Biztosítások összehasonlítása:

Signal IDUNA Otthon

8.1Ügyfélszolgálat: 8.2
Kárrendezés: 8.1

A biztosítási szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekelt név szerint megnevezett természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kötheti meg.
A kockázatviselés kezdete az azt követő nap 0. órája, amikor a szerződés szerinti első díj vagy díjelőleg a biztosító pénztárába vagy számlájára beérkezik. Halasztott kockázatviselési kezdet esetén annak a napnak a 0. órájában kezdődik a biztosító kockázatviselése, amelyik napban (időpontban) a szerződő és a biztosító a kockázatviselés kezdetére vonatkozóan külön megállapodott. BÁZIS, MÉDIUM, PRÉMIUM szolgáltatáscsomagok közül választhat. A kockázati elemeket és csomagokat a leggyakoribb vagyonfedezetek szerint össze válogatva.

Csomagok

CsomagokBázisMédiumPrémium
KOCKÁZATOK
Tűz és elemi károk, valamint csőtörés és vezetékes vízkárokA csomag részeA csomag részeA csomag része
Betöréses lopás, rongálás és rablásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Üvegtörés biztosítás átalánybiztosításraA csomag részeA csomag részeA csomag része
Személyi felelősségbiztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Ingatlantulajdonosi és használói felelősségbiztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Bővített üvegbiztosítás átalánybiztosítás Választható opcióVálasztható opcióA csomag része
Napkollektor, hőszivattyú (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Ebtartói felelősségbiztosítás (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Kegyelet kiegészítő temetési biztosítás (haláleseti költségtérítés) (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Lakás Assistance (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Útitárs biztosítás (kockázatviselés helyének kiterjesztése) (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Gépjármű átalánybiztosítás (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Munkanélküliség esetén díjmentesítés (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Mezőgazdasági kiegészítő biztosítás (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Építés-szerelés kiegészítő biztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Építés Szerelés felelősségbiztosítás (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
KOMFORT
Elektromos tűzA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÖsszeroppanásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Kisállatok és dísznövények átalánybiztosításának alapfedezeteA csomag részeA csomag részeA csomag része
Tűzoltó berendezés kilyukadásaA csomag részeA csomag részeA csomag része
NYUGALOM
Villámcsapás másodlagos hatásának bővített fedezeteA csomag részeA csomag részeA csomag része
Füst és hő kiáramlásaNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
Vandalizmus, kültéri felszerelési tárgyak lopáskáraiA csomag részeA csomag részeA csomag része
Tető- és panelhézag beázások biztosításaA csomag részeA csomag részeA csomag része
VÉDELEM
DuguláselhárításVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Besurranásos, trükkös lopásVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Személyi és közlekedési okmányok, bankkártyák megsemmisüléseVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Bejárati ajtó kulcsainak elvesztéseVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
VÉDELEM EXTRA
Hűtött élelmiszerek megromlásaVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Garancia idő kiterjesztéseVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Szolgáltatás kimaradásaVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Akvárium töréseVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
HÁZ ÉS KERT (VÁLASZTHATÓ)
Szabadban tárolt vagyontárgyak (választható)A csomag részeA csomag részeA csomag része
Elfolyt vízA csomag részeA csomag részeA csomag része
Kerti veszélytelenítésA csomag részeA csomag részeA csomag része
BALESET (választható)
Baleseti halálA csomag részeA csomag részeA csomag része
Baleseti rokkantságA csomag részeA csomag részeA csomag része
Baleseti kórházi napi térítésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Baleseti csonttörésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Baleseti égésA csomag részeA csomag részeA csomag része
MENTESÜLÉS
Biztosító mentesül szolgáltatás alólA csomag részeA csomag részeA csomag része
KIZÁRÁSOK
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed kiA csomag részeA csomag részeA csomag része
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Különdíjért választható elemekCsőtörés: Biztosítási esemény, ha a kockázatviselés helyén (a biztosított építményben, illetve a hozzá tartozó telken, a fagyhatár alatt elhelyezkedő) a biztosított építményeket kiszolgáló és a biztosított felelősségi körébe tartozó cső törését. (Csövek sérülésének felkutatására fordított indokolt költségek, A vezetékszakasz cseréjének költségeire a technológiailag indokolt mértékben, az épületszerkezetek, burkolatok, valamint a kerti növényzet helyreállításának költségeire a technológiailag indokolt mértékben, illetve a fagy miatti csőtörés esetén a vízcsövek felolvasztásának költségeire.
  Tűzoltó berendezés kilyukadása: Az alapfedezet kiegészítő többletszolgáltatásaként a tűzoltó berendezés kilyukadása biztosítási eseménynek kell tekinteni, amikor a biztosított ingatlanban létesített tűzoltó rendszer, vagy tűzoltó berendezések (sprinkler, tüzivíz hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt a tűzoltó víz, illetve egyéb anyag kiáramlása a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
  Füst és hő kiáramlása: Biztosítás esetén, biztosítási eseménynek minősülnek a kockázatviselés helyén füst és hő kiáramlása károk (melyhez nem kapcsolódik direkt tűzkár) és/vagy nem a kockázatviselés helyén bekövetkező tűz miatti füst, koromszennyezés, az átfolyó oltóvíz, valamint a hő kiáramlása miatti károk, azon esetben, ha azok hirtelen, előre nem látható módon keletkeztek.
  Villámcsapás másodlagos hatásának bővített fedezete: a teljes biztosított épület és ingóság vagyontárgycsoportra. Így biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a becsapó villám által a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben, illetve épület-felszerelési tárgyakban közvetve okozott károkat, amelyek esetében a villám becsapódási helye legfeljebb a biztosított vagyontárgy 1000 méteres körzetében volt. Villámcsapásnak kell tekinteni azt az elektromos töltéskiegyenlítődést, illetve nagyfeszültségű villamos kisülést, mely a légkör és a föld vagy földi tárgy között történik.
  Tető- és panelhézag beázások biztosítása: Biztosítás esetén beázás biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyek a tető szigetelésének és/vagy a tető héjalásának folytonossági hiánya, valamint a panelhézagok és/vagy a nyílászárók és az épületszerkezetek közötti hézagok tömítetlensége miatt bejutó csapadék által a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, azokban az esetekben is, ha ezek nem megfelelő karbantartás miatt következtek be.
  Nyitva hagyott nyílászárókon keresztül bejutó csapadék: Biztosítás esetén biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyek a nyitva felejtett nyílászárókon keresztül bejutó csapadék, vagy bármilyen tárgy által, a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek.
  Szolgáltatás kimaradása: Biztosítás esetén a közmű- ellátást végző szolgáltatók szolgáltatásában legalább 6 órát meghaladó, igazolt kimaradás esetére szolgáltatást nyújt a biztosító a közműszolgáltatás kimaradásának időtartama alatt eltelt napok mindegyikére (egy kiváltó eseménnyel összefüggésben legfeljebb 10 napra).
  Kerti veszélytelenítés térítése: biztosítás esetén biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén lévő és a biztosított felelősségi körébe tartozó telken, a vihar, jégverés, vagy ónos eső által letört és veszélyt jelentő növényi részek eltávolítása, eltakarítása.
  Dugulás elhárítás: Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén lévő és a biztosított felelősségi körébe tartozó szennyvíz- vagy csapadékvíz-elvezető cső dugulás elhárítása.
  Kisállatok és dísznövények átalánybiztosításának alapfedezete: biztosítottak a kockázatviselés helyén kedvtelésből, vagy haszonállatként tartott kisállatokban, vagy dísz-, illetve kerti kultúrnövényekben keletkezett károk. Maximum az ingóság BÖ 10%-áig, mely limit 50%-ig nyújt szolgáltatást a szabadban lévő növények, állatok kárai esetén.
  Napkollektor, hőszivattyú kiegészítő biztosítás választása esetén az alapfedezetben meghatározott veszélynemeken túl – külön biztosítási összeggel– biztosítottak a napelemek és napkollektorok bármely okból bekövetkező törése, illetve hőszivattyú elemi károkra visszavezethető meghibásodása valamint az ezekben vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kár.(első kockázati limitként funkcionál!)
  Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása, lopáskárral kiegészítve: Biztosítási eseménynek kell tekinteni a kockázatviselés helyén, de az építményen kívül tárolt biztosított ingóságokban bekövetkező azon károkat, melyeket az alap biztosítási kockázatok okoztak.(tűz, vihar, vízkár stb.) A biztosító nem nyújt szolgáltatást a szabadban tárolt kerékpár, babakocsi lopáskára esetén, ha az eltulajdonítás este 8 óra és reggel 8 óra között történt.
  Ónos eső okozta károk, valamint kerti veszélytelenítés költségeinek térítése: Az ónos eső miatt, a növényzetre ráfagyott jég súlya miatt letörő vagy kidőlő növény által a biztosított épületben, épületfelszerelési tárgyakban, illetve építményekben okozott kár, illetve a kockázatviselés helyén lévő és a biztosított felelősségi körébe tartozó telken, a vihar, jégverés, vagy ónos eső által letört és veszélyt jelentő növényi részek eltávolítása, eltakarítása.
  Kidőlő fa: Biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, melyeket biztosított tulajdonában levő és annak szándékától, akaratától, valamint az eddigiekben felsorolt biztosítási eseményektől függetlenül kidőlő fa a biztosított vagyontárgyakban okoz.
  Elektromos tűz: Biztosítási eseménynek kell tekinteni azt a kárt, amely során az elektromos áram és a zárlati hő a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben lánggal égő tűzkárt okoz.
  Elfolyt víz veszteségének biztosítása: Biztosítás esetén szolgáltatást nyújt a biztosító – csőtörés biztosítási eseményhez kapcsolódó költségtérítésként – az elfolyó vezetékes víz értékére.
  Okmányok, valamint bank- és hitelkártyák ellopása, megsemmisülése: Biztosítási eseménynek kell tekinteni a kockázatviselés helyeként meghatározott címen állandó jelleggel lakó természetes személyek személyi, vagy közlekedési okmányainak, valamint bank- és hitelkártyáinak ellopását, megsemmisülését (kockázatviselési hely az egész világ!).
  Zárcsere: biztosítás esetén biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosítottak a biztosított építmény kulcsait elvesztik, vagy azokat tőlük eltulajdonítják és emiatt a zár cseréjével igazolt költségük merül fel. A biztosító a zár cseréjének, vagy átkódolásának igazolt költségeit téríti.
  Besurranásos, illetve trükkös lopás: biztosítási esemény az a kár, amelyeket a tettes a nyitott ajtón vagy nyitott ablakon keresztül a kockázatviselés helyén, az adott épületben tartózkodó biztosított jelenlétében észrevétlenül behatolva, vagy a biztosított által jóhiszeműen a kockázatviselési helyre beengedett személy által a biztosított ingóság eltulajdonításával követett el.
  Vandalizmus: Biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a biztosított épület homlokzataiban, nyílászáróiban, a homlokzatra felszerelt biztosított berendezésekben, vagy a biztosított kerítésben elkövető szándékos rongálással, összefestéssel, összefirkálással okoztak.
  Hirtelen hó és jégolvadás: Biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyek az enyhülő időjárás, vagy eső miatt hirtelen megolvadó hóból, vagy jégből keletkezett olvadékvíz elöntéssel okoz. Így hirtelen hó és jégolvadás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a hirtelen olvadásból eredő és a talajszinten áramló, nagy mennyiségű víz a szabályszerűen kialakított és rendszeresen karbantartott esővíz-elvezető rendszer elégtelensége folytán, elöntéssel a biztosított vagyontárgyakban okoz.
  Kórházi- és iskolai lopás: kórházi-, vagy iskolai lopás: Az a kár, amely a biztosítottak folyamatos, legalább 2 napos kórházi tartózkodása idejére magukkal vitt, általános háztartási ingóság vagyontárgycsoportba tartozó, vagy az általános iskolai tanulmányaikat végző biztosítottak által az iskolába magukkal vitt általános háztartási ingóság vagyontárgycsoportba tartozó, és az alap vagyonbiztosításban biztosított ruházatának és hagyományos iskolai felszerelési tárgyainak (iskolatáska, tornafelszerelés, tolltartó és a benne lévő írószerek, könyvek, füzetek) lopási kárait.
  Kültéri felszerelési tárgyak lopáskárai: Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselési helyen a közlekedésre alkalmas felülettől legalább 3,50 méter magasságban felszerelt vagyontárgyak lopása. Riasztóberendezés kültéri egységei, térfigyelő kamera, térvilágítás, kültéri mozgásérzékelő egység. Klíma kültéri egység, híradástechnikai vevő egység.
  Gépjármű átalánybiztosítás: Biztosítottak az állandóan lakott kockázatviselési helyen, szilárd falazatú garázsban tárolt személygépjárművekben és azok tartozékaiban, alkatrészekben bekövetkező károk, amelyeket az alább felsorolt veszélynemek okoztak: tűz, villámcsapás közvetlen hatása, robbanás vihar, földrengés, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás. Továbbá ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, vezetékes vízkár, tűzoltó berendezés kilyukadása, idegen tárgyak rádőlése, illetve azon személygépjárművek esetén, amelyek a lakóépülettel megegyező épületben (közös fedélszék) vannak tárolva, a betöréses lopás veszélynem is biztosított. Önrészesedés, tűz- és elemi károk esetén a kárösszeg 10%-a, de minimum 25.000 Ft káreseményenként, azon jármű esetén, amelyből hatóságilag igazoltan kiindult a tűz, vagy robbanás biztosítási esemény, a kárösszeg 25%-a, betöréses lopás esetén a kárösszeg 10%-a, de minimum 50.000 Ft járművenként.
  Háztartási gépek, berendezések garancia (jótállási) -időn túli meghibásodásának átalánybiztosítása: A háztartási gépek, berendezések, illetve a lakóépület/építmény üzemeltetéséhez szükséges berendezések garancia (jótállási) – időn túli meghibásodása miatti azon javítási, vagy pótlási költségeit, amelyek a berendezések garanciális idejének lejárta utáni javíttatása, vagy (gazdasági) totálkára jelent (a garancialevében leírt feltételek, szabályok szerint!). Önrész a javítási költség 25%-a.
  Hűtött élelmiszerek megromlása: Biztosítási eseménynek minősül a zárt épületben lévő hűtőberendezésekben tárolt élelmiszerek megromlása, amely bizonyítottan az alábbiakban felsorolt okok miatt következett be: a hűtőberendezés, vagy az ahhoz kapcsolódó szabályozó berendezés véletlen, váratlan meghibásodása (8 évnél fiatalabb hűtő esetén), a biztosított készletnek a hűtőközeggel történő szennyeződése, az elektromos áramszolgáltatás hiánya miatt bekövetkező károk. Abban az esetben, ha az elektromos szolgáltató az elektromos áram kimaradását legalább 1 munkanappal előre a kihirdetési kötelezettségének megfelelően nem közölte, és ezt az áramkimaradást a szolgáltató igazolta.
  Akvárium törése: Biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyek a kockázatviselés helyén elhelyezett akvárium törése, repedése miatt kiömlő víz által a biztosított vagyontárgyakban, illetve az akváriumban lévő élőlényekben következtek be.
  Bővített üvegbiztosítás átalánybiztosításra: Biztosítási eseménynek minősülnek az alábbi üvegezésekben bekövetkező töréskárok is: Az alapbiztosításban meghatározott üvegvastagságot, valamit üvegfelületi méretet meghaladó üvegezések. Egyéb épületszerkezeti üvegezések, üveg építőelemek (pl. üvegfalak, üvegtetők, copolit üvegezések, tükörfalak, portálüvegezések, üveg mellvédek, üvegverandák, üvegtéglák, üvegtetőcserepek), Műanyag, polikarbonát, vagy üvegkerámia felületek, fedések. Biztonsági üvegezések, üveg falburkolatok, ón-, ólom és rézfoglalatban lévő díszüvegezések, üvegfestmények. Napkollektorok, előtetők, felülvilágítók üvegezése, bútorok üvegezése, üveg asztallapok, polcok, tükrök (pl. tükörcsempe, bútortükrök, fali tükrök stb.), üvegkerámia főzőlapok, képek üvegezése, akváriumok és terráriumok üvegfelületei, zuhanykabinok üvegezése, vállalkozás esetén cég- és reklámtáblák üvegezése, valamint kiterjed a fedezet az előzőekben meghatározott törött üvegfelületek hővédő és/vagy biztonsági fóliázásának költségeire is.
  Lakás Assistance: Vészhelyzet esetén a nap 24 órájában segítséget nyújt, szakembert (például víz-, gázszerelőt, duguláselhárítót, villanyszerelőt, tetőfedőt, zárjavítót, üvegest) küld ki a hiba elhárítására. (06 1 236 7503)
  Munkanélküliségi Biztosítás, díjátvállalás: Biztosítási esemény a biztosított legalább 6 hónapja fennálló folyamatos, (megszakítás nélküli) legalább heti 30 órás, határozatlan idejű magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya a munkáltató rendes vagy a biztosított munkavállaló jogszerű azonnali hatályú (rendkívüli) felmondása miatt megszűnik, akkor esetén a biztosító a szerződővel fennálló lakásbiztosítás 3 havi díjának megfelelő biztosítási díjat jóváír. 6 hónap várakozási idő van!
  Bérelt sporteszközök biztosítása átalánybiztosításra: A tűzkár, a füst és hő kiáramlása, a közvetlen villámcsapás, a villámcsapás másodlagos hatása, a robbanás, összeroppanás, hangrobbanás, a idegen jármű ütközése, a vihar, a jégverés, a hónyomás, a. hónyomás dinamikus hatása, a árvíz, a földrengés, a sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, a ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, a idegen tárgyak rádőlése, valamint a közlekedési balesetben bekövetkező önhibás károk. Területi hatály: Magyarország Kártérítési limit: 50 000 Ft/kár/év.
  „Úti-társ Biztosítás: Biztosítási eseménynek minősülnek azok a károk, amelyek az alap vagyonbiztosítás kockázatviselési helyén kívül, de Magyarország területén a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, elemi károk miatt. 
  Építés-, szerelés kiegészítő biztosítás: Biztosíthatóak kivitelezés, felújítás, bővítés alatt álló épületek, melyeken a munka, megfelelő engedélyekkel és szabályok betartásával zajlik. Biztosítási eseménynek minősülnek azok a károk, melyek az alapbiztosításból eredően nem térülnek, előre nem látható okból hirtelen, véletlenszerűen következnek be, olyan károsodásokat okoznak, melyek javítást, pótlást, helyreállítást tesznek szükségessé, és amelyekre nézve a biztosító a jelen feltételében nem zárta ki szolgáltatási kötelezettségét. Levonásos önrészesedése a kárösszeg 10%-a, de minimum 50.000 Ft káreseményenként.
  Mezőgazdasági termelés kiegészítő biztosítás: Csak ingósággal köthető! Alapfedezet esetén biztosítási eseménynek minősülnek azok a károk, amelyek a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban tárgyrongálással, vagy állatelhullással (ideérve az ezek miatt elkerülhetetlenül bekövetkező kényszervágást is) az elemi károk okoztak.
  „Kegyelet” kiegészítő temetési Biztosítás: A biztosítási szerződésben név szerint megnevezett természetes személy, együttbiztosított a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a biztosítottal együtt lakó közeli hozzátartozó és élettárs, aki 70. életévét nem töltötte be, nem rokkant, vagy rokkantnyugdíjas. Az egész világra kiterjed. Biztosítási eseménynek minősül a biztosított bármely okból bekövetkezett halála a biztosítás hatálya alatt.  A biztosító szolgáltatásának összege a biztosított temetéséről a kedvezményezett nevére kiállított számla végösszege, de maximum a szerződésben megjelölt összeg bizonyos százaléka. 1-45 év: 150%; 46-65 év: 125%; 66-85 év: 100%; 86 év felett nem nyújt szolgáltatást.
  Sírkő, kripta tűz és elemi, illetve vandalizmus kára és sírkő felelősség: Sírkő felelősség esetén, a Biztosított közeli hozzátartozójának nyughelyéül szolgáló sírkő, illetve kripta által harmadik személynek okozott személyi sérüléssel összefüggésben keletkező vagyoni kár és a személyi sérüléses kárral összefüggő sérelemdíj, valamint tárgyrongálási kár, amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint helytállni tartozik.
  Kiegészítő Balesetbiztosítás: A biztosítási szerződésben név szerint megnevezett természetes személy, együttbiztosított a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a biztosítottal együtt lakó közeli hozzátartozó és élettárs, aki 70. életévét nem töltötte be, nem rokkant, vagy rokkantnyugdíjas. Az egész világra kiterjed. 
  Biztosítási eseményei: Tartós egészségkárosodás (rokkantság) A baleset napjától számított egy éven belül megállapított, a biztosított egészségében vagy szellemi teljesítőképességében bekövetkező, 10% feletti tartós egészség károsodás. Elhalálozás a biztosított a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező halála, mely oka a balesettel közvetlen összefüggésben van. Csonttörés, csontrepedés: baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés (a fogtörést kivéve). Kórházi napi díj baleseti eredetű sérülés esetén orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül. Égési sérülés baleseti eredetű sérülés, melynek következtében a biztosított égési sérülést szenved, égési sérülés továbbá a leforrázás is. Valamint a vízbefúlás, villámcsapás, elektromos áram behatásai.

   
Kizárások
 • Kizárások

  Amely nem biztosított vagy a biztosításból kizárt vagyontárgyban keletkezik, amely büntető jellegű kiadásként (pl. büntetés, kötbér, bírság, kamat) jelentkezik, sérelemdíj. Önrészesedés alatti károk.

  Olyan értékcsökkenés, amely a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja, állagromlás következményeire, biztosítás megkötésekor meglévő hibák és hiányosságból keletkeztek. Amely az épületek/építmények, gépek berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkezett.

  Kizárt ingóságok: iratok, tervek, üzleti könyvek vagy egyéb, bármilyen jellegű és formában tárolt adat és leírás, csekk, postautalvány, takarékkönyv, értékpapír, érvényben lévő forgalmi-, illetve illetékbélyeg, átruházható természetű okmányok és egyéb értékpapírok, immateriális javak, minták, szemléltető modellek, prototípusok és kiállítási tárgyak, forgalmi engedélyhez kötött és/vagy forgalmi rendszámmal rendelkező gépjármű utánfutók és -vontatók, vízi és légi járművek, azon kockázatviselési helyeken lévő vagyontárgyak, mely kockázatviselési hely alapterületének több mint 50%-át (nem lakás jellegű) kereső tevékenység végzésére veszik igénybe, – kockázatviselés helyével egy épületben, de attól külön légtérben elhelyezett kirakatszekrény és a benne elhelyezett áruk, vállalkozói tulajdonban lévő, vagy a vállalkozás által megőrzésre, javításra étvett ékszerek, drágakövek, arany-, ezüst-, platina- valamint egyéb színesfém tárgyak, aranyrudak, készpénz, érmék, műtárgyak, művészeti alkotások, szőrme, antikvitások, melléképületben, illetve nem állandóan lakott objektumban tárolt készpénz, értékkészlet, kiemelt értékű, valamint elzárva tartandó háztartási ingóságok.

  Kizárt ingatlanvagyon és vagyontárgyak: építési telek, épület (építmény) nélküli ingatlan, immateriális javak, földek, vizek, levegő, gátak, töltések, víztárolók, dokkok, mólók, olaj-, gázkutak, bányák, feltárások, üresen álló/lakatlan épületek/építmények, telephelyek (nem számít üresen álló épületnek, telephelynek az a lezárt épület, építmény ahol dokumentáltan, legalább 72 óránként állagfelmérési ellenőrzést végeznek és a közművek igazoltan lezárásra kerültek), kötélpályás felvonók (pl. sílift), üvegházak, nyitott oldalú vagy fedetlen épületek/építmények, ideiglenes jellegű épületek/építmények (eladó-, piaci, fürdő-, sí-, felvonulási épületek, bódék és hasonlók), valamint ideiglenes engedéllyel épült létesítmények, földbe vájt, szilárd falazattal nem rendelkező műtárgyak, tárgyak, objektumok, amelyek könnyen szétszedhetők és szállíthatók, pl. barakkok, pavilonok, csónakházak, bódék, kerti lakok, kunyhók, tribünök, sátrak, tornyok, oszlopok, lámpák, építőállványok, építmények ideiglenes tetőzettel, melegágyak, építési engedély nélkül épült, és/vagy használati engedély nélküli lakott épületeket, bontás alatt lévő vagy bontásra kijelölt épületek, az épület rendeltetésszerű használatra alkalmatlan és jól láthatóan nem karbantartott, az épület teherhordó szerkezeteken olyan elváltozás található, amely az épület állékonyságára kihatással van, állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi szempontból elégtelen állapotú épületrészeket, szerkezeteket, berendezéseket tartalmaz, az eredetitől eltérő kivitelezés miatti többletköltségek, azon kockázatviselési helyeken lévő vagyontárgyak, mely kockázatviselési hely alapterületének több mint 50%-át (nem lakás jellegű) kereső tevékenység végzésére veszik igénybe.

 • Mentesülések

  Szándékosan vagy súlyosan gondtalanul okozott károk esetén, a biztosítási összeg és a kártérítési limit a biztosító teljesítési kötelezettségének felső határa, vezetékes vízkár, csőtörés és repedés kár esetén szerződés hatályba lépését követő 16. nap a kockázatviselés kezdete, árvízkár esetén a szerződés hatályba lépését követő 30. nap a kockázatviselés kezdete. Kárenyhítési kötelezettség elmulasztása esetén. A szerződő vagy a biztosított közlési, illetőleg változásbejelentési kötelezettségének megsértése esetén a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

IImre 2021-09-27

"Egy sunyi cég, sunyi húzásokkal!!!
Egy kissebb ráfutásos balesetem után /az első életemben és remélem az utolsó/ ezek felajánlották nagy gálánsan, hogy kifizethetem (67e Ft-ról beszélünk) az okozott kárt helyettük (Akkor mire való a biztosító?) és akkor rendkívűl empatikusak lesznek, eltekintenek a B10-es bónuszom csökkentésétől, majd amikor ezt nem voltam hajlandó kifizetni, évközben megemelték az éves díjamat és károkozói pótdíjat rottak ki rám és közőlték, hogy még tartozom 48226Ft-al amit ha nem fizetek ki,megszüntetik a biztosítást, behajttatják az összeget és ráadásul jó magyar törvények szerint evfordulóig 2022. 07. Csak náluk köthetek újat. Ne csodálkozzanak ha úgy otthagyom ezt a tetvedék céget mintha ott sem lett volna!!! Akit lehet lebeszélek róluk. Azt nem tudom mekkora pótdíjat rootak volna ki ha több milliós kárt okozok? Ez már sosem derűl ki. Kerülje mindenki őket. "5.5

EErzsébet 2021-09-22

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKatalin 2021-09-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

TTamás 2021-09-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAttila 2021-09-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: pont"5.0

Összesen: 125

Hasonló termékek

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz9.1

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

érdekel

Uniqa Homeguard Lakásbiztosítás8.6

Papírmentes szerződéskötés, azonnali kötvényesítés, online kárbejelentés és gyors, akár szemle nélküli kárrendezés! Ezt kínálja új lakásbiztosításunk, mely az egyszerű és gyors folyamatokra, illetve a valós veszélyekre koncentrál.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY