Biztosítások összehasonlítása:

Uniqa Puzzle balesetbiztosítás

9.0Ügyfélszolgálat: 9.2
Kárrendezés: 8.8
Uniqa puzzle

Csomagok

CsomagokBázisGyermekOptimumStandard
Baleseti szolgáltatások
Baleseti haláleset7 500 000 Ft1 000 000 Ft15 000 000 Ft10 000 000 Ft
Balesetből eredő 31-100% közötti maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel10 000 000 Ft10 000 000 Ft30 000 000 Ft20 000 000 Ft
Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás (min. 50% maradandó kár esetén)5 000 000 Ft2 000 000 Ft5 000 000 Ft5 000 000 Ft
Balesetből adódó 10-30% közötti maradandó egészségkárosodás egyösszegű térítéssel150 000 Ft200 000 Ft500 000 Ft250 000 Ft
Kullancs okozta bénulás500 000 Ft2 000 000 Ft2 000 000 Ft1 000 000 Ft
Baleseti eredetű műtéti térítés500 000 Ft100 000 Ft1 000 000 Ft750 000 Ft
Égési sérülés500 000 Ft250 000 Ft1 000 000 Ft750 000 Ft
Csonttörés15 000 Ft20 000 Ft50 000 Ft25 000 Ft
Súlyos csonttörés30 000 Ft40 000 Ft100 000 Ft50 000 Ft
Baleseti eredetű kórházi napi térítés5 000 Ft5 000 Ft10 000 Ft7 500 Ft
Baleseti eredetű keresőképtelenség egyszeri térítéssel (28 nap után)100 000 FtNem része a csomagnak250 000 Ft150 000 Ft
Sürgősségi szállítás-mentés1 000 000 Ft2 000 000 Ft2 000 000 Ft1 500 000 Ft
A második évtől kármentesség esetén egy havi díj visszatérítésA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
Privát (személyi) felelősség5 000 000 FtNem része a csomagnak5 000 000 Ft5 000 000 Ft
érdekelérdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Szerződés megszűnésének esetei
  • biztosítási évfordulót legalább 30 nappal megelőző írásos felmondással
  • a díjfizetés elmaradása esetén
  • a Biztosított 70. életéve betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével
  • a biztosítási szerződésbe kiskorúként belépett Biztosított 18. életéve betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével
  • ha biztosítási eseményből eredően a Biztosító legalább 50%-os maradandó egészségkárosodás miatt szolgáltatást teljesített, a teljesítés napjának leteltével
  • ha a társadalombiztosítás erre kijelölt szerve legalább 50%-os egészségkárosodást állapított meg, a határozat kelte szerinti nap végével
  • a biztosított halálával.
Kizárások
 • Fogalmak az Uniqa Baleset biztosítás értelmezésében

  Baleseti halál: az a baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és a baleset napjától számított 1 éven belüli halált okoz.

  A biztosító a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget fizeti ki.

  Nincs önrész.

  Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: az a baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és a baleset napjától számított 2 éven belül megállapított, legalább 10%-ot elérő mértékű maradandó egészség károsodást okoz.

  A biztosító a szerződésben meghatározott, a baleset napján hatályos biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékének megfelelő százalékot, de legfeljebb a biztosítási összeget fizeti ki. Az egészségkárosodás mértékét tartalmazó táblázat az aktuális feltételben szerepel.

  Továbbá jogosult a baleset időpontjában érvényes biztosítási összegig terjedő rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére, amennyiben a maradandó egészségkárosodás mértéke eléri az 50%-ot.

  Nincs önrész.

  Rehabilitációs szolgáltatás:

  • Orvosi rehabilitáció költségeinek fedezése többek között a következő esetekre: rehabilitáció fizikális és pszichológiai rehabilitációs kezelésekre szakosodott egészségügyi intézményekben, szükéges gyógyászati segédeszközök, betegápolás.
  • Szociális rehabilitáció költségeinek fedezése többek között a következő esetekre: lakásátalakítás, hivatali információ szerzés és ügyintézés, háztartási segítség.

  Balesetből eredő folyamatos kórházi ápolása: az a baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és a baleset napjától számított 1 éven belül megkezdődő, legalább 3 napot meghaladó időtartamú folyamatos kórházi ápolást tett szükségessé.

  A biztosító a folyamatos kórházi ápolás befejeződése után kifizeti a baleset időpontjában érvényes (napi térítési) biztosítási összeget.

  A biztosító 3 nap önrészt alkalmaz.

  Csonttörés, csontrepedés: az a nem halálos kimenetelű baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és csonttörést, csontrepedést, vagy súlyos csonttörést okoz.

  A biztosító a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeget, míg súlyos csonttörés esetén a baleset időpontjában érvényes biztosítási összeg kétszeresét téríti.

  Nincs önrész.

  Baleseti eredetű égés: az a nem halálos kimenetelű baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és melynek következtében a biztosított égési sérülést szenved. 

  A biztosító a biztosítási összeget az égési sérülés súlyosságától és kiterjedtségétől függően téríti meg, az aktuális feltételekben szereplő táblázat alapján.

  Nincs önrész.

  Baleseti eredetű műtét: az a baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és a baleset napjától számított 1 éven belül orvosilag indokoltan végrehajtott olyan műtéti beavatkozást tett szükségessé, melyet a beavatkozást végző ország szerinti egészségügyi szakmai felügyelet által engedélyezett valamelyik egészségügyi intézményben végeztek el.

  A biztosító szolgáltatása a biztosítási összegnek az elvégzett műtét csoportba sorolásától függő százalékos mértéke. A csoportok besorolása az aktuális feltételekben szerepel.

  Nincs önrész.

  Tanulási támogatás: az a baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és a baleset napjától számított 30 napon belül kezdődő, 28 napot meghaladó időtartamú folyamatos, megszakítás nélküli kórházi tartózkodást idéz elő.

  Nincs önrész.

  Baleseti eredetű keresőképtelenség időszakára szóló egyszeri térítés: az a baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és a baleset napjától számított 30 napon belül kezdődő, 28 napot meghaladó időtartamú folyamatos, keresőképtelenséget idéz elő.

  Nincs önrész.

  Kullancs okozta bénulás: az a nem halálos kimenetelű baleset, amely a kockázatviselés ideje alatt következett be, és kullancscsípés következményeként Lyme-kór vagy vírusos agyvelőgyulladás lép fel, melynek következtében a biztosítottnál végleges bénulás alakul ki.

  Nincs önrész.

  Sürgősségi orvosi ellátás, szállítás-mentés: ha a biztosított Magyarországon kívül, bárhol Európában bekövetkezett balesete miatt kórházi tartózkodás vagy járóbeteg-kezelés válik szükségessé, akkor a Biztosító megszervezi a kezelést és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket (orvosi vizsgálat, gyógyszer, ellátás) a szerződésben meghatározott összegig átvállalja. Továbbá amennyiben mentés vagy mentőautóval illetve helikopterrel történő szállítás szükségessége merül fel, a biztosító megszervezi a baleset jellege, helye szerinti felkészültséget igénylő mentést, a baleset helyszínéhez legközelebbi kórházba vagy orvoshoz történő szállítását, az átszállítást a legközelebbi kórházba, orvos kísérővel vagy betegkísérővel történő Magyarországra szállítást. A hazai kórházba szállítás időpontját és módját a kezelést végző orvossal, egészségügyi intézménnyel történő előzetes egyeztetés alapján a biztosító határozza meg.

  Nincs önrész.

  Privát felelősségbiztosítás: az a káresemény, amelyért a biztosított mint károkozó, vagy mint károkozásért felelős személy magánemberi minőségében a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik a harmadik személynek okozott személysérülésekért, a köztük fennálló szerződésen kívül okozott dologi károkért vagy a személysérüléssel összefüggésbe hozható vagyoni károkért. Magánemberi minőségnek tekinti a biztosító a biztosított személyek foglalkozásán, hivatásán, politikai tevékenységén vagy üzletszerű gazdasági tevékenységén kívüli élethelyzeteit.

  Nincs önrész.

 • Szolgáltatások

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

BBorbála 2023-12-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKároly 2023-10-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMiklós 2023-08-01

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKatalin 2023-06-23

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKatalin 2023-06-02

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 27

Hasonló termékek

Genertel Balesetbiztosítás9.4

Egy családfő vagy egy cégvezető számára kiemelten fontos a családtagok, munkatársak védelme balesetek esetére.

érdekel

Alfa Help Baleset- és egészségbiztosítás8.9

Sokan nem gondolnak bele, milyen sok pénzbe kerülhet a megfelelő színvonalú, várakozás nélküli ellátás

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY