Biztosítások összehasonlítása:

Uniqa kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.1Ügyfélszolgálat: 8.1
Kárrendezés: 8.1

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévUNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Ügyfélszolgálat telefon06-(1/20/30/70)-544 5555
Ügyfélszolgálat e-mailinfo@uniqa.hu
Kiegészítő szolgáltatások
Ingyenes assistanceA biztosító megszervezi a mentést műszaki hiba vagy baleset esetén, és információval szolgál a legközelebbi UNIQA partnerszervízről.
TeledoktorÉvente egyszeri alkalommal telefonon keresztül általános orvosi tanácsadás felnőtt vagy gyermek témában
DugófigyelésTelefonon keresztül információt kérhet a pillanatnyi forgalmi helyzetről Európa teljes területén.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • E-kommunikációs kedvezmény E-kommunikációs kedvezmény igénybevételére jogosult az a szerződő, aki vállalja, hogy vele az UNIQA Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével, megszűnésével, valamint a szolgáltatási igényekkel kapcsolatos nyilatkozatait elektronikus úton közölje. A kedvezmény igénybevételének alapfeltétele a kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím megadása. 2012. január 1. előtti kockázatviselés kezdetű szerződések esetén E-kommunikációs kedvezmény abban az esetben is érvényesíthető, ha a szerződő hozzájárult, hogy az általa megadott e-mail címre a szerződés létrejöttével, kezelésével és megszűnésével kapcsolatos dokumentumokat az UNIQA Biztosító Zrt. fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton küldje meg. A 2012. január 1–2012. december 31. közötti kockázatviselés kezdetű szerződések esetén E-kommunikációs kedvezményt érvényesíthet az a szerződő is, akinek e jogosultsága a 2012-es évben megnyílt.
 • CASCO együttkötés kedvezménye A szerződő a KGFB szerződés megkötésekor érvényes casco biztosítással rendelkezik az UNIQA Biztosítónál, vagy a Porsche Versicherungs, AG. Magyarországi Fióktelepnél, illetve a KGFB szerződés megkötésével egyidejűleg CASCO biztosítási ajánlatot tesz ezen biztosítók valamelyikének.
 • Családi kedvezmény A szerződő, illetve a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója által kizárólag személygépjármű kötöt UNIQA Biztosítónál KGFB szerződések után, a 2. szerződéstől kezdve járó kedvezmény. A kedvezményre való jogosultság ellenőrzésére a Biztosító bekérheti a jogosult lakcímkártyájának másolatát. Családi kedvezmény alkalmazható szintén csak személygépjárművek esetében továbbá akkor, ha a szerződőnek van vele közös háztartásban élő 16 év alatti gyermeke/gyermekei. Utóbbi esetben a kedvezmény ellenőrzéséhez a Biztosító bekérheti a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának vagy TB igazolványának másolatát.
 • Partner alkalmazotti kedvezmény A magyarországi egyházak név- és címjegyzékében feltüntetett egyház alkalmazásában álló személynek, vagy a Porsche cégcsoport**, vagy a Raiffeisen cégcsoport*** alkalmazásában levő, vagy AUDI szakszervezeti, vagy Magyar Autóklub tagsággal rendelkező szerződőnek járó kedvezmény. A kedvezményre való jogosultság ellenőrzésére a Biztosító bekérheti a munkaviszony fennállásának igazolását.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

MMiklós 2021-10-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 7 pont"7.0

NNemadtamegakeresztnevét 2021-10-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

GGyörgy 2021-10-13

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

KKatalin 2021-10-13

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

GGUSZTÁV 2021-10-11

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 4pont - Kárrendezés: 4 pont"4.0

Összesen: 603

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY