Biztosítások összehasonlítása:

Signal IDUNA CASCO Teljes körü

8.6Ügyfélszolgálat: 8.4
Kárrendezés: 8.7
Szerződő, a jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként, vagy üzembentartóként megnevezett személy, vagy más, a jármű megóvásában érdekelt személy, illetve aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg. 

Csomagok

CsomagokNormál
Biztosítási események
Fizikai károsodás
Lopás, rablás
Töréskár A biztosított járműben, tartozékaiban, alkatrészeiben kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás vagy harmadik személy által elkövetett rongálás miatt keletkezett sérülés.
Elemi kárTűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, földrengés, természetes üreg beomlása, min. 15 m/sec szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés, hónyomás által keletkezett károkra.
LopáskárLezárt jármű ellopása, önkényes elvétele, elrablása, valamint e cselekményekkel kapcsolatban keletkezett sérülése (kivéve az üvegezés sérülését).
RészlopáskárA biztosított jármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, elrablása, valamint e cselekményekkel kapcsolatban keletkezett sérülése.
Önálló üvegkárKívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás vagy rongálás által keletkezett törés és egyéb sérülés, ha egyéb karosszéria elem nem sérült. Csak első - hátsó szélvédő és oldalsó abkaküveg
RágcsálókárA biztosított jármű motorterében található berendezések, alkatrészek, tartozékok nyest- és rágcsálók által okozott kárainak helyreállítási vagy pótlási költségeire.
Kizárások
ElektroakusztikaJárműből a feltörést követően szerszám nélkül kivehető szórakoztató elektronikai és navigációs ber. ellopása miatti kár. Érvénytelen műszaki vizsga, engedély nélküli átalakítás esetén.
Szolgáltatások
Helyreállítási költségekA magyarországi átlagos árszínvonalnak, a műhely jellegének és felszereltségének megfelelő munkadíjárakat téríti
ÜvegkárKizárólag az első és hátsó szélvédő, valamint az oldalsó ablaküveg alkatrészekre vonatkozik. Önrész levonása után ha a hivatalos magyarországi márkaképviseleten keresztül történt.
Pótlási költségekLehetetlen helyreállítani, vagy a ha a 10 évnél fiatalabb jármű helyreállítási költsége meghaladja a káridőponti érték 80%-át, a 10 évnél idősebb esetén a 70%-át.
Egyéb szolgáltatások
Szállítási, tárolási költségekLegfeljebb a jármű káridőponti értékének 10%-ban, de maximum bruttó 300.000,- Ft. Előzetesen egyeztetni kell a biztosítóval!
Zárgarnitúra csereA zárakkal kapcsolatos helyreállítási költségek önrész levonása nélkül, ha igazoltan márkaszervízben történt.
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Választható kiegészítőkKiegészítő balesetbiztosítás: Két típusa elérhető. Ha a biztosított a balesettel okozati összefüggésben 3 hónapon belül meghal, vagy maradandó, a jelen biztosítási feltételben rögzítettek szerint 50%-os mértéket elérő egészségkárosodást szenved. Amennyiben a maradandó egészségkárosodás esetén az egészségkárosodás mértéke a 100%-ot nem éri el, de az 50%-ot meghaladja, akkor a szolgáltatás mértéke a Szerződő által az ajánlaton választott haláleseti biztosítási összeg kétszeresének az egészségkárosodás mértékével arányos része. 50% alatt nincs kifizetés. Szolgáltatás a biztosított halála esetén, 1 millió forint , illetve 2 millió forint . Szolgáltatás a biztosított maradandó, 100%-os egészségkárosodása esetén, 2 millió forint , illetve 4 millió forint . 50-100% között, a 2 millió forint , illetve a 4 millió forint arányos része. Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító autóbusz, trolibusz utasaira, arra a személyre, akinek az öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete illetve elmezavara okozta a balesetet, a biztosítottat ért szívinfarktus folytán bekövetkező balesetekre, olyan egészségkárosodásra, amelyet fagyás, napszúrás, hőguta okozott, a jármű javítása, karbantartása során bekövetkezett balesetekre, járműbe történő beszállás, vagy abból történő kiszállás közben bekövetkezett balesetekre, a biztosítási esemény előtt már maradandóan károsodott testrészekre.
  Kiegészítő poggyászbiztosítás, választható vagyoncsoportokkal: Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyban keletkezett olyan fizikai károsodások, sérülések, amelyek segédeszköz nélkül vizuálisan felismerhetők, illetve a biztosítási eseménnyel összefüggésben a vagyontárgy elrablása, ellopása. 50.000 forint / biztosítási esemény. Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. 
  A szállított vagyontárgyak az alábbiak csoportosítás szerint választhatók még:Sporteszközök (pl. síléc, kerékpár, ütők, sportruházat, stb.): Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. Gyermek felszerelések (gyerekülés, babakocsi, stb.): Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. A biztosítás nem terjed ki az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, készpénzben és pénzt helyettesítő eszközökben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban, antik tárgyakban, katalogizált gyűjteményekben, dísztárgyakban, képzőművészeti alkotásokban, iparművészeti és nép-iparművészeti tárgyakban. Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben, szellemi tevékenységgel összefüggő alkotásokban, így többek között a szórakoztató elektronikai, számítástechnikai adathordozón tárolt adatokban, hangszerekben, élelmiszerekben, étrend kiegészítőkben keletkezett kárt nem téríti.

  Kiegészítő autós segítségnyújtás: Biztosítási eseménynek tekintjük az alapbiztosításban felsorolt biztosítási eseményeket, ha a karbantartási előírások betartása mellett üzemeltetett Biztosított jármű előre nem látható műszaki okból, vagy önhiba miatt menetképtelenné vált, vagy közúti közlekedésre alkalmatlanná vált, vagy zárhatatlanná / nyithatatlanná vált. Magyarországról és Külföldről nonstop hívható segélyvonal, az alábbi szolgáltatásokkal. : Tájékoztatás, Közúti segélyszolgálat (helyszíni javítás céljából küld javító szolgálatot), Javítóműhelybe szállítás (max. 150km), Tárolás, őrzés, Kiutazás a megjavított (megkerült) járműért (8 napon belül), vagy annak hazaszállítása. Utazókkal kapcsolatos szolgáltatások (az alábbi háromból egy választható): Tovább utazás, vagy hazautazás, Ideiglenes szállás (legfeljebb 2 éjszakára), Bérautó (Legfeljebb 3 napra). Magyarország területén bekövetkezett biztosítási esemény esetén, nem választható ez a szolgáltatás.). Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. 
  Kizárás: az üzemanyag kifogyása a biztosított járműhöz nem megfelelő üzemanyag tankolása, az akkumulátor lemerülése, meghibásodása, a jármű kulcsának bezárása a járműbe, vagy a kulcs elvesztése, defekt esetén a biztonságos tovább haladáshoz szükséges eszközök (pótkerék, vagy javító készlet, szerszámok) hiánya, vagy olyan körülmények, melyekben a saját hibaelhárítás nem elvárható.
Kizárások
 • Kizárások

  Engedély nélkül átalakításokkal összefüggő károk, tiltott felszerelésekben keletkezett károk. Rakodás közben keletkezett károk, a rakomány elmozdulása következtében keletkezett károk, a járműről leszerelt, külön tárolt alkatrészekben, tartozékokban keletkezett károk. A jármű javítása, karbantartása, közlekedésen kívüli munkavégzése közben keletkezett károk, üzemanyag és kenőanyag károk, természetes elhasználódás, javítás miatti értékcsökkenés, autóverseny résztvevőjeként, vagy arra történő felkészülés során keletkezett károk, sikkasztás következtében keletkezett kár, a szállított, veszélyesnek minősülő anyagokkal összefüggő károk, környezetszennyezés, radioaktív sugárzás okozta károk, háború, terrorcselekmény, tüntetés, felkelés, zavargás, sztrájk következtében keletkezett károk.

 • Mentesülések

  A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás, a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén. Ha gépjárművet olyan alkoholos befolyásoltság alatt vezették, hogy a vezető véralkoholszintje meghaladta a 0,8 ezreléket, illetve a légalkoholszint a 0,5 mg/l értéket. A biztosított gépjárművet nem az ajánlatban meghatározott módon, illetve jelleggel (pl. taxi vagy bérgépjármű) használták vagy a gépjárműveken a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket, és ez a tény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkezésében. Ha a hatóság, illetve igazságügyi műszaki szakértő megállapítása szerint a gépjármű a baleset időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és a káresemény ennek következménye.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

IIstván 2024-02-27

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

JJÁNOS 2024-02-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

GGábor 2024-02-14

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

SSzilárd 2024-02-09

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ZZOLTÁN 2024-02-07

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 143

Hasonló termékek

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás8.9

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

érdekel

Generali Komplett Casco8.8

Teljes körű biztonság Önnek és autójának a lopáskártól a törésig

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY