Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

Tudásportál gyerekeknek kategória váltás

GYEREKEKNEK ÍRT VERZIÓ

Tudásportál egyszerűen kategória váltás

KÖZÉRTHETŐBB VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

Mi az az üzembentartói szerződés?

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte
Megosztás linkedinen
Megosztás facebookon
Küldés emailben
Kimásolás

kotelezo_biztositas

Az üzembentartói szerződés egy fontos jogi dokumentum.Üzembentartói szerződés: Tudástár

Az üzembentartói szerződés egy fontos jogi dokumentum, amelyet autótulajdonosok kötnek, ha egy járműnek nem tulajdonosai, csupán használó kívánnak lenni. Az üzembentartói szerződés egy olyan szerződés, amelyben a tulajdonos átruházza az üzembentartói jogot egy másik személyre. Ez azt jelenti, hogy az üzembentartó lesz a gépjármű forgalmi engedélyén szereplő személy, és ő viseli a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.  A magyar kötelező gépjármű felelősségbiztosítások kapcsán sűrűn előkerül ez a fogalom. A tulajdonos és az üzembentartó ebben az üzembentartói szerződésben foglalják írásba a megegyezésüket. 

Hogyan néz ki egy üzembentartói szerződés?

Az üzembentartói szerződés nem egységes formátumú, de általában tartalmazza a következőket:

 • A szerződés azonosítói: Szerződésszám, dátum, felek neve és címe
 • A gépjármű adatai: Forgalmi engedély azonosító adatok, típus, gyártmány, motorszám, alvázszám
 • A felek megállapodásai: Üzembentartói jog átruházásának oka, határideje, feltételei
 • A felek jogai és kötelezettségei: Üzembentartó jogai és kötelezettségei, tulajdonos jogai és kötelezettségei
 • Felelősségvállalás: Felek felelősségvállalása a szerződésben foglaltakért
 • Aláírások: Felek aláírása, bélyegző

Mik a főbb elemei az üzembentartói szerződésnek?

 • A felek megállapodásai: A szerződésnek rögzítenie kell a felek megállapodásait az üzembentartói jog átruházásának feltételeiről, határidejéről és módjáról.
 • A felek jogai és kötelezettségei: A szerződésnek pontosan meg kell határoznia az üzembentartó és a tulajdonos jogait és kötelezettségeit.
 • Felelősségvállalás: A szerződésnek rögzítenie kell a felek felelősségvállalását a szerződésben foglaltakért.

A feltüntetendő főbb adatok: 

 • Szerződő felek: A gépjármű tulajdonosa és az üzembentartója
 • A gépjármű adatai: Fontos, hogy a szerződés pontosan azonosítsa a gépjárművet, amelyre az üzembentartói jog vonatkozik. Forgalmi engedély azonosító adatok, típus, motorszám, stb.
 • Az üzembentartói joggal járó jogok és kötelezettségek:
  • Az üzembentartó jogosult a gépjármű használatára
  • Az üzembentartó köteles a gépjárművet üzemképes állapotban tartani
  • Az üzembentartó köteles a gépjárművel okozott károkért felelősséget vállalni
 • A szerződés időtartama: Határozott vagy határozatlan időtartamú lehet
 • Felmondási feltételek: A szerződés mindkét fél által felmondható
 • Költségek: Az üzembentartói szerződés megkötésének nincs díja

Nézze meg kötelező biztosítása (KGFB)nem közeledik-e évfordulójához , mert a kötelező biztosítás kalkulátorunkkal maximális kedvezménnyel 1 perc alatt versenyeztetheti a biztosítókat, és számolhatja ki az ön számára legkedvezőbb lehetőséget.

Hogyan kell megkötni az üzembentartói szerződést?

Az üzembentartói szerződést írásban kell megkötni, és mindkét félnek alá kell írnia. A szerződést nem kell közjegyző előtt hitelesíteni, de ez javasolt, hogy később ne merülhessenek fel viták a szerződés érvényességével kapcsolatban.

Mik a lépései az üzembentartói szerződés megkötésének?

 1. A szerződés elkészítése: A szerződést írásban kell elkészíteni, és mindkét félnek meg kell egyeznie a tartalmában. Az üzembentartói szerződést 4 példányban kell kitölteni, úgy, hogy minden példányon olvashatók legyenek a beírt adatok, és mind a négy példányon eredeti aláírásokra van szükség.
 2. Aláírás: Mindkét félnek alá kell írnia a szerződést.Az üzembentartói szerződést teljes bizonyító erejű, joghiteles magánokiratba kell foglalnunk, ami azt jelenti, hogy két tanúnak kell igazolnia a szerződés hitelességét nevének és lakcímének, valamint aláírásának megadásával. 
 3. Közjegyzői hitelesítés (opcionális): Ha a felek közjegyzői hitelesítést is szeretnének, akkor a szerződést be kell mutatni a közjegyzőnek, aki hitelesíti a felek aláírását.
 4. Bejelentés : Az üzembentartói jog átruházását be kell jelenteni a hatóságoknak. Elkell menni a kormányhivatalba, és be kell vinni a szükséges iratokat. Ha a gépjármű lízingelt, akkor a lízingbeadónak is be kell jelenteni az üzembentartói jog átruházását.

Mivel ez üzembentartó váltásnak minősül vannak még feladatok az aláírás után a bejelentéssel példának okáért:

 1. Nyilatkozat benyújtása: A tulajdonosnak vagy az üzembentartónak és a tulajdonosnak írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania a kormányablakban. A nyilatkozatban szerepelnie kell a forgalmi engedély azonosító adatainak, a tulajdonos és az üzembentartó személyes adatainak, a visszavonás okának, és a dátumnak.
 2. Szükséges iratok benyújtása: A nyilatkozaton kívül be kell nyújtani a forgalmi engedélyt, a személyazonosító okmányt, és a közjegyzői hitelesítésű szerződést (ha van).
 3. Díjfizetés: Az üzembentartói jog átadásának vannak költségei, amit a kormányablakban kell befizetni. 
 4. Új forgalmi engedély: Az üzembentartói jog átadása/változása után a tulajdonosnak új forgalmi engedélyt kell igényelnie. Egyenes ági rokonok között az üzembentartói bejegyzés költsége illetékmentes, de a forgalmi engedély cseréjét így is ki kell fizetnie. 

Vannak ennek költségei?

Szerepeltetni kell a szerződésben, hogy az üzembentartó milyen anyagi térítést nyújt az üzembentartási jogokért, mivel ez lehet ingyenes is, vagy fizethet érte térítést is, melyet az előzőekben említett üzembentartói szerződésben kell leírni. Ha ellenértéket fizet az üzembentartásért, akkor van hatósági bejegyzésének költsége a kormányhivatalban, és ki kell fizetni az új forgalmi engedélyt. Ha nem volt térítés, akkor már a vagyonszerzési illeték is terheli az üzembentartói jog megszerzésért, minden előzőleg felsorolt mellett. 

Kormányhivatali  költségek:

 • Új forgalmi engedély: 6.000 Ft
 • Törzskönyv (tulajdonosi jogváltás esetén): 6.000 Ft
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás: A díj a biztosítási feltételektől függően változik

Hasznos linkek:

https://www.kormanyhivatal.hu/download/a/4b/54000/%C3%9Czembentart%C3%B3i%20szerz%C5%91d%C3%A9s.pdf

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=c00a4076-1f84-4a1d-89cd-af7ed10ae04d

Üzembentartói szerződés letöltése:

PDF formátumban: https://biztosapp.hu/kozvetitodokumentumok/uzembentartoi-jog-atruhazasarol-szolo-szerzodes.pdf

Doc formátumban: https://biztosapp.hu/kozvetitodokumentumok/uzembentartoi-jog-atruhazasarol-szolo-szerzodes.doc

 

További cikkek
Tudásportál - 2024-07-11 09:19

Az utasbiztosítás autóbérlés szolgáltatása
Az utasbiztosítás autóbérlés esetétkimondottan akkor téríti, ha kiegészítőként van gépjármű fedezet, amelyben szerepel a bérautó biztosítása is.

Tudásportál - 2024-07-05 05:57

Mennyi a fedezetlenségi díj összege?
A fedezetlenségi díj összege jármű típusonként, és személygépjármű esetében teljesítményenként is eltérő.

Tudásportál - 2024-07-02 13:51

Mi az a zöldkártya?
A Zöldkártya egy olyan, nemzetközileg elfogadott gépjármű-biztosítási bizonylat, mely azt igazolja, hogy az üzemben tartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik.