Biztosítások összehasonlítása:

Uniqa Multicasco Plus

8.4Ügyfélszolgálat: 8.3
Kárrendezés: 8.4
Multi Casco Plus: esetében a Biztosító megtéríti a biztosítási események következtében keletkezett károsodások, magyarországi hivatalos márkaszervizben, a gyári javítási technológia szerint elvégzett helyreállításának igazolt költségét. Reál Casco: esetében az alkatrészköltségeket tekintve a biztosító megtéríti magyarországi AUDATEX kárszámítási program alapján kalkulált alkatrészköltség 50%-át, míg a munkadíjköltséget tekintve a tárgyévi bázis évi óradíját veszi alapul az AUDATEX program munkaidő ráfordításával.

Csomagok

CsomagokTeljes körü
Biztosítási események
TöréskárA biztosított járműben bármilyen okból keletkezett törés, vagy sérülés.
LopáskárA biztosított jármű, vagy biztosítási fedezet alá tartozó beépített alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, önkényes elvétele, elrablása.
Kifizethető kártérítés maximum a teljes állományraNem része a csomagnak
Elemi károk
Üvegkár
Biztosítási szolgáltatások
Helyreállítási költségek térítéseMárkaszervizben, a gyári technológiával való helyreállítás számlával igazolt ktge. Nem márkaszerviz esetén piacon elérhető optimális áru javítás.Számla nélkül utángyártott alkat. nettó árát téríti.
Pótlási érték térítéseA jármű kalkulált helyreállítási költsége eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 60%-át, vagy a járművet ellopják.
Értékemelkedés kezeléseA biztosító a helyreállítás költségeiből nem von le értékemelkedést.
Egyéb szolgáltatások
Sérült jármű szállításaszemélygépkocsi és kisteher-gépkocsi (3,5 t össztömegig): 2000 euró, – 3,5 t össztömeg feletti járművek: 4000 euró.
Önrészesedés
Önrészesedés csökkenéseA biztosító a szerződésben vállalt minimális önrészesedést nem veszi figyelembe – önálló üvegkár vagy zárcsere esetén.
Önrészesedés növekedéseKétszeres önrész: - nincs meg a fogalmi engedély.
Kiegészítő biztosítások
AutohelpSzemélygépkocsi esetén: gépjármű segítségnyújtás
Belföldi poggyászbiztosításMax. 50.000 Ft
Kiegészítő balesetbiztosításVálasztható szolgáltatás: 500 000 Ft, vagy 1 millió Ft, vagy 2 millió Ft.
Kármentességi díjkedvezmény biztosításA bonusra jogosult abban az esetben is, ha a szerződés hatálya alatt biztosítási esemény következett be
Bérgépjármű költségtérítés15 napra vállalja a bérleti díj megtérítését
MENTESÜLÉS
Mentesül a biztosító a kártérítés alólSzándékosság, súlyos gondatlanság, lopás elleni védelem hiánya, jármű kulcsainak, okmányainak hiánya, tájékoztatási kötelezettség megszegése, súlyosan elhanyagolt műszaki állapot esetén.
KIZÁRÁSOK
Nem minősül biztosítási eseménynekVerseny miatti károk
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
  • Külön díjért választható kiegészítő biztosításokBalesetbiztosítás: Külön díjfizetés ellenében választható kiegészítő biztosítás. A választható haláleseti biztosítási összeg 500 000 Ft, vagy 1 millió Ft, vagy 2 millió Ft. A Biztosított jármű utasterében utazó személyek, kivéve az autóbusz utasait, a biztosítottak. Balesetnek minősül a jármű üzemeltetésével összefüggésben, a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, melynek következtében a biztosított 1 éven belül meghal, vagy egészségkárosodást szenved. Kórházi napi térítés Amennyiben biztosítási esemény miatt kórházi fekvő beteg ápolás vált szükségessé, az ápolás 8. napjától napi térítés illeti meg a biztosítottat, összege a haláleseti biztosítási összeg 1,2%-a. Személyenként legfeljebb 50 napi térítés fizethető. Állandó, teljes egészségkárosodás esetén a személyenkénti biztosítási összeg a szerződésben megjelölt haláleseti biztosítási összeg kétszerese, az egészségkárosodás százalékos arányában.
    Kiegészítő belföldi poggyászbiztosítás:
    Külön díjfizetés ellenében választható kiegészítő biztosítás, biztosítási összeg legfeljebb 50000 Ft. Nem téríti meg a biztosító az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban és készpénzben, továbbá a biztosított (szerződő) szellemi tevékenységével összefüggő alkotásokban, valamint ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben keletkezett kárt. Önrészesedés címén a biztosított maga viseli a kár 30%-át, de legfeljebb a biztosítási összeg 30%-ának megfelelő összeget.
Kizárások
  • Kizárások

    A főbb kizárt kockázatok ezek közül, azok a károk, amelyek a járművet verseny, vagy az arra való felkészülés résztvevőjeként érték. Amelyek nem baleseti jelleggel következtek be (pl. műszaki hiba), a járműről leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkeztek „különleges jármű” munkavégzése közben, vagy közlekedésre előkészítése során következtek be. Nem biztosítási esemény a lopáskár, és így az ebből eredő kárt a Biztosító nem téríti meg, ha a szerződő a biztosított járművet bármilyen jogcímen más birtokába adja (pl. bérlet, kölcsön stb.) és a gépjárművet a jogszerű birtokos elsikkasztja (ellopja), vagy más módon eltulajdonítja, elidegeníti. Amelyeket gyúlékony, robbanó, korrodáló, szennyező vagy maró anyagoknak a biztosított járműben történő szállítása idézett elő vagy súlyosbított.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

ÉÉvi 2024-02-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 7 pont"7.5

IIstvánné 2024-02-16

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAndrás 2024-02-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

KKlára 2024-02-06

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKároly 2024-02-03

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 390

Hasonló termékek

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás8.9

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

érdekel

Generali Komplett Casco8.8

Teljes körű biztonság Önnek és autójának a lopáskártól a törésig

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY