Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A kártérítési per

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

Előfordulhat, hogy Ön, mint biztosított, nem ért egyet a biztosítótársaság döntésével a kártérítési igényével kapcsolatban. Ilyen esetekben kártérítési pert indíthat a biztosító ellen.Kártérítési per saját biztosítással: Mikor érdemes perelni a biztosítót?

Kezdjük az alapokkal:

Mi az a kártérítési per?

A kártérítési per egy jogi eljárás, amelyben a károsult jogorvoslatot keres a biztosítóval szemben, ha úgy véli, hogy a biztosító nem teljesítette a kötelezettségeit a káresemény kapcsán. A per során a bíróság megvizsgálja a tényeket és a jogi vonatkozásokat, és eldönti, hogy a biztosító köteles-e kártérítést fizetni a károsultnak.

Ki indíthat kártérítési pert?

A kártérítési pert az indíthatja, aki kárt szenvedett a biztosított esemény következtében. Ez lehet maga a biztosított, de lehet más személy is, akinek anyagi vagy nem vagyoni kára származott az eseményből.

Mikor érdemes kártérítési pert indítani?

Számos oka lehet annak, hogy kártérítési pert indítson a biztosítója ellen. Néhány példa:

 • Ha a biztosítótársaság elutasítja a kártérítési igényét.
 • Ha a biztosítótársaság által felajánlott kártérítési összeg nem fedezi a kárát.
 • Ha a biztosítótársaság nem hajlandó időben kifizetni a kártérítést.
 • Ha a biztosítótársasággal való kommunikáció során nehézségei adódnak.
 • Ha úgy véli, hogy a biztosítótársaság rosszhiszeműen járt el.

Mik a feltételei a kártérítési pernek?

Ahhoz, hogy sikeres legyen a kártérítési per, a károsultnak bizonyítania kell, hogy:

 • Káresemény történt.
 • A káresemény biztosított volt a biztosítási szerződés alapján.
 • A károsult sérülése vagy kár a káresemény közvetlen következménye.
 • A biztosító nem teljesítette a kötelezettségeit a káresemény kapcsán.

A kártérítési per megindítása előtt:

Mielőtt kártérítési pert indítana a biztosítója ellen, javasoljuk, hogy forduljon jogi szakértőhöz. A jogi szakértő segíthet eldönteni, hogy van-e esélye a per megnyerésére, és tanácsot adhat a további lépésekkel kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy a kártérítési per egy összetett jogi eljárás, amelyet célszerű jogi szakértő segítségével lefolytatni.

A kártérítési per során mi az Ön feladata:

A kártérítési per során Önnek bizonyítania kell, hogy a biztosító megszegte a kötelezettségeit, és Ön jogosult a kártérítésre. A bizonyítékok közé tartozhatnak a következők:

 • A biztosítási szerződés
 • A káreseményre vonatkozó dokumentumok (pl. rendőrségi jegyzőkönyv, fényképek, számlák)
 • Tanúvallomások
 • Szakértői vélemények

A kártérítési per során a bíróság a következőket vizsgálja:

 • Volt-e érvényes biztosítási szerződés a károsult és a biztosító között?
 • A káresemény biztosított volt-e a szerződés alapján?
 • A károsult betartotta-e a biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeit?
 • A biztosító megtagadta-e a kártérítés kifizetését, vagy nem megfelelő mértékű kártérítést fizetett-e?
 • A károsult bizonyította-e a kárát és annak összegét?

Ha a bíróság megállapítja, hogy a károsultnak igaza van, akkor kötelezi a biztosítót a kártérítés megfizetésére. A kártérítés összege magában foglalhatja a vagyoni kárt (pl. javítási költségek, elmaradt jövedelem), a nem vagyoni kárt (pl. fájdalom és szenvedés) és a költségeket (pl. ügyvédi díjak).

A kártérítési perek különböző típusai a biztosítások kapcsán

A kártérítési perek különböző típusai léteznek a biztosítások kapcsán, attól függően, hogy milyen kárt szenvedett a károsult. A leggyakoribb típusok a következők:

Személyi sérülés: Ezek a perek akkor merülnek fel, ha a károsult személyi sérülést szenvedett a biztosított esemény következtében. A kártérítés magában foglalhatja a kórházi költségeket, az orvosi kezelések költségeit, az elmaradt jövedelmet, a fájdalom és szenvedés kártérítését, valamint a jövőbeli gondozási és rehabilitációs költségeket.

Anyagi kár: Ezek a perek akkor merülnek fel, ha a károsult anyagi kárt szenvedett a biztosított esemény következtében. A kártérítés magában foglalhatja a javítási költségeket, az ellopott vagy megrongált ingóságok pótlásának költségeit, az elmaradt jövedelmet, valamint az üzleti tevékenységből származó bevételkiesést.

Közvetett kár: Ezek a perek akkor merülnek fel, ha a károsult közvetett kárt szenvedett a biztosított esemény következtében. A közvetett kár magában foglalhatja például a károsult által elszenvedett érzelmi kárt, a hírnevében bekövetkezett kárt, valamint a családjában vagy a társadalmi életében bekövetkezett változásokat.

Halálos baleset: Ezek a perek akkor merülnek fel, ha a biztosított személy meghalt a biztosított esemény következtében. A kártérítés magában foglalhatja a temetkezési költségeket, a túlélők által elszenvedett érzelmi kárt, a jövőbeli jövedelemelmaradást, valamint a túlélők gondozásának és nevelésének költségeit.

Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy kimerítő lista, és számos más típusú kártérítési per is létezhet a biztosítások kapcsán. A per típusa a károsult által elszenvedett kár jellegétől függően változhat.

A kártérítési perek során alkalmazott jogi elvek

A kártérítési perek során a bíróságok a következő jogi elveket alkalmazzák:

 • A károkozás elve: Ez az elv kimondja, hogy az a személy, aki kárt okoz egy másik személynek, köteles kártérítést fizetni a károsultnak.
 • A kár mértékének elve: Ez az elv kimondja, hogy a kártérítésnek arányban kell állnia a károsult által elszenvedett kárral.
 • Az okozati összefüggés elve: Ez az elv kimondja, hogy a kártérítés csak akkor jár, ha a károsult által elszenvedett kár és a károkozó magatartása között okozati összefüggés áll fenn.
 • A méltányosság elve: Ez az elv kimondja, hogy a bíróság a kártérítés mértékének meghatározásakor figyelembe veheti a méltányosság elveit is.

A kártérítési perek során a bíróságok a bizonyítékok alapján határozzák meg, hogy melyik jogi elvet kell alkalmazni. A károsultnak bizonyítania kell a kárát, a károkozó magatartását, és az okozati összefüggést a kár és a magatartás között. A károkozónak bizonyítania kell, hogy nem ő okozta a kárt, vagy hogy nem felelős a kárért.

A kártérítés mértékének meghatározásakor figyelembe vett tényezők (folytatás)

 • A károsult kora, egészségi állapota és jövedelmi helyzete
 • A károsult élettartama és jövőbeli kilátásai
 • A károkozó magatartása (pl. szándékos volt-e a károkozás, vagy gondatlanságból történt)
 • A károkozás körülményei
 • Egyéb méltányossági szempontok

A bíróságok a kártérítés mértékének meghatározásakor széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a bíróságnak minden egyes esetben meg kell hoznia a legjobb döntést a felek egyedi körülményeinek figyelembevételével.

További információk a kártérítési perekről:

A kártérítési per hatékony eszköz lehet a jogai érvényesítésére a biztosítótársasággal szemben. Ha Önnek problémái akadnak a kártérítési igényével kapcsolatban, ne habozzon felvenni a kapcsolatot egy megbízható jogi szakértővel.

További cikkek
Tudásportál - 2024-07-04 05:46

Mi az a kártörténet nyilvántartó rendszer?
A kártörténeti nyilvántartó rendszer vagy polgári nevén a KÁNYA alias Központi Kártörténeti Nyilvántartás, egy olyan kárnyilvántartási rendszer, melyet minden magyarországi biztosító társaság elérhet.

Tudásportál - 2024-07-10 13:46

A lakásbiztosítás felmondása
A lakásbiztosítás felmondása általában formális eljárás, melynek során a biztosított írásban értesíti a biztosítót a szerződés megszüntetésének szándékáról.

Tudásportál - 2024-07-03 05:34

Mi az a bonus-malus rendelet?
A biztosító a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) egyedi szerződéseit díjmegállapítás céljából, az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam kártörténeti adatai alapján a 21/2011. (VI.10) NGM rendelet (Rendelet) szerinti táblázatban meghatározott módon a bonus-malus osztály valamelyikéhez hozzárendeli, ezt nevezik besorolásnak.