Biztosítások összehasonlítása:

Posta Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

7.5Ügyfélszolgálat: 7.6
Kárrendezés: 7.5

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévMAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1022 Budapest, Bég u. 3-5.
Ügyfélszolgálat telefon06-40-200-480
Ügyfélszolgálat e-mailinfo@mpb.hu
Kiegészítő biztosítások
Okozói kiegészítőA károkozó autóban ugyanazon káresemény kapcsán keletkezett károk megtérítésére kínál fedezetet.
Baleset-biztosításTérít a biztosító, ha a biztosított gépjármű vezetője, utasa egy baleset során megsérülnek, rokkanttá válnak vagy elhaláloznak.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • Családi többautóCsaládi többautó kedvezmény igényelhető azokra a biztosítási szerződésekre, amelyek Szerződői természetes személyek, közös háztartásban, azonos állandó bejelentett lakcímen élnek. Ezen kedvezmény az első járműre nem, hanem csak a második és további járművekre igényelhető. Kedvezmény: 10%
 • E-mail kommunikációs kedvezményEz a kedvezmény igényelhető havi, negyedéves és féléves díjfizetési ütemű szerződés esetén, ha a Szerződő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) 17. § (5) bekezdés alapján a Gfbt. 17.§. (4) bekezdésében meghatározott értesítést (díjátsoroló levél) elektronikus úton tegye meg, továbbá hozzájárul, hogy a biztosító a Szerződő által a szerződésen megadott vagy egyéb úton írásban közölt e-mail címre vagy mobiltelefonszámra a szerződés megkötésével, kezelésével, megszüntetésével kapcsolatos, illetve bármely – a szerződést érintő – egyéb értesítést, tájékoztatást, információt elektronikus úton küldhessen, és ebből a célból az e-mail címet, mobiltelefonszámot kezelje. A Szerződő nyilatkozik, hogy a megadott e-mail címet, mobiltelefonszámot folyamatosan használja, és az e-mail cím, mobiltelefonszám változásáról a biztosítót haladéktalanul tájékoztatja. 2011. január 1-jei vagy későbbi kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az E-mail kommunikációs kedvezmény és az E-mail cím kedvezmény 2013 kizárják egymást. Ha a Szerződő az E-mail kommunikációs kedvezmény igénylésének időpontjában E-mail cím kedvezmény 2013 nevű kedvezménnyel rendelkezik, mely az E-mail kommunikációs kedvezménnyel kizárja egymást, akkor ez a kedvezmény megszűnik, és a szerződésen az E-mail kommunikációs kedvezmény kerül érvényesítésre. Kedvezmény: 5%
 • Facebook kedvezményEz a kedvezmény igényelhető, ha a Szerződő olyan, kilenc karakterből álló kuponkóddal bíró PostaAutóŐr kuponnal rendelkezik, amely a www.facebook.com/napisorsjegy oldalon előre meghirdetett Napisorsjegy játékszabályzata alapján, annak megfelelő feltételekkel (azaz a Magyar Posta Biztosító Zrt., mint szervező által meghirdetett bónusz napokon a nem nyertes játékosok részére vigaszdíjként adott kuponként) jutott a Szerződő birtokába, vagy a www.facebook.com/magyarpostabiztosito oldal Kedvezményem oldaláról jutott a birtokába. A jogosultságot a kuponkód megadásával kell igazolni. Facebook kuponból egy szerződésre csak egy darab használható fel. Kedvezmény: 5%
 • Hűségkártya kedvezményEz a kedvezmény igényelhető havi, negyedéves és féléves díjfizetési ütemű szerződés esetén, ha a Szerződő rendelkezik 2014.06.30. után kibocsátott Posta Hűségkártyával vagy ÉnPostám kártyával (a továbbiakban egységesen: Hűségkártya), továbbá a szerződéskötéskor, illetve már meglévő szerződés esetén a kedvezmény igénylésekor megadja a Hűségkártya azonosítóit (vonalkód azonosító számát, valamint a Hűségkártya számának utolsó négy számjegyét). Ha a Hűségkártyát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó ajánlattétellel egyidejűleg, illetve a kedvezmény igénylésekor igényelte, akkor a kedvezmény igénybevételének feltétele a Hűségkártya igénylés sorszámának megadása a Biztosító részére. Kedvezmény: 5%
 • Posta Bankszámla kedvezményEz a kedvezmény igényelhető, ha a Szerződő rendelkezik Posta Bankszámlával, Posta Nyugdíjas Bankszámlával vagy Posta Flotta Bankszámlával a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat megtételének, illetve a kedvezmény igénylésének időpontjában. Kedvezmény. 5%
 • Tömegközlekedési kedvezményEz a kedvezmény külön igénylés nélkül továbbvihető, ha a Szerződő természetes személy, és rendelkezett a szerződéskötés, illetve a kedvezmény igénylésének időpontjában érvényes, legalább 30 napra megváltott tömegközlekedési bérlettel. Ez a kedvezmény újonnan nem igényelhető. Kedvezmény: 5%
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

NNemadtamegakeresztnevét 2021-10-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 8 pont"8.5

GGUSZTÁV 2021-10-11

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 3pont - Kárrendezés: 4 pont"3.5

JJózsef 2021-10-10

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 2pont - Kárrendezés: 1 pont"1.5

BBÉLA 2021-10-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 8 pont"9.0

EERZSÉBET 2021-10-01

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 370

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY