Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 5 személykedvelte

Kárügyintézés

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 5 személykedvelte

A kárügyintézés egy gyűjtőfogalom, amely magába foglalja a biztosítási eseményekhez kapcsolódó tevékenységeket, a kárbejelentéstől, a kárszemlén keresztül a kárkifizetésig, az utólagos pénzügyi tevékenységekig.A kárügyintézés a biztosításokban

A kárügyintézés a biztosítási esemény bekövetkezése után indult folyamat, amelynek során a biztosító megvizsgálja a káresemény körülményeit, és megállapítja a kártérítés mértékét és módját. A kárügyintézés célja, hogy a biztosított a lehető leghamarabb és a lehető legkényelmesebben megkapja a kártérítést.

A kárügyintézés menete

1. Kárbejelentés:

 • A folyamat elindul, amikor a biztosított vagy az érintett fél bejelenti a kárt a biztosító társaságnak. Ez a bejelentés tartalmazza a káresemény időpontját, helyszínét, leírását és az érintett vagyontárgyakat.

2. Kárbejelentés rögzítése:

 • A biztosító rögzíti a bejelentést, nyilvántartásba veszi, és egy ügyintézőt vagy kárszakértőt rendel hozzá, aki tovább foglalkozik az üggyel.

3. Kárfelvétel:

 • A kárszakértő felkeresi a kár helyszínét, hogy személyesen értékelje a károsodás mértékét. Felméri a kárt, gyűjti az információkat és dokumentumokat, mint például fotókat, szemtanúi nyilatkozatokat, rendőrségi jelentéseket stb.

4. Kárértékelés:

 • Az összegyűjtött adatok alapján a biztosító értékeli a kárt, meghatározza a károk okát, és ellenőrzi, hogy a bekövetkezett esemény fedezett-e a biztosítási szerződés által.

5. Döntés a kártérítésről:

 • A biztosító dönt a kártérítési összegről és annak módjáról. Ez magában foglalhatja a teljes vagy részleges kárrendezést, javítási költségek megtérítését, vagy a károsodott tárgyak pótlását.

6. Kárkifizetés:

 • A jóváhagyott kártérítési összeget a biztosító kifizeti a biztosítottnak vagy a megfelelő félnek. A kifizetés történhet közvetlen pénzátutalással, csekk küldésével, vagy a számlák közvetlen rendezésével.

7. Ügy lezárása:

 • Miután a kártérítést kifizették és minden kapcsolódó ügyintézési feladatot elvégeztek, a biztosító lezárja a kárigényt.

A kárügyintézési folyamat célja, hogy gyors, hatékony és igazságos módon rendezze a biztosítottak kárigényeit, miközben biztosítja, hogy minden fél tisztességes bánásmódban részesüljön a biztosítási szerződésben rögzített feltételek és a jogszabályok szerint.

 

A kárügyintézés a biztosításokban

A kárügyintézés a biztosítási esemény bekövetkezése után a kár megtérítésének folyamata. A kárügyintézés magában foglalja a káresemény bejelentését, a kárfelmérést, a kártérítés mértékének megállapítását és a kártérítés kifizetését.

A kárügyintézés menete a különböző biztosítási módozatoknál

A kárügyintézés menete a biztosítási módozattól függően eltérő lehet. Íme néhány példa a leggyakoribb biztosítási módozatok kárügyintézésére:

 • Casco: A casco biztosítás keretében a kárt a biztosítottnak be kell jelentenie a biztosítónak, és a káresemény körülményeit dokumentálnia kell (pl. fényképek, rendőrségi jegyzőkönyv). A biztosító a kárfelmérést követően megállapítja a kártérítés mértékét, és kifizeti a kártérítést.
 • KGFB: A KGFB biztosítás keretében a kárt a károkozó fél biztosítójának kell bejelenteni. A biztosítók a kárfelmérést követően megállapítják a kártérítés mértékét, és a károkozó fél biztosítója kifizeti a kártérítést a sérült félnek.
 • Lakásbiztosítás: A lakásbiztosítás keretében a kárt a biztosítottnak be kell jelentenie a biztosítónak, és a káresemény körülményeit dokumentálnia kell (pl. fényképek, tűzoltósági jegyzőkönyv). A biztosító a kárfelmérést követően megállapítja a kártérítés mértékét, és kifizeti a kártérítést.
 • Utasbiztosítás: Az utasbiztosítás keretében a kárt a biztosítottnak be kell jelentenie a biztosítónak, és a káresemény körülményeit dokumentálnia kell (pl. orvosi igazolás, számlák). A biztosító a kárfelmérést követően megállapítja a kártérítés mértékét, és kifizeti a kártérítést.
 • Balesetbiztosítás: A balesetbiztosítás keretében a kárt a biztosítottnak be kell jelentenie a biztosítónak, és a káresemény körülményeit dokumentálnia kell (pl. orvosi igazolás, kórházi zárójelentés). A biztosító a kárfelmérést követően megállapítja a kártérítés mértékét, és kifizeti a kártérítést.
 • Felelősségbiztosítás: A felelősségbiztosítás keretében a kárt a károkozó fél biztosítójának kell bejelenteni. A biztosítók a kárfelmérést követően megállapítják a kártérítés mértékét, és a károkozó fél biztosítója kifizeti a kártérítést a sérült félnek.

Fontos megjegyezni, hogy a kárügyintézés pontos menete a biztosítási szerződéstől függően eltérő lehet. A káresemény bekövetkezésekor a biztosítottnak be kell ismerkednie a szerződésben foglalt feltételekkel, és a kárt a szerződésben meghatározott módon kell bejelentenie a biztosítónak.

A nem-életbiztosítási károk és az életbiztosítási károk kárügyintézésének különbsége

A nem-életbiztosítási károk kárügyintézése során a biztosító a bekövetkezett kár megtérítésére törekszik. A kár mértéke általában objektíven meghatározható (pl. javítási költségek, elmaradt jövedelem). A kárügyintézés során a biztosító a káresemény körülményeit vizsgálja, és a kártérítés mértékét a szerződésben foglalt feltételek alapján állapítja meg.

Bizonyítékok:

 • Nem-életbiztosítások: A nem-életbiztosítási károk ügyintézése során a biztosítottnak bizonyítania kell a kár mértékét. A bizonyítékok lehetnek például számlák, fényképek, orvosi igazolások, rendőrségi jegyzőkönyvek stb.
 • Életbiztosítások: Az életbiztosítási károk ügyintézése során a biztosítottnak nem kell bizonyítania a kár mértékét. A biztosító a szerződésben foglalt feltételek alapján fizeti ki a biztosítási összeget.

Időtartam:

 • Nem-életbiztosítások: A nem-életbiztosítási károk ügyintézése általában gyorsabb, mint az életbiztosítási károk ügyintézése. Ennek az az oka, hogy a nem-életbiztosítási károk mértéke általában objektíven meghatározható, míg az életbiztosítási károk mértéke nem mindig egyértelmű.
 • Életbiztosítások: Az életbiztosítási károk ügyintézése hosszabb ideig tarthat, mint a nem-életbiztosítási károk ügyintézése. Ennek az az oka, hogy a biztosítónak alaposan meg kell vizsgálnia a káresemény körülményeit, mielőtt kifizeti a biztosítási összeget.

Jogi vonatkozások:

 • Nem-életbiztosítások: A nem-életbiztosítási károk ügyintézésében jogi viták is felmerülhetnek. Ennek az az oka, hogy a károkozó és a sértett között vita merülhet fel a kár mértékével vagy a felelősséggel kapcsolatban.

Életbiztosítások: Az életbiztosítási károk ügyintézésében ritkán merülnek fel jogi viták. Ennek az az oka, hogy a biztosítási összeg mértéke a szerződésben foglalt feltételek alapján kerül meghatározásra, így kevesebb a vita lehetősége.
 

Fontos megjegyezni, hogy ezek csak általános irányelvek, és a biztosítási szerződéstől függően a kárügyintézés menete eltérő lehet. A káresemény bekövetkezésekor a biztosítottnak be kell jelentenie a kárt a biztosítónak, és a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kell dokumentálnia a kárt. A biztosító a káresemény bejelentése után elindítja a kárfelmérési eljárást, és a káresemény körülményeinek vizsgálata alapján meghozza a döntést a kártérítés mértékéről és módjáról.

További cikkek
Tudásportál - 2024-07-23 05:55

Casco biztosítás árak szabása
A casco biztosítás árakat számos tényező befolyásolhatja, és ezek biztosítónként és a jármű specifikációitól függően változhatnak.

Tudásportál - 2024-07-04 05:23

A magyar biztosítási piac 2023-as adatai tényszerűen
A magyar biztosítási piac 2023-as adatai tényszerűen jelenleg a biztosító társaságok adatai alapján még nem leírhatók, csak a 2022-es adatok, mivel még nincs róluk tökéletes elemzés.

Tudásportál - 2024-07-07 21:04

A kárbejelentés menete
A kárbejelentés menete az a folyamat, amíg a kárunktól eljutunk a kárkifizetéséig.