Biztosítások összehasonlítása:

Union kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.0Ügyfélszolgálat: 8.0
Kárrendezés: 8.0

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévUNION VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely 1082 Budapest, Baross u. 1.
Ügfélszolgálat telefon06-1-486-4343
Ügyfélszolgálat e-mailugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • Casco kedvezmény A kedvezmény személygépkocsira kötött, új UNION-Kötelező biztosítási szerződésen akkor érvényesíthető, ha a szerződő természetes személy, és a szerződés kockázatviselési kezdetének időpontjában a szerződő az UNION Biztosítónál a biztosított járműre szóló, élő casco biztosítással rendelkezik, vagy azonos kockázatviselési kezdettel casco biztosítási ajánlatot tett, függetlenül attól, hogy a biztosító a casco biztosítási ajánlatot elfogadta-e. A kedvezmény korábban személygépkocsira kötött UNION-Kötelező, UNION-Partner Kötelező biztosítási szerződésen a kérést követő biztosítási évfordulótól akkor érvényesíthető, ha a természetes személy szerződő írásban kéri a kedvezmény alkalmazását, és igénylésekor az UNION Biztosítónál a biztosított járműre szóló, élő casco biztosítással rendelkezik.
 • Családi kedvezmény A kedvezmény személygépkocsira kötött, új UNION-Kötelező biztosítási szerződésen akkor érvényesíthető, ha a szerződő természetes személy, és az újonnan kötött szerződés kockázatviselési kezdetének időpontjában a szerződő vagy bármely közeli hozzátartozója legalább egy másik, élő, személygépkocsira kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, továbbá az érintett szerződések megkötésekor az érintett személygépkocsik forgalmi engedélyében szereplő cím azonos.
 • Internetes kapcsolattartás Az union24-kötelezőt az union24.hu internetes oldalon és a biztosításközvetítők internetes felületein azok az ügyfelek köthetik, akik elfogadják, hogy a Biztosító a GFB szerződésükkel kapcsolatos összes dokumentumot és értesítő levelet a zöldkártya, valamint csekkes díjfizetés esetén a számviteli bizonylat kivételével kizárólag elektronikus formában továbbítja a részükre az union24.hu ügyfélportálon létrehozott felhasználói fiókjukba. A biztosító az ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben külön is tájékoztatást küld arról, ha a felhasználói fiókba elektronikus dokumentumot küldött.
 • Nemzetközi fuvarozói pótdíj A pótdíj szorzót abban az esetben kell alkalmazni, ha a szerződő nemzetközi árufuvarozással, nemzetközi bérfuvarozással vagy nemzetközi személyszállítással (is) foglalkozik, vagy a gépjárművel nemzetközi árufuvarozás, nemzetközi bérfuvarozás, vagy nemzetközi személyszállítás tevekénységet végeznek. Nemzetközinek minősül minden Magyarország területén kívülre történő személy, vagy áruszállítás
 • Supershop kedvezmény A kedvezmény személygépkocsira kötött, új union24-kötelező biztosítási szerződésen akkor érvényesíthető, ha a természetes személy szerződő a kockázatviselés kezdetének időpontjában rendelkezik a nevére kiállított SuperShop Törzsvásárlói Kártyával (vagy SuperShop Ideiglenes Kártyával) és a kártyaszám megadásával kéri a kedvezmény érvényesítését.
 • Üzemeltetett járművek száma (Többjármű pótdíj) A pótdíj szorzót abban az esetben kell alkalmazni, ha a szerződő 9-nél több járművet tart üzemben Magyarországon.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

ZZoltán 2021-10-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

KKft 2021-10-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 5pont - Kárrendezés: 5 pont"5.0

KKATALIN 2021-10-13

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMiklósné 2021-10-07

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 10 pont"9.5

iifj. 2021-10-06

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 6pont - Kárrendezés: 8 pont"7.0

Összesen: 1025

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY