Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A kötelező biztosítás megszüntetése

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte
Megosztás linkedinen
Megosztás facebookon
Küldés emailben
Kimásolás

kotelezo_biztositas

Naptár ikon 2024-06-06
Címkék ikon biztositas_felmondasa

A kötelező biztosítás megszüntetése többféleképpen történhet, attól függően, hogy milyen okból kívánja megszüntetni a biztosítást.A kötelező biztosítás megszüntetése: Mikor, hogyan, miért?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) minden forgalomban részt vevő járműre kötelező, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem kell megszüntetni. Számos oka lehet a kötelező biztosítás megszüntetésének, de fontos, hogy a jogszabályokat betartva, a megfelelő lépéseket betartva tegyük ezt.

Mikor szüntethető meg a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítás megszüntetésére az alábbi esetekben van lehetőség:

1. Évfordulóra: Minden évben, a biztosítási évforduló előtt 30 nappal felmondható a kötelező biztosítás. Ez a leggyakoribb módja a szerződés megszüntetésének, és ekkor van lehetőség új biztosítót választani.

2. Érdekmúlás: Ha a gépjármű tulajdonjoga vagy üzembentartói joga átruházásra kerül, a régi tulajdonos/üzembentartó érdekmúlás okán felmondhatja a kötelező biztosítást. Ez az adásvétel napján lehetséges.

3. Díjnemfizetés: Amennyiben a biztosítási díjat nem fizetik be a határidőre, a biztosító felmondhatja a szerződést. Fontos megjegyezni, hogy a díjnemfizetés súlyos következményekkel járhat, többek között kötelező befizetéseket és a büntetőpontok növekedését eredményezheti.

4. Közös megegyezés: Bizonyos esetekben a biztosító és a szerződő fél közösen is megállapodhatnak a szerződés megszüntetésében. Ez akkor lehetséges, ha mindkét fél ezt kívánja, és nincs akadálya a megszüntetésnek.

5. Egyéb okok: Ritkább esetekben, de előfordulhat, hogy a gépjármű forgalomból történő kivonása, megsemmisülése, vagy a forgalmi engedély bevonása miatt is meg kell szüntetni a kötelező biztosítást.

Másként:

1. Jármű eladása

Amennyiben eladja a járművét, a biztosítást a jármű új tulajdonosa veszi át, vagy új biztosítást köt. Ebben az esetben az eladónak értesítenie kell a biztosítót a tulajdonosváltásról.

2. Jármű leselejtezése

Ha a járművet leselejtezik, szintén szükséges értesíteni a biztosítót. A leselejtezés tényét igazoló dokumentumok (például a forgalomból kivonást igazoló határozat) bemutatásával kérhető a biztosítás megszüntetése.

3. Biztosító váltása

Amennyiben jobb feltételeket kínáló biztosítást talál, és váltani szeretne, a régi biztosítás megszüntetése a biztosító váltással egyidőben történik. A váltáshoz először új biztosítást kell kötni, majd az új biztosító intézkedik a régi biztosítás megszüntetéséről. Ezt követően értesíteni kell a régi biztosítót a váltásról. Rendszámmal rendelkező üzemképes (forgalomból nem kivont) járműnek kötelező a KGFB.

A kötelező biztosítás megszüntetésének lépései:

 1. Felmondó nyilatkozat: A kötelező biztosítás megszüntetéséhez írásbeli felmondó nyilatkozatot kell benyújtani a biztosítónak. A felmondó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerződés azonosító adatait, a megszüntetés okát, a felmondó fél nevét és elérhetőségét. A pontos tartalommal és benyújtási móddal kapcsolatban tájékozódjon a biztosítójánál.
 2. Szükséges dokumentumok: A felmondó nyilatkozaton kívül benyújthatnak további dokumentumokat is a megszüntetéshez, attól függően, hogy mi az oka a felmondásnak. Például, ha adásvétel miatt történik a megszüntetés, csatolni kell az adásvételi szerződést.
 3. Határidők: A felmondó nyilatkozatot a biztosítási évforduló előtt 30 nappal, érdekmúlás esetén az adásvétel napján, díjnemfizetés esetén a biztosító által megadott határidőn belül kell benyújtani.

Végső lépések: A biztosító a felmondó nyilatkozat beérkezését követően elbírálja a kérést, és értesíti a szerződő felet a megszüntetésről. A megszüntetés dátuma a felmondó nyilatkozatban megadott dátum, vagy a biztosító által megadott dátum lesz.

Fontos szempontok a kötelező biztosítás megszüntetésekor:

 • A kötelező biztosítás megszüntetése csak akkor lehetséges, ha a gépjárműnek nincs érvényes forgalmi engedélye.
 • A kötelező biztosítás megszüntetése után a gépjármű nem vehet részt a forgalomban.
 • A kötelező biztosítás megszüntetése esetén a befizetett díjak arányos részét vissza lehet igényelni.
 • Ha nem gondoskodunk a kötelező biztosítás folyamatos fennállásáról, bírságra számíthatunk.
 • Mindig gondoskodjon arról, hogy a biztosítás megszüntetése vagy váltása során ne legyen fedezetlen időszak, mert a jármű kötelező biztosítás nélküli használata jogszabályba ütközik.
 • Tartsa be a biztosító által előírt értesítési határidőket és formai követelményeket, hogy elkerülje a felesleges bírságokat vagy jogi következményeket.

   Íme néhány gyakori eset, amikor szükség lehet a KGFB megszüntetésére, és a hozzá tartozó lépések:

Amennyiben bizonytalan a pontos lépésekkel kapcsolatban, célszerű közvetlenül a biztosítójával vagy egy szakértővel konzultálni, hogy biztosítsa a kötelező biztosítás megszüntetése, zökkenőmentes lebonyolítását.

További cikkek
Tudásportál - 2024-04-25 08:51

Casco biztosítás visszatérítés
A Casco biztosítás visszatérítés biztosítja, hogy ne kelljen a teljes összeget kifizetnie a biztosításért, ha a gépjárműve megsemmisül, ellopják, vagy forgalomból vonják.

Tudásportál - 2024-05-02 08:49

Utasbiztosítás betegség esetére
Az utasbiztosítás betegség esetére nyugalmat és biztonságot adhat a kikapcsolódóknak, ha váratlan betegség történik. A váratlan események, mint a betegség, megzavarhatják a nyaralást és komoly anyagi terheket róhatnak ránk.

Tudásportál - 2024-06-05 11:55

Casco biztosítás árak szabása
A casco biztosítás árakat számos tényező befolyásolhatja, és ezek biztosítónként és a jármű specifikációitól függően változhatnak.