Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Tudásportál kiválasztott ikon
Tudásportál kategória váltás

NORMÁL VERZIÓ

Tudásportál gyerekeknek kategória váltás

GYEREKEKNEK ÍRT VERZIÓ

Tudásportál egyszerűen kategória váltás

KÖZÉRTHETŐBB VERZIÓ

A cikk normál verziója
Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte

A casco biztosítás feltételei

Tetszik a cikkTetszik a cikk Tetszik
Eddig 0 személykedvelte
Megosztás linkedinen
Megosztás facebookon
Küldés emailben
Kimásolás

casco_biztositas

A casco biztosítás feltételei változhatnak a biztosító társaságtól és az adott biztosítási terméktől függően, de vannak általános irányelvek és kritériumok, melyeket a legtöbb biztosító alkalmaz.A Casco Biztosítás Feltételei és Főbb vonalai

A casco biztosítás egy önkéntes gépjármű-biztosítás, amely kiegészíti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB-t), és amely biztosítási védelmet nyújt a gépjármű casco károsodásai ellen. A casco biztosítás megkötése nem kötelező, de erősen ajánlott, különösen újabb vagy értékesebb járművek esetében.A casco biztosítás egy önkéntes gépjármű-biztosítási forma, amely védelmet nyújt a gépjárműben keletkezett károk széles skálájával szemben. A casco biztosítás feltételei a biztosítótól függően változhatnak, de általában a következőket tartalmazzák:

A Casco Biztosítás Főbb Pontjai:

Biztosítandó vagyontárgy:

 • A casco biztosítás a biztosított gépjármű casco károsodásai ellen nyújt védelmet.
 • A casco károsodás fogalma kiterjed a törésre, ütközésre, lopásra, rongálásra, tűzre, elemi csapásra, valamint a gépjárműben szállított tárgyak károsodására is.

Biztosítás szereplői:

 • Szerződő: Az a személy, aki megköti a casco biztosítási szerződést, és aki fizeti a biztosítási díjat.
 • Biztosító: Az a társaság, amely a casco biztosítási szerződést megköti, és amely a szerződésben foglalt feltételek alapján kártérítést nyújt a biztosítottnak.
 • Biztosított: A gépjármű tulajdonosa, aki jogosult a casco biztosítási szolgáltatásaira.

Szolgáltatásai:

A casco biztosítás számos szolgáltatást nyújthat, a fedezetetől és a biztosítási díjtól függően. A leggyakoribb szolgáltatások közé tartoznak:

 • Javítási költségek: A casco biztosítás fedezi a gépjármű javítási költségeit, ha az sérül egy balesetben, lopás során, vandalizmus következtében, vagy elemi kár miatt.
 • Teljes kárpótlás: Ha a gépjármű totálkárosra sérül, a casco biztosítás a gépjármű értékének teljes összegét megtéríti a szerződőnek.
 • Lopás: A casco biztosítás fedezi a gépjármű lopásából eredő károkat.
 • Vandalizmus: A casco biztosítás fedezi a gépjármű vandalizmus következtében keletkezett károkat.
 • Elemi kár: A casco biztosítás fedezi a gépjármű elemi kár (pl. vihar, jégeső, árvíz) következtében keletkezett károkat.
 • Jogvédelem: A casco biztosítás jogi segítséget nyújt a szerződőnek a gépjárművel kapcsolatos jogvitákban.
 • Utasszállítási baleset: Bizonyos casco biztosítások fedezik az utasok személyi sérüléseiből eredő károkat is.

Kizárások, mentesülések:

A casco biztosítás nem nyújt védelmet minden káreseményre. A biztosítási szerződésben foglalt kizárások meghatározzák, hogy milyen káreseményekre nem nyújt védelmet a biztosítás. A leggyakoribb kizárások a következők:

 • Szándékos károkozás: A biztosító nem téríti meg a szándékosan okozott károkat.
 • Jogellenes üzemeltetés: A biztosító nem téríti meg a jogellenesen üzemeltetett gépjárművek kárait.
 • Atomkár: A biztosító nem téríti meg az atomkár okozta károkat.
 • Versenyzés: A casco biztosítás nem fedezi a gépjármű versenyzés során keletkezett károkat.

Önrész:

A casco biztosítási szerződésekben önrészt is meg lehet állapítani. Az önrész az a összeg, amelyet a biztosítottnak magának kell viselnie a káresemény esetén. Az önrész mértéke a biztosítási szerződésben foglalt feltételek függvényében változhat.

Fontos: A casco biztosítási szerződés megkötése előtt érdemes összehasonlítani a különböző biztosítók ajánlatait, és kiválasztani a legmegfelelőbb biztosítást. A casco biztosítási szerződés megkötésekor fontos figyelmesen elolvasni a szerződési feltételeket, és tisztában lenni a biztosítás által nyújtott szolgáltatásokkal, kizárásokkal és mentesülésekkel, valamint az önrész mértékével.

A kárbejelentés:

A casco biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítottnak kötelessége a káreseményt haladéktalanul bejelenteni a biztosítónak. A kárbejelentést telefonon, online vagy írásban lehet megtenni. A kárbejelentés során a biztosítottnak meg kell adnia a következő információkat:

 • A biztosítási szerződés számát
 • A káresemény időpontját és helyét
 • A káresemény leírását
 • A károsodott gépjármű rendszámát
 • A sérült személyek adatait (ha van)

A biztosító a kárbejelentést követően megvizsgálja a káreseményt, és döntést hoz a kártérítés mértékéről és módjáról.

A kártérítés:

A casco biztosítás keretében a biztosító a biztosított gépjármű casco károsodásának mértékéig nyújt kártérítést. A kártérítés mértéke a biztosítási szerződésben foglalt feltételek függvényében változhat. A leggyakoribb kártérítési módok a következők:

 • Javítási költségtérítés: A biztosító a javítási költségeket téríti meg a biztosítottnak a casco károsodás mértékéig.
 • Teljes kárpótlás: Ha a gépjármű totálkárosra sérül, a biztosító a gépjármű értékének megfelelő kártérítést nyújt a biztosítottnak.
 • Lopáskárpótlás: Ha a gépjárműt ellopják, a biztosító a gépjármű értékének megfelelő kártérítést nyújt a biztosítottnak.
 • Bérleti díjkárpótlás: Ha a gépjármű javítása miatt a biztosított nem tudja használni a gépjárművet, a biztosító a bérleti díjat téríti meg a biztosítottnak.

Fontos: A casco biztosítási szerződés kizárhatja bizonyos káreseményeket a kártérítés köréből. A biztosítottnak fontos tisztában lenni a casco biztosítási szerződés kizárásaival a kártérítés igénylése előtt.

A szerződés megszűnése:

A casco biztosítási szerződés megszűnhet a biztosító vagy a biztosított részéről.

A biztosító részéről a szerződés megszűnhet:

 • A biztosítási díj nemfizetése esetén
 • A biztosítási csalás esetén
 • A biztosítási kockázat lényeges megváltozása esetén

A biztosított részéről a szerződés megszűnhet:

 • A biztosított gépjármű eladása esetén
 • A biztosított gépjármű forgalomból kivonása esetén
 • A biztosítási díj befizetésének felfüggesztése esetén

A szerződés megszűnése esetén a biztosító és a biztosított kölcsönösen elszámolnak egymással.

A Casco Biztosítás feltételeit az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmazza

Ennek főbb irányai: 

A Casco Biztosítás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) egy jogi dokumentum, amely meghatározza a biztosító és a biztosított közötti jogviszonyt. Az ÁSZF-ben szerepelnek a biztosításra vonatkozó általános szabályok, beleértve a következőket:

 • A biztosítási szerződés megkötésének feltételei
 • A biztosított gépjármű
 • A biztosított káresemények
 • A biztosító szolgáltatásai
 • A biztosítási díj
 • A kizárások és mentesülések
 • A kárbejelentés és a kártérítés
 • A szerződés megszűnése

Fontos: A casco biztosítási szerződés megkötése előtt elengedhetetlen az ÁSZF alapos áttanulmányozása, annak érdekében, hogy a biztosított tisztában legyen a biztosítás által nyújtott szolgáltatásokkal, kizárásokkal és mentesülésekkel, valamint a jogaival és kötelezettségeivel.

Az ÁSZF-ben szereplő fontosabb fogalmak:

 • Biztosított gépjármű: A casco biztosítás által fedezett gépjármű.
 • Biztosított káresemény: Az a káresemény, amelyre a casco biztosítás fedezetet nyújt.
 • Kizárás: Az a káresemény, amelyre a casco biztosítás nem nyújt fedezetet.
 • Mentesülés: Az a körülmény, amely alól a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
 • Kárbejelentés: A biztosított kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkezését követően a biztosítónak történő bejelentésére.
 • Kártérítés: A biztosító által a biztosítottnak nyújtott anyagi juttatás a biztosítási esemény okozta kárért.

A casco biztosítási szerződés megkötésekor a biztosítottnak:

 • Dönteni kell a biztosítási összegről (a biztosított gépjármű értéke).
 • Választania kell a kizárások és mentesülések köréből.
 • Meg kell határoznia az önrész mértékét.
 • Dönteni kell a biztosítási díj fizetésének módjáról.

Javaslat: A casco biztosítási szerződés megkötése előtt érdemes több biztosító ajánlatát is összehasonlítani, és kiválasztani a legmegfelelőbb biztosítást. A casco biztosítási szerződés megkötésekor fontos figyelmesen elolvasni az ÁSZF-t, és tisztában lenni a biztosítás által nyújtott szolgáltatásokkal, kizárásokkal és mentesülésekkel, valamint az önrész mértékével.

Fontos: A casco biztosítás feltételei biztosítónként eltérhetnek. A fenti összefoglaló a casco biztosítási szerződések ÁSZF-jére általánosan jellemző elemeket tartalmazza. A pontos, casco biztosítás feltételeit az adott biztosításhoz melléklet ÁSZF fogja megmutatni.

 

További cikkek
Tudásportál - 2024-05-01 12:00

Lakásbiztosítás all risk fedezettel
A lakásbiztosítás all risk fedezettel egy olyan komplex biztosítási konstrukció, amely a lakásában és a benne tárolt ingóságaiban keletkezett bármely kárra fedezetet nyújt, kivéve a szerződésben kizártakat.

Tudásportál - 2024-07-02 13:22

A kötelező biztosítás kalkulátor
A kötelező biztosítás kalkulátor egy online eszköz, amely segít a járműtulajdonosoknak megtalálni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) legkedvezőbb ajánlatait. Ezek a kalkulátorok összehasonlítják a különböző biztosítók díjait és fedezeteit, így könnyedén kiválaszthatja a szükségleteinek és pénztárcájának leginkább megfelelő biztosítást.

Tudásportál - 2024-07-23 18:10

Casco biztosítás igazolás
A casco biztosítás igazolás egy hivatalos dokumentum, amely tanúsítja, hogy a gépjárműre érvényes casco biztosítás van kötve. Ez az igazolás fontos szerepet játszhat néhány esetben, ezért fontos tudni, hogyan lehet beszerezni. Gyakorlatilag a kötvény is alkalmas igazolásra.