Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

Tudásportál gyerekeknek kategória váltás

GYEREKEKNEK ÍRT VERZIÓ

Tudásportál egyszerűen kategória váltás

KÖZÉRTHETŐBB VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

Kárrendezés

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A kárrendezés a kár bejelentésétől a végleges kifizetéséig, illetve annak végleges elutasításáig tartó munkafolyamatok összessége. A Kárrendezés a Biztosítások Szempontjából

A kárrendezés a biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosító és a biztosított közötti folyamat, amelynek során a biztosító megvizsgálja a kárt, felméri a kártérítés összegét, és kifizeti a kártérítést a biztosítottnak. Beletartozik az igényjogosultság megállapítása, a biztosítási események bekövetkezésének vizsgálata és ezen belül a káresemény okainak megállapítása, a kárnak okmányok alapján történő és/vagy helyszíni felmérése, a becslés alapján az összegszerű kár megállapítása, kárjegyzőkönyv felvétele, végül döntésre, kifizetésre való előkészítése és a jogos kártérítés folyósítása. A kárrendezés egy nagyon fontos része a biztosítási eljárásnak, amikor a biztosító társaság átnézi és eldönti a bejelentett kárigények jogosságát és mértékét. Ez a folyamat lépésről lépésre történik: elkezdődik a kár bejelentésével, és befejeződik, amikor a biztosító kifizeti a pénzt. Ez garantálja, hogy a biztosítottak, legyenek azok magánszemélyek vagy cégek, megkapják a megfelelő kártérítést, amit a szerződésük ígér és amit a káruk indokol.

Mire való a Kárrendezés?

A kárrendezés célja, hogy a biztosított a lehető leghamarabb és a lehető legkisebb kellemetlenséggel megkapja a kártérítést a biztosítási esemény miatt elszenvedett káráért. A kárrendezés során a biztosító a következőket teszi:

 • Megvizsgálja a kárt: A biztosító a káresemény bejelentése után felméri a kárt, és bizonyítékokat gyűjt a káresemény bekövetkezéséről és a kár mértékéről.
 • Felméri a kártérítés összegét: A biztosító a biztosítási szerződésben foglalt feltételek alapján kiszámítja a kártérítés összegét.
 • Kifizeti a kártérítést: A biztosító a kártérítés összegét a biztosítottnak átutalja, vagy más módon kifizeti.

Kinek a feladata elindítani, és ki rendezi a kárt?

A kárrendezést a biztosított indítja el a káresemény bejelentésével a biztosítónak. A biztosító ezután megvizsgálja a kárt, felméri a kártérítés összegét, és kifizeti a kártérítést a biztosítottnak. A kárrendezést a biztosító saját munkatársai végzik, de a bonyolultabb esetekben külső szakértőket is bevonhatnak.

Miért fontos a Kárrendezés?

A kárrendezés fontos a biztosított számára, mert a biztosítótól kapott kártérítés fedezi a káresemény miatt elszenvedett kárát. A kárrendezés a biztosító számára is fontos, mert a hatékony kárrendezés javítja a cég hírnevét és növeli az ügyfélszerzést.

Hogyan zajlik a Kárrendezés?

A kárrendezés a következő lépésekben zajlik:

 1. Káresemény bejelentése: A biztosítottnak a lehető leghamarabb be kell jelentenie a káreseményt a biztosítónak. A bejelentéshez általában szükség van a káresemény leírására, a kár mértékének becslésére, és a szükséges dokumentumokra (pl. rendőrségi jegyzőkönyv, számlák).
 2. Kárvizsgálat: A biztosító a káresemény bejelentése után megvizsgálja a kárt. A kárfelmérést a biztosító saját munkatársai végzik, de a bonyolultabb esetekben külső szakértőket is bevonhatnak.
 3. Kártérítés összegének megállapítása: A biztosító a kárfelmérést követően kiszámítja a kártérítés összegét. A kártérítés összegét a biztosítási szerződésben foglalt feltételek alapján határozzák meg.
 4. Kártérítés kifizetése: A biztosító a kártérítés összegét a biztosítottnak átutalja, vagy más módon kifizeti.
   

A kárrendezés menete a biztosítási esemény típusától és a biztosítási szerződés feltételeitől függően változhat.

A kárrendezés fő lépései:

1. Kárbejelentés:

 • A folyamat kezdetén a biztosított vagy a károsult fél jelenti a kárt a biztosítónak. Ez a bejelentés általában tartalmazza a kár részleteit, például az időpontot, helyszínt, körülményeket és a károsodott vagyontárgyakat.

2. Kárbejelentés rögzítése és ügyintézés megkezdése:

 • A biztosító rögzíti a bejelentést, és ügyintézőt vagy kárszakértőt rendel az ügyhöz, aki az eljárás során a biztosítottal vagy károsulttal fog kommunikálni.

3. Kárszemle és értékelés:

 • A biztosító által kijelölt kárszakértő felkeresi a kár helyszínét, hogy felmérje a károsodást. Ez magában foglalhatja a károsodások dokumentálását, például fényképek készítését, és más releváns adatok gyűjtését, mint szemtanúi vallomások vagy rendőrségi jelentések.

4. Kárértékelés és fedezet ellenőrzése:

 • A biztosító értékeli a kárt és ellenőrzi, hogy a bekövetkezett esemény és a kár mértéke fedezett-e a biztosítási szerződés által. Ebben a szakaszban vizsgálják a szerződési kizárásokat és korlátozásokat is.

5. Döntéshozatal és kártérítési összeg meghatározása:

 • Miután a kár értékelése megtörtént, a biztosító dönt a kártérítési összegről, amely lehet egy összegben történő kifizetés, javítási költségek térítése, vagy egyéb, a szerződésben meghatározott formában.

6. Kárkifizetés:

 • A jóváhagyott kártérítési összeget a biztosító kifizeti a biztosítottnak. Ez általában banki átutalás formájában történik, de lehet csekk vagy más fizetési mód is.

7. Ügy lezárása:

 • Miután minden kapcsolódó tranzakció befejeződött, a biztosító lezárja a kárrendezési ügyet.

Fontos, hogy a károsult a kárrendezés során együtt működjön a biztosítóval. A károsultnak minden szükséges dokumentumot és információt be kell mutatnia a biztosítónak a kár felméréséhez és a kártérítési igény elbírálásához.

A kárrendezéssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a biztosítási szerződésben találhatók további információk.

Fontos tudnivalók a Kárrendezésről

 • A kárrendezés során a biztosító a biztosítási szerződés feltételei alapján jár el. Ez azt jelenti, hogy a károsult csak akkor jogosult kártérítésre, ha a káresemény bekövetkezett a biztosítási szerződés fedezetében, és ha a károsult teljesítette a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeit.
 • A kártérítési összeg mértéke a károk mértékétől és a biztosítási szerződésben meghatározott feltételektől függ. A károsult nem feltétlenül kapja meg a károk teljes összegét.
 • A károsultnak joga van a biztosító döntése ellen panasszal élni. A panasz benyújtására a biztosítási szerződésben meghatározott határidő áll rendelkezésre.
 • A kárrendezés során javasolt jogi tanácsot kérni, hogy a károsult tisztában legyen a jogaival és kötelezettségeivel.

A kárrendezéssel kapcsolatos további információkért a biztosító Ügyfélszolgálatához fordulhat.

Példák a Kárrendezésre

 • Gépjárműbiztosítás: A gépjárműbiztosítás fedezi a balesetek során keletkezett károkat. A kárrendezés során a biztosító felméri a sérüléseket, és megállapítja a javítási költségeket. A károsult a javítási költségeket a biztosítótól kapja meg.
 • Lakásbiztosítás: A lakásbiztosítás fedezi a tűzesetek, viharkárok, betörések során keletkezett károkat. A kárrendezés során a biztosító felméri a károkat, és megállapítja a javítási vagy az újjáépítési költségeket. A károsult a javítási vagy az újjáépítési költségeket a biztosítótól kapja meg.
 • Utazási biztosítás: Az utazási biztosítás fedezi az utazás során keletkezett károkat, például a poggyász elvesztését, a betegség miatti orvosi költségeket, a járat törlését. A kárrendezés során a biztosító megvizsgálja az esetet, és megállapítja a kártérítési összeget. A károsult a kártérítési összeget a biztosítótól kapja meg.

A kárrendezés egy összetett folyamat, amelynek során fontos a károsult és a biztosító közötti együttműködés. A biztosítók törekszenek arra, hogy a kárrendezési eljárást a lehető legrövidebb időn belül és a károsultak számára a lehető legkedvezőbb módon lezárják.

Összefoglalva:

A kárrendezés a biztosítási folyamat azon része, amelynek során a biztosító megvizsgálja a bejelentett káreseményt, felméri a károkat, és megállapítja a kártérítés mértékét. A kárrendezés fontos szerepet játszik a biztosítási rendszer működésében, és a károsultak jogbiztonságában. A kárrendezés során a biztosító a biztosítási szerződés feltételei alapján jár el, és a károsult köteles együttműködni a biztosítóval. A károsult jogosult arra, hogy a kárrendezéssel kapcsolatban kérdéseket tegyen fel a biztosítónak, és panasszal éljen, ha nem elégedett a kárrendezéssel. A kárrendezés egy összetett jogi eljárás lehet, ezért javasolt, hogy a károsult a kárrendezés során jogi tanácsot kérjen.

Tippek a gyors és zökkenőmentes Kárrendezéshez:

 • Jelentse be a káreseményt a lehető leghamarabb a biztosítónak.
 • Gyűjtse össze a káreseménnyel kapcsolatos összes dokumentumot (pl. fényképek, rendőrségi jegyzőkönyv).
 • Tájékoztassa a biztosítót a károk mértékéről.
 • Működjön együtt a biztosítóval a kárrendezés során.
 • Ha nem elégedett a kárrendezéssel, panasszal forduljon a biztosítóhoz.
További cikkek
Tudásportál - 2024-07-02 14:55

Kötelező biztosítás segédmotorra
Kötelező biztosítás segédmotorra is kell. Magyarországon a robogók, mint segédmotoros kerékpárok, alá esnek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) követelményeinek.

Tudásportál - 2024-05-01 10:23

A lakásbiztosítás biztosítási összege
A lakásbiztosítás biztosítási összege az a legmagasabb összeg, amit a biztosító kifizet káresemény esetén. A biztosítási összeg megállapítása során két fő tényezőt vesznek figyelembe: az ingatlan és az ingóság értékét.

Tudásportál - 2024-04-22 15:47

Kötelező biztosítás teljesítmény kategóriák fontossága
Kötelező biztosítás teljesítmény kategóriák fontossága elsősorban a díjszabásnál jelentkezik.