Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások
Biztosító logók

Signal IDUNA CASCO Teljes körü

8.6
Ügyfélszolgálat: 8.4
Kárrendezés: 8.6

VÉLEMÉNYEK
CSOMAGOK
TUDNIVALÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Csomagok
CsomagokNormál
Biztosítási események
Fizikai károsodás
Lopás, rablás
Töréskár A biztosított járműben, tartozékaiban, alkatrészeiben kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás vagy harmadik személy által elkövetett rongálás miatt keletkezett sérülés.
Elemi kár Tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, földrengés, természetes üreg beomlása, min. 15 m/sec szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés, hónyomás által keletkezett károkra.
Lopáskár Lezárt jármű ellopása, önkényes elvétele, elrablása, valamint e cselekményekkel kapcsolatban keletkezett sérülése (kivéve az üvegezés sérülését).
Részlopáskár A biztosított jármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, elrablása, valamint e cselekményekkel kapcsolatban keletkezett sérülése.
Önálló üvegkár Kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás vagy rongálás által keletkezett törés és egyéb sérülés, ha egyéb karosszéria elem nem sérült. Csak első - hátsó szélvédő és oldalsó abkaküveg
Rágcsálókár A biztosított jármű motorterében található berendezések, alkatrészek, tartozékok nyest- és rágcsálók által okozott kárainak helyreállítási vagy pótlási költségeire.
Kizárások
Elektroakusztika Járműből a feltörést követően szerszám nélkül kivehető szórakoztató elektronikai és navigációs ber. ellopása miatti kár. Érvénytelen műszaki vizsga, engedély nélküli átalakítás esetén.
Szolgáltatások
Helyreállítási költségek A magyarországi átlagos árszínvonalnak, a műhely jellegének és felszereltségének megfelelő munkadíjárakat téríti
Üvegkár Kizárólag az első és hátsó szélvédő, valamint az oldalsó ablaküveg alkatrészekre vonatkozik. Önrész levonása után ha a hivatalos magyarországi márkaképviseleten keresztül történt.
Pótlási költségek Lehetetlen helyreállítani, vagy a ha a 10 évnél fiatalabb jármű helyreállítási költsége meghaladja a káridőponti érték 80%-át, a 10 évnél idősebb esetén a 70%-át.
Egyéb szolgáltatások
Szállítási, tárolási költségek Legfeljebb a jármű káridőponti értékének 10%-ban, de maximum bruttó 300.000,- Ft. Előzetesen egyeztetni kell a biztosítóval!
Zárgarnitúra csere A zárakkal kapcsolatos helyreállítási költségek önrész levonása nélkül, ha igazoltan márkaszervízben történt.
Tudnivalók
Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások

Választható kiegészítők

Kiegészítő balesetbiztosítás: Két típusa elérhető. Ha a biztosított a balesettel okozati összefüggésben 3 hónapon belül meghal, vagy maradandó, a jelen biztosítási feltételben rögzítettek szerint 50%-os mértéket elérő egészségkárosodást szenved. Amennyiben a maradandó egészségkárosodás esetén az egészségkárosodás mértéke a 100%-ot nem éri el, de az 50%-ot meghaladja, akkor a szolgáltatás mértéke a Szerződő által az ajánlaton választott haláleseti biztosítási összeg kétszeresének az egészségkárosodás mértékével arányos része. 50% alatt nincs kifizetés. Szolgáltatás a biztosított halála esetén, 1 millió forint , illetve 2 millió forint . Szolgáltatás a biztosított maradandó, 100%-os egészségkárosodása esetén, 2 millió forint , illetve 4 millió forint . 50-100% között, a 2 millió forint , illetve a 4 millió forint arányos része. 

Nem nyújt szolgáltatást a Biztosító autóbusz, trolibusz utasaira, arra a személyre, akinek az öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete illetve elmezavara okozta a balesetet, a biztosítottat ért szívinfarktus folytán bekövetkező balesetekre, olyan egészségkárosodásra, amelyet fagyás, napszúrás, hőguta okozott, a jármű javítása, karbantartása során bekövetkezett balesetekre, járműbe történő beszállás, vagy abból történő kiszállás közben bekövetkezett balesetekre, a biztosítási esemény előtt már maradandóan károsodott testrészekre.
Kiegészítő poggyászbiztosítás, választható vagyoncsoportokkal: Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyban keletkezett olyan fizikai károsodások, sérülések, amelyek segédeszköz nélkül vizuálisan felismerhetők, illetve a biztosítási eseménnyel összefüggésben a vagyontárgy elrablása, ellopása. 50.000 forint / biztosítási esemény. Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. 
A szállított vagyontárgyak az alábbiak csoportosítás szerint választhatók még:

Sporteszközök (pl. síléc, kerékpár, ütők, sportruházat, stb.): Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre.

 Gyermek felszerelések (gyerekülés, babakocsi, stb.): Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. 

A biztosítás nem terjed ki az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, készpénzben és pénzt helyettesítő eszközökben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban, antik tárgyakban, katalogizált gyűjteményekben, dísztárgyakban, képzőművészeti alkotásokban, iparművészeti és nép-iparművészeti tárgyakban. Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben, szellemi tevékenységgel összefüggő alkotásokban, így többek között a szórakoztató elektronikai, számítástechnikai adathordozón tárolt adatokban, hangszerekben, élelmiszerekben, étrend kiegészítőkben keletkezett kárt nem téríti.

Kiegészítő autós segítségnyújtás: Biztosítási eseménynek tekintjük az alapbiztosításban felsorolt biztosítási eseményeket, ha a karbantartási előírások betartása mellett üzemeltetett Biztosított jármű előre nem látható műszaki okból, vagy önhiba miatt menetképtelenné vált, vagy közúti közlekedésre alkalmatlanná vált, vagy zárhatatlanná / nyithatatlanná vált. Magyarországról és Külföldről nonstop hívható segélyvonal, az alábbi szolgáltatásokkal. : Tájékoztatás, Közúti segélyszolgálat (helyszíni javítás céljából küld javító szolgálatot), Javítóműhelybe szállítás (max. 150km), Tárolás, őrzés, Kiutazás a megjavított (megkerült) járműért (8 napon belül), vagy annak hazaszállítása. Utazókkal kapcsolatos szolgáltatások (az alábbi háromból egy választható): Tovább utazás, vagy hazautazás, Ideiglenes szállás (legfeljebb 2 éjszakára), Bérautó (Legfeljebb 3 napra). Magyarország területén bekövetkezett biztosítási esemény esetén, nem választható ez a szolgáltatás.). Egy biztosítási időszakon belül max. 2 káreseményre. 
Kizárás: az üzemanyag kifogyása a biztosított járműhöz nem megfelelő üzemanyag tankolása, az akkumulátor lemerülése, meghibásodása, a jármű kulcsának bezárása a járműbe, vagy a kulcs elvesztése, defekt esetén a biztonságos tovább haladáshoz szükséges eszközök (pótkerék, vagy javító készlet, szerszámok) hiánya, vagy olyan körülmények, melyekben a saját hibaelhárítás nem elvárható.

Vélemények
Rendelkezik ilyen biztosítással? 
Írjon Ön is véleményt!

J

Judit
2024.05.31 22:27

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont
9.5

K

KATALIN
2024.05.24 08:39

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 4pont - Kárrendezés: 9 pont
6.5

J

Jolán
2024.05.22 13:46

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 7 pont
7.0

S

SZILVIA
2024.05.14 16:58

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 7 pont
7.5

É

ÉVA
2024.05.13 14:12

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont
8.0
Összesen: 158 db