Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Biztosító logók

Uniqa Multicasco Plus

8.4
Ügyfélszolgálat: 8.4
Kárrendezés: 8.4

VÉLEMÉNYEK
CSOMAGOK
TUDNIVALÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Csomagok
CsomagokTeljes körü
Biztosítási események
Töréskár A biztosított járműben bármilyen okból keletkezett törés, vagy sérülés.
Lopáskár A biztosított jármű, vagy biztosítási fedezet alá tartozó beépített alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, önkényes elvétele, elrablása.
Kifizethető kártérítés maximum a teljes állományraNem tartalmazza ikon
Elemi károk
Üvegkár
Biztosítási szolgáltatások
Helyreállítási költségek térítése Márkaszervizben, a gyári technológiával való helyreállítás számlával igazolt ktge. Nem márkaszerviz esetén piacon elérhető optimális áru javítás.Számla nélkül utángyártott alkat. nettó árát téríti.
Pótlási érték térítése A jármű kalkulált helyreállítási költsége eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 60%-át, vagy a járművet ellopják.
Értékemelkedés kezelése A biztosító a helyreállítás költségeiből nem von le értékemelkedést.
Egyéb szolgáltatások
Sérült jármű szállítása személygépkocsi és kisteher-gépkocsi (3,5 t össztömegig): 2000 euró, – 3,5 t össztömeg feletti járművek: 4000 euró.
Önrészesedés
Önrészesedés csökkenése A biztosító a szerződésben vállalt minimális önrészesedést nem veszi figyelembe – önálló üvegkár vagy zárcsere esetén.
Önrészesedés növekedése Kétszeres önrész: - nincs meg a fogalmi engedély.
Kiegészítő biztosítások
Autohelp Személygépkocsi esetén: gépjármű segítségnyújtás
Belföldi poggyászbiztosítás Max. 50.000 Ft
Kiegészítő balesetbiztosítás Választható szolgáltatás: 500 000 Ft, vagy 1 millió Ft, vagy 2 millió Ft.
Kármentességi díjkedvezmény biztosítás A bonusra jogosult abban az esetben is, ha a szerződés hatálya alatt biztosítási esemény következett be
Bérgépjármű költségtérítés 15 napra vállalja a bérleti díj megtérítését
MENTESÜLÉS
Mentesül a biztosító a kártérítés alól Szándékosság, súlyos gondatlanság, lopás elleni védelem hiánya, jármű kulcsainak, okmányainak hiánya, tájékoztatási kötelezettség megszegése, súlyosan elhanyagolt műszaki állapot esetén.
KIZÁRÁSOK
Nem minősül biztosítási eseménynek Verseny miatti károk
Tudnivalók
Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások

Külön díjért választható kiegészítő biztosítások

Balesetbiztosítás: Külön díjfizetés ellenében választható kiegészítő biztosítás. A választható haláleseti biztosítási összeg 500 000 Ft, vagy 1 millió Ft, vagy 2 millió Ft. A Biztosított jármű utasterében utazó személyek, kivéve az autóbusz utasait, a biztosítottak. Balesetnek minősül a jármű üzemeltetésével összefüggésben, a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, melynek következtében a biztosított 1 éven belül meghal, vagy egészségkárosodást szenved. Kórházi napi térítés Amennyiben biztosítási esemény miatt kórházi fekvő beteg ápolás vált szükségessé, az ápolás 8. napjától napi térítés illeti meg a biztosítottat, összege a haláleseti biztosítási összeg 1,2%-a. Személyenként legfeljebb 50 napi térítés fizethető. Állandó, teljes egészségkárosodás esetén a személyenkénti biztosítási összeg a szerződésben megjelölt haláleseti biztosítási összeg kétszerese, az egészségkárosodás százalékos arányában.
Kiegészítő belföldi poggyászbiztosítás:
Külön díjfizetés ellenében választható kiegészítő biztosítás, biztosítási összeg legfeljebb 50000 Ft. Nem téríti meg a biztosító az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban és készpénzben, továbbá a biztosított (szerződő) szellemi tevékenységével összefüggő alkotásokban, valamint ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben keletkezett kárt. Önrészesedés címén a biztosított maga viseli a kár 30%-át, de legfeljebb a biztosítási összeg 30%-ának megfelelő összeget.

Vélemények
Rendelkezik ilyen biztosítással? 
Írjon Ön is véleményt!

K

KATALIN
2024.07.17 12:47

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont
8.0

É

Éva
2024.07.09 17:19

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 10 pont
8.5

L

László
2024.06.26 10:12

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 7 pont
7.0

I

ILDIKÓ
2024.06.20 15:29

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont
9.5

M

Mária
2024.06.20 09:06

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont
10
Összesen: 410 db