus fokozatok drágább díjakat eredményeznek. A bonus-malus fokozatok átruházhatók, ha ugyanazzal a gépjárművel köt új kötelező biztosítást.

További cikkek
Tudásportál - 2024-05-05 13:59

Baleset utáni kártérítés
Sajnos, autóbaleset, motorbaleset, kerékpáros baleset vagy gyalogos baleset esetén nem csak a testi sérülések, de anyagi károk is keletkezhetnek. Ezek a károk jelentősen megnehezíthetik a sérült fél életét, ezért fontos tudni, hogy a baleset utáni kártérítés révén a sérült fél kompenzációt kaphat az elszenvedett károkért.

Tudásportál - 2024-07-11 20:31

A kötelező biztosítás befizetési határidő betartása
A kötelező biztosítás befizetési határidő betartása nagyon fontos, ha szeretnénk, hogy később ne kelljen felesleges ügyeket intézni.

Tudásportál - 2024-07-19 13:15

Kötelező biztosítás törvényi szabályozása
A KGFB azért kötelező, mert erre törvényt hoztak, erre szolgál a Kötelező biztosítás törvényi szabályozása.