Biztosítások összehasonlítása:

KÖBE Otthon biztosítás 2.0.

8.6Ügyfélszolgálat: 8.7
Kárrendezés: 8.6

A főépülettől külön álló melléképületek, építmények és épület felszerelési tárgyak az alapterület figyelembevétele nélkül is biztosítottak, a főépület biztosítási összegén belül. A tartamon belüli biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló pedig a kockázatviselés megkezdésének naptári napja. Több év alatt kedvezményre lesz jogosult, ha nincs kár jelentve. Egy kármentes időszak után 5% díjengedmény. Kettő után 10% díjengedmény. Három, vagy annál több, kármentes időszak után 15% díjengedmény. Alap, Bővített, Kiemel és Extra fedezet kombinációkban elérhető.

Csomagok

CsomagokAlap
FŐBB ALAPVAGYON BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEI
TűzA csomag része
RobbanásA csomag része
Villámcsapás direktA csomag része
Villámcsapás indukciósA csomag része
ViharA csomag része
FelhőszakadásA csomag része
JégverésA csomag része
Árvíz, földrengés, földcsuszamlásA csomag része
Lopás, betöréses lopás, rablásA csomag része
ÁramkimaradásA csomag része
KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETEK
Légijármű ütközéseA csomag része
Tűz nélküli füst és koromszennyezésA csomag része
VandalizmusA csomag része
Vakolatkárok jégverés eseténA csomag része
BeázásA csomag része
Elfolyt vízA csomag része
Tűzoltó berendezés mehibásodásaA csomag része
Különleges üvegféleségek törése, repedéseA csomag része
Kerti növényzetA csomag része
Szabadban tárolt ingóságokA csomag része
DíjátvállalásA csomag része
Szolgáltatás kimaradásA csomag része
GyermekfelügyeletA csomag része
Besurranás,trükkös lopásA csomag része
Iskolai lopás, rablásA csomag része
Napelemek, napkollektorok, klímaberendezésekA csomag része
Hőszivattyú, szélturbinaA csomag része
Garázsban tárolt járműA csomag része
BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAI
Épület vagyoncsoportA csomag része
Háztartási ingóságokA csomag része
ÉrtéktárgyakA csomag része
Vállalkozás vagyontárgyaiA csomag része
KIEGÉSZÍTŐ ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosítási összegA csomag része
Biztosítási szolgáltatásA csomag része
KIEGÉSZÍTŐ BALESETBIZTOSÍTÁS
Biztosítási szolgáltatásokA csomag része
ÖNRÉSZESEDÉS
ÖnrészesedésA csomag része
MENTESÜLÉS, KIZÁRÁSOK
MentesülésA csomag része
Főbb kizárásokA csomag része
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • BalesetbiztosításBalesetbiztosítás: Baleseti esetén térít, a lentebb felsorolt esetekben. 
  Baleseti halál, amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetű testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül a baleset időpontját követő 1 éven belül a halálát okozza. 
  Baleseti rokkantság: Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a baleset időpontját követő 2 éven belül a teljes 100%-os maradandó rokkantságát, vagy a rokkantsági táblázatban meghatározott részleges rokkantságát okozza, a biztosító kifizeti a 100%-os maradandó rokkantság esetén a baleseti rokkantságra megállapított teljes aktuális biztosítási összeget. A részleges maradandó rokkantság esetén a rokkantságra megállapított aktuális biztosítási összegnek a rokkantság fokával azonos arányú hányadát. 
  Baleseti csonttörés: Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a csont törését, vagy a csont repedését eredményezi, a biztosító kifizeti az érvényben lévő aktuális biztosítási összeget. 
  Kutyaharapás: Amennyiben a biztosított a kockázatviselési ideje alatt olyan mértékű kutyaharapást szenved, nem saját kutyától, melynek következtében igazoltan orvosi ellátásra szorul, a biztosító kifizeti az érvényben lévő aktuális biztosítási összeget
  Egy összegű gyógyulási támogatás: Ha a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, mely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül tíz napot meghaladó kórházi fekvőbeteg kezelését eredményezi. 
  Baleseti eredetű műtéti térítés: Amennyiben a biztosított olyan baleseti testi sérülést szenved, ami közvetlenül elvégzendő műtéti ellátását teszi szükségessé, a biztosító kifizeti az adott biztosítási eseményre érvényben lévő aktuális biztosítási összeget. 
  Baleseti eredetű égési sérülés: Ha a biztosított olyan balesetet szenved, ami meghatározott mértékű égési sérülését okozza, a biztosító kifizeti aktuális biztosítási összegnek megadott egészségkárosodásra meghatározott százalékát. 
  Temetési hozzájárulás: A biztosított  halála esetén, a temetési szertartást után a biztosító kifizeti a biztosítási összeget. A BÖ egy egységre van megadva, ezt lehet 3 egységig megkötni.

   
 • Kiegészítő fedezetekLégi jármű ütközése: Biztosítási eseménynek minősül az irányított légi járművek, azok alkatrészeinek, rakományának lezuhanása, ütközése, amennyiben ez a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz. 
  Elfolyt víz: Biztosítási időszakonként egyszer, legfeljebb 50.000 Ft-ig, téríti a biztosító a vezetékes vízkár kapcsán, a bekövetkezett csőtörés megszüntetéséig, illetve a javítás befejezéséig elfolyt víz költségét. 
  Füst- és koromszennyezés: Biztosítási időszakonként legfeljebb egy alkalommal megtéríti a biztosító a hirtelen, váratlanul bekövetkező közvetlen tűzkár nélküli füst és koromszennyeződés által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. 
  Beázás: Biztosítási időszakonként egyszer, legfeljebb 50.000 Ft-ig téríti a biztosító, ha a biztosított épületekben, építményekben, továbbá a biztosított épületekben fellelhető egyéb biztosított vagyontárgyakban a biztosított épület tető-, födém-, vagy falszerkezetének, vagy nyílászáróinak szigetelési hiányosságai, meghibásodása vagy elöregedése miatt beáramló csapadék kárt okoz. Várakozási idő 3 hónap.
  Különleges üveg: Biztosítási eseménynek minősül és biztosítási időszakonként legfeljebb 150.000 Ft-ig megtéríti a biztosító az üveg építő elemek (üvegtégla, copolit, üveg-tető- cserép, taposó üvegek), előtetők, üvegtetők, télikertek, növényházak, festett, csiszolt, metszett, ólom- vagy rézbetétes üvegek kárait. Továbbá az üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, zuhanykabinok, hajlított üvegek, szauna ajtók és ablakok, kandalló-, cserépkályha- és kályha ajtók, tükrök, tükörcsempék, tükörfalak, akváriumok, terráriumok, főző- és sütő berendezések, mikrohullámú sütő ajtók, hűtő üvegpolcok, napkollektorok, napelemek üvegezésében, vagy az azt helyettesítő polikarbonát felületekben bekövetkező törés és repedés károkat.
  Vandalizmus: Megtéríti a biztosító évente egy alkalommal, 150.000,- Ft erejéig az épület külső felületéhez tartósan rögzített épület-felszerelési tárgyak vagy a talajhoz rögzített, használati jellegénél fogva szabadban lévő épület-felszerelési tárgyak rongálás, leszerelés és eltulajdonítás miatti helyreállítási és újra-beszerzési költségét. Valamint a graffiti miatt keletkezett károk helyreállítási költségeit. Ha az épület legalább 1,4m magas kerítéssel körbevett, a külső homlokzaton pedig a 3 méter magasabban rögzített eszközöket.
  Kerti növényzet: Biztosítási időszakonként legfeljebb 150.000 Ft-ig megtéríti a biztosító az ingatlan területén található növények (fák, bokrok, konyhakerti-, haszon és dísznövények stb.) tűz, elemi károk, természeti katasztrófák okozta pusztulási kárait, továbbá a vagyontárgyak érdekében végzett kárelhárítás, kármegelőzés vagy kárenyhítés során okozott taposási károkat, illetve a károsodott növényi részek letermelésének, elszállításának, megsemmisítésének költségeit. Vandalizmus esetén is, de feltétele az 1,4 m-es kerítés. Nem téríti a biztosító, az elmaradt termés értékét!
  Szabadban tárolt ingóság: Biztosítási eseménynek minősül és biztosítási időszakonként legfeljebb 150.000 Ft-ig téríti a biztosító a használati jellegüknél fogva szabadban tárolt, alábbiakban felsorolt vagyontárgyak elemi károk, természeti katasztrófák okozta kárait. :  Kerti bútorok; kültéri, kerti játékok; kerti sütő, sátor, árnyékoló, mobil medence; kutyaház, kalitka; 6.00 és 18.00 óra között a lakáson kívül tárolt kerékpár, babakocsi; házi és haszonállatok (ló és szarvasmarha kivételével). Vandalizmus esetén is, de feltétele az 1,4 m-es kerítés. Nem téríti meg a biztosító a közös használatú terekben (társasházi udvar, folyosó, gang stb.) elhelyezett ingóságok vandalizmus és lopási kárait.
  Napelem, napkollektor, klímaberendezés: Biztosítási időszakonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig téríti a biztosító a biztosított épületek/építmények tetőszerkezetén, homlokzatán a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és szakszerűen üzembe helyezett napelemek, napkollektorok és klímaberendezések tűz, elemi károk, természeti katasztrófák okozta kárait, bármely okból bekövetkező töréses repedéskárait, továbbá az e kültéri egységeket ért vandalizmus és lopási károkat.  Napelemek, napkollektorok, klíma berendezések esetében, külön díj ellenében a meghatározott biztosítási események által okozott károsodás esetén, a károsodás mértékéig, de maximum 10.000.000 Ft-ig nyújt biztosítási szolgáltatást.
  Hőszivattyú, szélturbina: Biztosítási időszakonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig megtéríti a biztosító a kockázatviselési címen a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően telepített és szakszerűen üzembe helyezett hőszivattyúk, szélturbinák tűz, elemi károk, természeti katasztrófák okozta kárait, továbbá a vandalizmussal lopással okozott károkat.  
  Garázsban tartott jármű: Biztosítási időszakonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig téríti a biztosító a kockázatviselési címen garázsában tartott és a szerződés biztosítottjának vagy a vele a kockázatviselési címen, tartósan közös háztartásban élő hozzátartozóinak forgalmi engedély szerint saját tulajdonában lévő, kötelező felelősségbiztosítással rendelkező motoros meghajtású járműveiben. Továbbá gyárilag beépített alkatrészeiben, tartozékaiban tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, felhőszakadás, földrengés, árvíz, illetve vezetékes víz okozta károkat, amennyiben ezek a károk az alapbiztosítás alapján is biztosítási eseménynek minősülnek. A biztosító biztosítási védelme nem vonatkozik a lízingelt, bérelt, kölcsönvett járművekre, továbbá a bérlők, látogatók, vendégek járműveire.
  Díjátvállalás: Munkanélküliség esetén 6 havi díjat átvállal a biztosító. Feltétele, legalább 9 hónapja, legalább heti 30 órás munkaviszony. 6 hónap a várakozási ideje. Nem minősül biztosítási eseménynek és nem szolgáltat a biztosító, amennyiben a munkaviszony megszűnését a munkavállaló kezdeményezte vagy a munkaviszony megszűntetését a munkaadó a munkavállaló szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával összefüggésben kezdeményezte.
  Szolgáltatás kimaradása: Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselési helyre érvényes szakszerűen bekötött közműellátási szolgáltatásban (áram, gáz, táv-hő, víz, vezetékes telefon, internet) a szolgáltatónak felróható okból, előre be nem jelentett és legalább napi 6 óra folyamatos tartamot meghaladó szolgáltatás kimaradás következik be. Legfeljebb 10 napra, napi 5.000 Ft szolgáltatási összeget térít.
  Besurranás, trükkös lopás: Biztosítási időszakonként egyetlen alkalommal, legfeljebb 50.000 Ft-ig megtéríti a biztosító a biztosított háztartási ingóságok, illetve a vállalkozás vagyontárgyainak, olyan biztosított épületből történő jogtalan eltulajdonításával okozott kárt, amelyben az elkövetés idején, az elkövetőn kívül más személyek jogszerűen ott tartózkodtak, függetlenül attól, hogy az elkövető erőszakos módon vagy erőszak nélkül, jogosulatlanul jutott be az épületbe. 
  Iskolai lopás, rablás: biztosítási időszakonként egy alkalommal, legfeljebb 50.000 Ft-ig megtéríti a biztosító a biztosított kockázatviselési címre állandó lakosként bejelentett 1–16 év közötti gyermek iskolai/óvodai/bölcsődei tartózkodásának idején bekövetkezett, magával vitt háztartási ingóságnak minősülő vagyontárgyait ért lopási és/vagy rablás károkat.  
  Gyermekfelügyelet: Biztosítási időszakonként egy alkalommal, max. 5 napra és napi, legfeljebb 5.000 Ft erejéig megtéríti a biztosító a kockázatviselési címre állandó lakosként bejelentett 0–14 év közötti gyermek balesete vagy betegsége, illetve a jelen szerződés alapján biztosítottnak (foglalkoztató) minősülő valamely gondviselőjének balesete vagy betegsége miatt szükségessé vált, saját otthonában, bejelentett háztartási alkalmazott által nyújtott felügyeletének vagy időszakos gyermekfelügyeletet ellátó intézményben történő elhelyezésének költségét. Valamint ha a gyermek folyamatos, 15 napot meghaladó tartamú, orvosi ellátást igénylő gyógykezelését eredményező állapot lép fel, akkor legfeljebb 100 napra, napi 1.000 Ft összegű térítést nyújt. Várakozási idő 6 hónap.
  Vállalkozói vagyonbiztosítás: Vállalkozói tevékenység saját tulajdonú vagyontárgyai biztosíthatóak. A vállalkozói vagyonbiztosítás biztosítási eseményei az Ingóságbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási események, a területi hatály is azonos. 

   
Kizárások
 • Főbb kizárások

  Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris, mérgező, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk. Avultság, karbantartás elmulasztása következtében keletkezett további károk. Bontásra ítélt épületek, építmények kárai. Engedély nélkül, vagy hatósági rendelkezés megszegésével épített, felújított épületek kárai. Károk helyreállításának elmulasztása miatt keletkezett károk. Biztosítási események következményi kárai. A biztosított vagyontárgy avultságával, karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési szabályok be nem tartásával összefüggésben bekövetkezett károk. Az eredetivel nem megegyező minőségi elem, anyag stb. beépítése, vagy egyéb ok miatt, az esztétikai értékcsökkenésből adódó károk. Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek azokban az épületekben, épületrészekben keletkeztek, amelyek bontását jogszabály, vagy hatóság a káresemény bekövetkezése elött részben, vagy egészben elrendelte. Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek olyan épületekben, épületrészekben keletkeztek, amelyek építését, vagy felújítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megszegésével végezték.

 • Mentesülések

  Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerződő kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségének megszegésével okozta. Balesetbiztosítás esetén, amennyiben a biztosított baleseti halálát a biztosítási összegre jogosult szándékos magatartása idézte elő, e kedvezményezett, vagy örökös vonatkozásában a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

FFerenc 2024-02-20

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

RRUDOLF 2024-01-10

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

IIstvánné 2023-12-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAndrás 2023-12-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ÉÉva 2023-12-22

"Kedves KÖBE,
Az üzletkötőjük, Győrki Mihály (tel szám :06-30-205-0956) 2023 júliusában meglátogatott és az önökkel való lakásbiztosítás megkötésére bíztatott. A kedvező feltételek miatt meg is kötöttem a szerződést. Azonban nem számítottam arra, hogy Győrki Mihály becsap. Jeleztem neki, hogy a Groupama biztosítónál élő lakás biztosításom van évvégi forduló nappal. Ő, többszöri rákérdezésre, állította, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert elküldök egy felmondó nyilatkozatot (ő adta a nyomtatványt) és nem fizetem a Groupamánál a díjat, akkor az a biztosítás díj nem fizetés miatt automatikusan megszűnik. Én ebben megbíztam, majd most kiderült, hogy a fordulóig fennálló díjat, a törvény szerint, ki kell fizetnem. Egyébként végrehajtó intézkedéssel kell szembenéznem. Remélem, hogy Győrki Mihály, aki másokat is hasonlóan becsapott, nem fémjelzi (bár bizonyos fokig igen) a KÖBE megbízhatóságát. Az pontozást nem a tevékenységükre adtak, mert még nincs semmilyen tapasztalatom.
"1.0

Összesen: 144

Hasonló termékek

Colonnade Édes otthon Lakásbiztosítás10.0

érdekel

KÖBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás9.5

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY