Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

Kárfelvétel

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A kárfelvétel a lehető legrövidebben megfogalmazva, a kárbejelentés átvétele, tudomásul vétele és rögzítése.A Kárfelvétel: A Biztosítási Kárrendezés Sarokköve

A kárfelvétel a biztosítási kárrendezési folyamat egyik legfontosabb eleme. Ez a részletes eljárás során a biztosítási károkat felmérik, dokumentálják és értékelik a károsodott vagyontárgyak, járművek vagy egyéb értékek állapotának meghatározása érdekében. A kárszakértők által összegyűjtött információk alapját képezik a kártérítési összeg megállapításának, és ezáltal befolyásolják a kárrendezés gyorsaságát és hatékonyságát.

Mikor van szerepe a kárfelvételnek?

A kárfelvételt bármilyen biztosítási esemény bekövetkezte után el kell végezni, ha a károkozás mértéke meghaladja a fedezeti összegben meghatározott minimumot. Ez vonatkozik többek között:

 • Gépjármű-balesetekre: Ilyenkor a kárszakértő mindkét jármű sérüléseit felméri, és fényképekkel, jegyzetekkel dokumentálja a károkat.
 • Lakásbiztosítási eseményekre: A kárszakértő felméri a lakás, a berendezés és a személyes tárgyak okozott kárait.
 • Betöréses lopásokra: A kárszakértő felméri a betörés nyomait, és dokumentálja az ellopott tárgyakat.
 • Egyéb károkozásokra: Biztosítótípustól függően a kárfelvétel kiterjedhet viharkárokra, tűzesetekre, vízkárokra és más nem várt eseményekre is.

Kinek a feladata a kárfelvétel?

A kárfelvételt általában a biztosító cég megbízott kárszakértői végzik. Ezek a szakemberek képzettek a károk pontos felmérésére és dokumentálására. Bizonyos esetekben, különösen nagyobb károk vagy vitatott helyzetek esetén, független kárszakértőket is igénybe vehetnek a biztosítottak vagy a biztosítók.

Hogyan zajlik a kárfelvétel?

A kárfelvétel egy szabályozott folyamat, amely a következő lépéseket foglalja magában:

 1. Helyszíni látogatás: A kárszakértő ellátogat a károsodott helyszínre, hogy személyesen felmérje a károkat.
 2. Dokumentáció: A kárszakértő fényképeket készít, jegyzeteket ír, és esetleg műszaki méréseket végez a károsodás mértékének dokumentálására.
 3. Beszámolók és interjúk: A kárszakértő interjúkat végezhet az érintettekkel és tanúkkal, hogy teljes képet kapjon a káresemény körülményeiről.
 4. Jelentés készítése: A gyűjtött adatok alapján a kárszakértő részletes jelentést készít, amely tartalmazza a károk leírását, a helyreállítási költségek becslését és más releváns információkat.
 5. Kárértékelés: A jelentés alapján a biztosító dönt a kár mértékéről és a kártérítés összegéről.

Fontos dokumentumok a kárfelvételhez:

A kárszakértő munkájának megkönnyítése érdekében a kárfelvételkor célszerű a következő dokumentumokat előkészíteni:

 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) vagy rendőrségi igazolás
 • Kárbejelentő nyomtatvány
 • Forgalmi engedély fénymásolata
 • Vezető jogosítványának fénymásolata (aki a balesetkor vezette a gépjárművet)
 • Gépjármű törzskönyvének fénymásolata
 • Cégek esetén: az aláírási címpéldány fénymásolata és a kárügyben eljáró személy részére szóló meghatalmazás

A kárfelvételhez kapcsolódó jogszabályok és feltételek:

A kárfelvétel pontos feltételeit és szabályait a biztosítási szerződés határozza meg. Ezért elengedhetetlen, hogy a káresemény bejelentésekor tájékozódjon a biztosítási feltételekről, és azok alapján járjon el.

Tippek a Kárfelvételhez:

 • Legyen proaktív: Miután bekövetkezett a káresemény, minél hamarabb jelentse be a kárt a biztosítójának. Ne várjon sokáig, mert ez késleltetheti a kárrendezési folyamatot.
 • Gyűjtsön bizonyítékokat: Készítsen fényképeket és videókat a károsodott ingóságokról és a káresemény helyszínéről. Ezek a bizonyítékok segíthetnek a kárfelvételben és a kártérítési összeg megállapításában.
 • Őrizze meg a számlákat: Ha a kárt már javíttatta, őrizze meg a javítási számlákat és a kapcsolódó dokumentumokat. Ezek a dokumentumok szükségesek a kártérítés igényléséhez.
 • Legyen őszinte a kárszakértővel: A kárfelvétel során fontos, hogy őszinte legyen a kárszakértővel a káresemény körülményeiről. Ne hazudjon és ne próbálja meg eltitkolni semmit, mert ez hátrányosan befolyásolhatja a kárrendezést.
 • Kérdezzen, ha nem ért valamit: Ne féljen kérdezni a kárszakértőtől, ha nem ért valamit a kárfelvételi eljárással kapcsolatban. A kárszakértőnek kötelessége, hogy világosan és érhetően tájékoztassa Önt a folyamatról.

Összefoglalás

A Kárfelvétel egy fontos lépés a biztosítási kárrendezési folyamatban. A kárszakértők feladata, hogy pontos és igazságos értékelést nyújtsanak a károk mértékéről, ami lehetővé teszi a gyors és hatékony kárrendezést.

Fontos, hogy a károsult proaktív legyen a kárfelvételi eljárásban, és őszintén működjön együtt a kárszakértővel. A fenti tippek betartásával megkönnyítheti a kárfelvételi folyamatot és elősegítheti a gyorsabb kárrendezést.

Ne feledje: A Kárfelvétel során a biztosító célja, hogy a károsultnak igazságos kártérítést nyújtson a keletkezett károkért.

Ha bármilyen további kérdése van a Kárfelvétellel kapcsolatban, forduljon a biztosítójához.

További cikkek
Tudásportál - 2024-06-09 14:00

A kötelező biztosítás váltás lehetőségei
A kötelező biztosítás váltás lehetősége év közben is adott, de ennek mikéntje és ideje bizonyos feltételekhez kötött.

Tudásportál - 2024-07-07 20:47

Kárbejelentő nyomtatvány
A kárbejelentő nyomtatvány gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint a kárbejelentő lap, és ugyanarra a célra használják. Ez egy olyan dokumentum, amelyet balesetek vagy káresemények bekövetkeztekor kell kitölteni, különösen a biztosítási esetek kezelése során.

Tudásportál - 2024-04-24 08:00

Casco biztosítás hány éves korig köthető?
Az, hogy a casco biztosítás hány éves korig köthető, az biztosítótársaságonként változik, de általánosan elmondható, hogy a felső korhatár 12 és 15 év között mozog. Fontos tudni, hogy a casco biztosítás hány éves korig köthető. Ez csupán általános iránymutatás, a pontos feltételeket a kiválasztott biztosítótárságnál kell megismerni.