Biztosítások összehasonlítása:

Gránit Panoráma családi otthonbiztosítás

8.1Ügyfélszolgálat: 8.0
Kárrendezés: 8.2

Három féle módozatban. Garzon, Centrum, Trend. Kárbiztosítási szerződést az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg. A más tulajdonát képező ingatlan bérlője vagy bérlői a tulajdonukat képező biztosítható ingóságok tekintetében minősülnek biztosítottnak. A biztosító a biztosítási ajánlatot jogosult írásban visszautasítani. 15 napos határidő az azt követő napon veszi kezdetét, amikor az aláírt biztosítási ajánlatot biztosítónak átadásra vagy kézbesítésre került. Minden felületen megkötött (portál, Webpiare stb.) ajánlatokat 8 napon belül be kell küldeni!


Csomagok

CsomagokCentrumGarzonTrend
Biztosítási védelem
TűzA csomag részeA csomag részeA csomag része
Füst- és koromszennyezésA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
RobbanásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Villámcsapás és villámcsapád indukciós hatásaA csomag részeA csomag részeA csomag része
ViharA csomag részeA csomag részeA csomag része
JégverésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Kerti veszélytelenítés vihar vagy jégverés utánNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
HónyomásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Sziklaomlás, kőomlás, földomlásA csomag részeA csomag részeA csomag része
FöldcsuszamlásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Ismeretlen építmény és ismeretlen üreg beomlásaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Idegen tárgyak rádőléseA csomag részeA csomag részeA csomag része
Ismeretlen jármű ütközéseA csomag részeA csomag részeA csomag része
Légi jármű ütközéseA csomag részeA csomag részeA csomag része
FelhőszakadásA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÁrvízA csomag részeA csomag részeA csomag része
FöldrengésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Vezetékes vízkárA csomag részeA csomag részeA csomag része
Csőtörés miatti vízveszteség térítésA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
BeázásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Nyitva hagyott nyílászárón keresztül történő beázásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
ÜvegtörésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Bővített üvegtörésA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Különleges üvegek töréseA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Napelem, napkollektorA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
ZárcsereA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Betöréses lopásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
RablásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
KifosztásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
LopásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
ÉpületrongálásA csomag részeA csomag részeA csomag része
VandalizmusA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Kaputelefon rongálásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
BesurranásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Okmányok pótlásaNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Fagyasztott élelmiszerek megromlásaNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
AkváriumtörésNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Rejtett hibaA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Felelősségi káreseményA csomag részeA csomag részeA csomag része
Bankkártya elvesztése, ellopásaNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Kiegészítő biztosítások (választhatók)Balesetbiztosítás (500-1000-1500 Ft/fő/év): 1-2-3 csomag. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított akaratától független, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesettől számított 1 éven belül meghal, maradandó teljes (100%-os) egészségkárosodást szenved, maradandó részleges (10%-os vagy azt meghaladó) egészségkárosodást szenved, csonttörést, csontrepedést vagy olyan sérülést szenved, amely 10%-ot el nem érő egészségkárosodást okoz, illetve legalább 28 nap keresőképtelenséggel jár. Területi hatálya Magyarország. A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét.
  Autókulcs elvesztése, ellopása: Biztosítási eseménynek minősül a biztosított járművéhez tartozó kulcs ellopása, elvesztése. A biztosító az elveszett vagy ellopott kulcsok pótlási, valamint a jármű zárainak csere költségét téríti meg, továbbá megtéríti a feltört jármű megrongálódott zárainak csereköltségét is. Max. 2 járműre. 150.000 Ft/járművenként/évente.
  Eb tartói felelősség: A szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a megállapított módon és mértékben mentesítse őt, mint eb tartót, olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles. Legfeljebb 5 ebre. BÖ. 2.000.000 Ft/év
  WHB Gyorsszolgálat 24: Az év minden napján, napi 24 órán keresztül fogadja a biztosítottak telefonhívásait, a bejelentett kár, hiba megszüntetése, helyreállítása érdekében szakiparos ajánlást kérhet telefonon. (víz-, gáz-, fűtésszerelő, tetőfedő, üveges, villanyszerelő, duguláselhárító, zárjavító, bádogos.) A második évtől a szolgáltatás díja 500 Ft/év. Az első év díjmentes.
  Garázsban tárolt gépjárművekben keletkezett kár: A kockázatviselés helyén a jelen szerződéssel biztosított ingatlan garázsában álló a biztosított, vagy a biztosítottnak a kockázatviselés helyén állandó jelleggel vele vagyonközösségben, illetve közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsiban a biztosítási esemény következtében keletkezett kára. (Díja: 2000 Ft/év/jármű) Járművenként 2.000.000 Ft/év – max. 5 jármű biztosítható. A biztosító nem téríti meg a gépjárműben keletkezett értékcsökkenést, nem garázsban tárolt gépjárműben keletkezett kárt, nem a biztosított tulajdonában lévő gépjárműben keletkezett kárt, lopás, annak kísérlete, vagy rongálással okozott kárt.
Kizárások
 • Kizárások

  : Polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, sztrájk, az Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan támadás, és a zavargások során keletkezett vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkra, A nukleáris energia, a hasadó anyagok sugárzása és robbanása okozta károkat, továbbá az ionizáló és lézersugár károsító hatásának betudható eseményekkel összefüggésben bekövetkező károkra, A terrorcselekménnyel okozott vagy a terrorcselekménnyel összefüggésben bekövetkezett káreseményekre. Bírság, kötbér, késedelmi kamat, vagy egyéb büntető jellegű költségekből erednek, illetőleg azok következménye.

 • Mentesülések

  A biztosítás alapján mentesül a biztosító a kártérítési szolgáltatás teljesítése alól többek között az alábbi esetekben: a biztosított a kár megelőzősére, enyhítésére, elhárítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. A biztosított a kár bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem vagy késedelmesen tett eleget.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

GGyörgy 2023-12-28

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

AAranka 2023-12-04

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAnnamária 2023-11-09

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ZZoltán 2023-09-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

CCSILLA 2023-02-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 73

Hasonló termékek

Colonnade Édes otthon Lakásbiztosítás10.0

érdekel

KÖBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás9.5

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY