Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A kártérítési igény

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A biztosítások célja, hogy anyagi védelmet nyújtsanak váratlan események bekövetkezte esetén. Sajnos, néha még a legkörültekintőbb elővigyázatosság ellenére is kár érheti Önt. Ilyenkor jogosult a kártérítési igény benyújtására a biztosítójához.Kártérítési igény a biztosítások kapcsán

Mi az a kártérítési igény?

A kártérítési igény egy jogi követelés, amelyet a károsult támaszthat a károkozóval szemben a károsult által elszenvedett kár megtérítése érdekében. A biztosítások kapcsán a kártérítési igényt a károsult a biztosítóval szemben támaszthatja, ha a biztosított esemény következtében kárt szenvedett, és a biztosító nem teljesítette a kötelezettségeit a káresemény kapcsán.

Ki támaszthat kártérítési igényt a biztosítással szemben?

A kártérítési igényt a károsult támaszthatja a biztosítóval szemben. A károsult lehet maga a biztosított, de lehet más személy is, akinek anyagi vagy nem vagyoni kára származott a káreseményből.

Kivel szemben támasztható a kártérítési igény?

A kártérítési igény a biztosítóval szemben támasztható. A biztosító köteles kártérítést fizetni a károsultnak, ha a biztosított esemény biztosított volt a biztosítási szerződés alapján, és a károsult bizonyította a kárát, a károkozó magatartását, és az okozati összefüggést a kár és a magatartás között.

Mik a kártérítési igény feltételei?

A kártérítési igény érvényesítéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • Káresemény: Történt biztosított káresemény.
 • Kár: A károsult kárt szenvedett a káresemény következtében.
 • Okozati összefüggés: Bizonyítani kell az okozati összefüggést a káresemény és a károsult által elszenvedett kár között.
 • Biztosítási szerződés: Volt érvényes biztosítási szerződés a károsult és a biztosító között.
 • A biztosító kötelezettségszegése: A biztosító nem teljesítette a kötelezettségeit a káresemény kapcsán.

Hogyan lehet benyújtani a kártérítési igényt?

A kártérítési igényt írásban kell benyújtani a biztosítónak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a káresemény leírását, a károsult által elszenvedett kárt, a károkozó magatartását, és az okozati összefüggést a kár és a magatartás között. A bejelentéshez csatolni kell a kárt bizonyító dokumentumokat (pl. számlák, orvosi igazolások).

Mi történik a kártérítési igény benyújtása után?

A biztosító megvizsgálja a kártérítési igényt és a bejelentéshez csatolt dokumentumokat. Ha a biztosító megállapítja, hogy a kártérítési igény jogos, akkor kártérítést fizet a károsultnak. A kártérítés mértéke a károsult által elszenvedett kár mértékétől függ.


A kártérítési eljárás során alkalmazott jogi elvek

A kártérítési eljárás során a bíróságok a következő jogi elveket alkalmazzák:

1. A károkozás elve: Ez az elv kimondja, hogy az a személy, aki kárt okoz egy másik személynek, köteles kártérítést fizetni a károsultnak. A károkozó magatartása lehet szándékos vagy gondatlan.

2. A kár mértékének elve: Ez az elv kimondja, hogy a kártérítésnek arányban kell állnia a károsult által elszenvedett kárral. A kártérítés magában foglalhatja a vagyoni kárt (pl. kórházi költségek, elmaradt jövedelem) és a nem vagyoni kárt is (pl. fájdalom és szenvedés, érzelmi kár).

3. Az okozati összefüggés elve: Ez az elv kimondja, hogy a kártérítés csak akkor jár, ha a károsult által elszenvedett kár és a károkozó magatartása között okozati összefüggés áll fenn. A károsultnak bizonyítania kell, hogy a károkozó magatartása nélkül a kár nem következett volna be.

4. A méltányosság elve: Ez az elv kimondja, hogy a bíróság a kártérítés mértékének meghatározásakor figyelembe veheti a méltányosság elveit is. A méltányosság elvei alapján a bíróság enyhítheti a károkozó felelősségét, vagy növelheti a kártérítés mértékét.

A kártérítési eljárás során a bíróságok a bizonyítékok alapján határozzák meg, hogy melyik jogi elvet kell alkalmazni. A károsultnak bizonyítania kell a kárát, a károkozó magatartását, és az okozati összefüggést a kár és a magatartás között. A károkozónak bizonyítania kell, hogy nem ő okozta a kárt, vagy hogy nem felelős a kárért.


A kártérítés mértékének meghatározásakor figyelembe vett tényezők

A kártérítés mértékének meghatározásakor a bíróságok a következő tényezőket veszik figyelembe:

1. A károsult által elszenvedett vagyoni kár mértéke: Ez magában foglalja a kórházi költségeket, az elmaradt jövedelmet, a javítási költségeket, az ellopott vagy megrongált ingóságok pótlásának költségeit, és az üzleti tevékenységből származó bevételkiesést.

2. A károsult által elszenvedett nem vagyoni kár mértéke: Ez magában foglalja a fájdalom és szenvedést, az érzelmi kárt, a hírnévben bekövetkezett kárt, és a családjában vagy a társadalmi életében bekövetkezett változásokat.

3. A károsult kora, egészségi állapota és jövedelmi helyzete: A fiatalabb és egészségesebb károsultak általában magasabb kártérítést kapnak, mint az idősebb és betegesebb károsultak. A magasabb jövedelemmel rendelkező károsultak is általában magasabb kártérítést kapnak, mint az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező károsultak.

4. A károkozó magatartása: A szándékosan kárt okozók általában magasabb kártérítést fizetnek, mint a gondatlanul kárt okozók.

5. A károkozás körülményei: A bíróság figyelembe veheti a károkozás körülményeit is, például azt, hogy a károkozást provokálták-e vagy sem.

6. Egyéb méltányossági szempontok: A bíróság a kártérítés mértékének meghatározásakor figyelembe veheti a méltányosság elveit is.
 

Nézzük meg a kártérítési igény módozatonkénti jellemzőit:

Kártérítési igény benyújtása casco biztosítás esetén:

Casco biztosítás esetén a kártérítési igény benyújtásakor be kell jelentenie a káreseményt a biztosítójának, és el kell vinnie a sérült autóját a biztosító által kijelölt javítóműhelybe. A javítóműhely elkészíti a javítási árajánlatot, amelyet a biztosítónak el kell fogadnia a javítás megkezdése előtt.

Kártérítési igény benyújtása KGFB biztosítás esetén:

KGFB biztosítás esetén a kártérítési igény benyújtásakor be kell jelentenie a káreseményt a károkozó biztosítójának, és meg kell adnia a balesetben részt vevő másik jármű adatait. A biztosító megkezdi a kárrendezést. Ha nem egyértelmű a dolga, akkor elmehet a saját biztosítójához is, a biztosító ezután felveszi a kapcsolatot a másik fél biztosítójával, és ők rendezik a kártérítést.

Kártérítési igény benyújtása utasbiztosítás esetén:

Utasbiztosítás esetén a kártérítési igény benyújtásakor be kell jelentenie a káreseményt a biztosítójának, és el kell küldenie a szükséges dokumentumokat, amelyek igazolják a kárt (pl. orvosi számlák, gyógyszerköltségek).

Kártérítési igény benyújtása lakásbiztosítás esetén:

Lakásbiztosítás esetén a kártérítési igény benyújtásakor be kell jelentenie a káreseményt a biztosítójának, és fényképeket kell készítenie a sérült ingatlanról. A biztosító ezután felméri a kárt, és megállapítja a kártérítés összegét.

 

Tippek a kártérítési igény benyújtásához:

 • Gyűjtse össze a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a kártérítési igényét. Ilyenek lehetnek a káreseményről készült fényképek, a javítási számlák, az orvosi dokumentációk, a tanúvallomások, stb.
 • Forduljon jogi szakértőhöz, aki segíthet a kártérítési igény benyújtásában és képviselheti Önt a per során.
 • Ne egyezzék meg a károkozóval vagy a biztosítóval anélkül, hogy jogi tanácsot kérne.

Fontos!

 • A kártérítési igényt a lehető leghamarabb be kell nyújtania a biztosítójának, erre mindenhol meghatározott időkeret áll rendelkezésére, ami megtalálható a biztosítás szerződési feltételeiben.
 • A kártérítési igény benyújtásakor minden szükséges dokumentumot be kell csatolnia, ennek a listája szintén megtalálható a biztosítás szerződési feltételeiben.
 • Őrizze meg a kárral kapcsolatos összes dokumentumot, amíg a kártérítési igényt rendezik.
További cikkek
Tudásportál - 2024-05-05 14:18

Baleseti ügyvéd
Sajnos, autóbaleset, motorbaleset, kerékpáros baleset vagy gyalogos baleset esetén nem csak a testi sérülések, de anyagi károk is keletkezhetnek. Ezek a károk jelentősen megnehezíthetik a sérült fél életét, ezért fontos tudni, hogy a baleseti ügyvéd hatékony segítséget nyújthat a baleseti kártérítési ügyekben.

Tudásportál - 2024-07-10 05:38

A kárszekértő képzés
A kárszakértő képzés olyan szakmai oktatási program, amely arra készíti fel a résztvevőket, hogy képesek legyenek önállóan kárértékelést végezni, és szakértői véleményt formálni biztosítási ügyekben.

Tudásportál - 2024-07-05 05:19

Hogyan zajlik a bonus malus átvezetése?
A bonus-malus átvezetése vagy átvitele az a folyamat, amikor az eladott járművünk után kötött kötelező gépjármű felelősségbiztosításról (KGFB) a meglévő bonus fokozatunkat szeretnénk átvinni az új kötelező biztosításunkra, hogy kedvezményeket kaphassunk