Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

Kárbejelentés

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A Kárbejelentés a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak.A Kárbejelentés fogalma és típusai Magyarországon

A Kárbejelentés egy hivatalos eljárás, amellyel Ön tájékoztatja a biztosítóját egy bekövetkezett káreseményről. A bejelentés célja, hogy a biztosító megvizsgálja az esetet, és eldöntse, hogy köteles-e kártérítést fizetni Önnek. A kárbejelentés tehát egy olyan folyamat, amelyet biztosítási ügyfelek használnak a biztosító társaságuk felé történő kárigény benyújtására. Ez a lépés akkor történik, amikor a biztosított személy vagy cég kárt szenved egy esemény, például baleset, természeti katasztrófa, lopás vagy más, a biztosítási szerződés által lefedett körülmények bekövetkezése következtében. A kárbejelentési folyamat kulcsfontosságú a kárrendezési eljárás elindításához.

Milyen károkat lehet bejelenteni?

Magyarországon a biztosítók széles körű kárfajtákat fedeznek, beleértve a következőket:

 • Gépjárműkárok: Ide tartozik a balesetek során keletkezett sérülések, a lopás, a vandalizmus és a rongálás okozta kár.
 • Lakásbiztosítási károk: Tűz, vihar, vízkár, betörés és rablás okozta károk.
 • Utasbiztosítási károk: Utazás során bekövetkezett balesetek, betegségek, elveszett poggyászok és ellopott tárgyak okozta károk.
 • Egyéb károk: Betörésbiztosítás, casco biztosítás, felelősségbiztosítás stb.

Fontos megjegyezni, hogy a Kárbejelentés feltételei és a fedett károk típusai a biztosítási szerződéstől függően változhatnak. Ezért elengedhetetlen, hogy alaposan olvassa át a szerződést, mielőtt kárt jelentene be. A Kárbejelentés nem azonos a kárigény bejelentésével. A kárigény bejelentése a kártérítés összegének megállapítására irányuló eljárás, míg a Kárbejelentés célja a káresemény bekövetkezésének jelzése a biztosítónak.

A Kárbejelentés feltételei és határidői

A Kárbejelentés benyújtásához általában a következőkre van szükség:

 • A káresemény pontos leírása
 • A kár bekövetkezésének helye és időpontja
 • A kárt okozó tényező
 • A sérült vagy megsemmisült tárgyak leírása
 • A kár becsült értéke
 • A szükséges dokumentumok (pl. rendőrségi jegyzőkönyv, javítási számla)

A Kárbejelentés benyújtására vonatkozó határidők a biztosítási szerződéstől és a káresemény típusától függően változhatnak. Általában a káresemény bekövetkezését követő 30 napon belül kell benyújtani a bejelentést. Azonban egyes esetekben ennél rövidebb határidő is lehet.

Fontos tudnivalók a Kárbejelentéssel kapcsolatban

 • A Kárbejelentés benyújtása előtt gyűjtse össze a szükséges dokumentumokat.
 • A bejelentés során pontosan és hiánytalanul adja meg a káreseményre vonatkozó információkat.
 • Ne késlekedjen a Kárbejelentés benyújtásával, mivel a határidő elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a kártérítési igényét.
 • Amennyiben nem biztos benne, hogy mit kell tennie, forduljon a biztosítójához tanácsért.

A Kárbejelentés egy fontos lépés a kártérítési igény benyújtásához. A fenti információk betartásával Ön biztosíthatja, hogy a folyamat zökkenőmentesen és hatékonyan menjen végbe.

Ne feledje, hogy a Kárbejelentés benyújtása során a biztosítóval való nyílt és őszinte kommunikáció elengedhetetlen a sikeres ügyintézéshez.

Feltételek

A Kárbejelentés benyújtásához általában a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • A káreseménynek a biztosítási szerződés fedezettségi körébe kell tartoznia.
 • A károsultnak be kell tartania a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeit (pl. a kárenyhítési kötelezettséget).
 • A károsultnak rendelkeznie kell a káresemény bekövetkezését alátámasztó bizonyítékokkal (pl. fényképekkel, rendőrségi jegyzőkönyvvel, számlákkal).

Határidők

A Kárbejelentés benyújtására vonatkozó határidőket a biztosítási szerződés határozza meg. Általában a káresemény bekövetkezését követő 2-30 napon belül kell bejelenteni a kárt a biztosítónak. Bizonyos esetekben ennél rövidebb határidő is lehet. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása nem jogvesztő tényező.

Fontos, hogy a károsult a lehető leghamarabb bejelentse a kárt a biztosítónak, hogy a kártérítési eljárás minél előbb megkezdődhessen.

A kárbejelentés folyamata:

1. Káresemény bekövetkezése:

 • A folyamat akkor kezdődik, amikor a biztosított kárt szenved, ami lehet például autóbaleset, ingatlanban keletkezett kár vagy más, a biztosítási fedezet által lefedett esemény.

2. Azonnali intézkedések:

 • A biztosítottnak bizonyos esetekben azonnali intézkedéseket kell tennie, mint például a rendőrség értesítése lopás vagy baleset esetén, vagy a további károk minimalizálása érdekében szükséges lépések megtétele.

3. Kárbejelentés a biztosítónak:

 • A biztosított kapcsolatba lép a biztosítóval, általában telefonon, online, mobil applikáción keresztül vagy személyesen, hogy bejelentse a kárt.
 • Ebben a lépésben a biztosítottnak részletes információkat kell szolgáltatnia a kárról, beleértve az esemény körülményeit, a kár mértékét és egyéb releváns adatokat.

4. Dokumentáció benyújtása:

 • A biztosítottnak gyakran szükséges dokumentumokat, mint például rendőrségi jelentést, fényképeket a kárról, számlákat vagy javítási előirányzatokat benyújtania a biztosítónak.

5. Kárszemle és értékelés:

 • A biztosító kijelölhet egy kárszakértőt, aki felkeresi a károsodott helyszínt, felméri és dokumentálja a károkat.
 • Ez a szakember segít meghatározni a kártérítés összegét, figyelembe véve a szerződés feltételeit és a kár mértékét.

6. Kárrendezés:

 • Miután a biztosító feldolgozta a kárbejelentést és az összes kapcsolódó dokumentációt, döntést hoz a kártérítésről.
 • Ez magában foglalhatja a kár közvetlen kifizetését, javítási költségek megtérítését vagy egyéb, a szerződés által meghatározott formákat.

A kárbejelentési folyamat célja, hogy lehetővé tegye a gyors és hatékony kárrendezést, biztosítva, hogy a biztosítottak megfelelő kártérítést kapjanak a biztosítási szerződésük feltételei szerint.

Tippek a Kárbejelentéshez:

 • Gyűjtse össze a káresemény bekövetkezését alátámasztó valamennyi bizonyítékot (pl. fényképeket, rendőrségi jegyzőkönyvet, számlákat).
 • Jegyezze fel a káresemény körülményeit (pl. a káresemény időpontját, helyszínét, okát).
 • Olvassa el figyelmesen a biztosítási szerződést, és győződjön meg róla, hogy a káresemény a fedezettségi körbe tartozik.
További cikkek
Tudásportál - 2024-06-23 10:42

Groupama Biztosító
A Groupama Biztosító Magyarországon A Groupama Biztosító egy francia eredetű, de több mint 35 éve Magyarországon is jelen lévő biztosítótársaság, amely 1,3 millió lakossági és vállalati ügyféllel büszkélkedhet.

Tudásportál - 2024-05-04 11:15

Utasbiztosítás repülőútra kötése
A repülővel való utazás izgalmas élmény lehet, de számos váratlan esemény is bekövetkezhet, amelyek komoly anyagi terheket róhatnak Önre. Ezért erősen ajánlott az utasbiztosítás repülőútra kötése, hogy gondtalanul élvezhesse az utazást.

Tudásportál - 2024-07-03 21:27

A magyar biztosítási piac méreteiről
A magyar biztosítási piac jelentősége és mérete az utóbbi években folyamatosan nőtt, amit a gazdasági fejlődés és a lakosság biztosítási tudatosságának növekedése is tükröz.