Biztosítások összehasonlítása:

KÖBE kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.3Ügyfélszolgálat: 8.5
Kárrendezés: 8.2

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévKÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET
Székhely1108 Budapest, Venyige u. 3.
Ügyfélszolgálat telefon06-1-433-1180
Ügyfélszolgálat e-mailkobe@kobe.hu
EgyesületA biztosító egyesület a biztosított tagok érdekében nonprofit alapon gazdálkodik. A tulajdonosok a biztosítottak.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • 10 vagy 20 járműves pótdíj
  Személygépkocsi: Amennyiben egy szerződő vagy 10 annál több személygépjárműre köt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a KÖBÉ-nél egy naptári éven belüli kockázatviselés kezdettel, a biztosító a meghatározott pótdíjat érvényesíti az adott naptári éven belüli kockázatviselés kezdetű 10. és minden további szerződésre. A pótdíjat továbbá azoknál a szerződéseknél is alkalmazzuk, melyek az előző biztosítási időszakban is rendelkeztek ezzel a pótdíjjal.
  Tehergépjármű, vontató, lassú jármű, munkagép, segédmotorkerékpár, négykereű segédmotoros-kerékpárok, pótkocsik, félpótkocsi: Amennyiben egy szerződő 20 vagy annál több járműre köt kötelező gépjármű felelősség-biztosítás a KÖBÉ-nél egy naptári éven belüli kockázatviselési kezdettel a biztosító meghatározott pótdíjat érvényesíti az adott naptári éven belüli kockázatviselés kezdetű 20. és minden további szerződésre.
 • E-mail II és III. kedvezménye
  E-mail kedvezmény II. kedvezményt érvényesítheti szerződésén az a 3-as 4-es és 6-os területi csoporthoz tartozó szerződő, aki igényli ezt a kedvezményt, és azáltal, hogy megadja e-mail címét, hozzájárul, hogy a megadott e-mail címére biztosítással kapcsolatos információkat küldjön a biztosító. E-mail kedvezmény III. kedvezményt érvényesítheti szerződésén az az 1-es, 2-es és 5-ös területi csoporthoz tartozó szerződő, aki igényli ezt a kedvezményt, és azáltal, hogy megadja e-mail címét, hozzájárul, hogy a megadott e-mail címére biztosítással kapcsolatos információkat küldjön a biztosító. Kedvezményben részesül továbbá az a szerződés, amelyik a biztosítási évfordulót megelőzően rendelkezett ezzel a kedvezménnyel.
 • Partner kedvezmény
  Partner kedvezményre igazolás alapján jogosultak a magyarországi ipartestületek tagjai és a FUVOSZ tagjai.
 • Tagsági kedvezmény
  Azok az egyesületi tagok jogosultak a tagsági kedvezményre, akik 5(öt) különböző évben évenként legalább egy nap díjrendezett biztosítással rendelkeztek a kockázatviselés kezdet évét, illetve a biztosítási időszak kezdetét megelőzően egyesületünknél.A kedvezmény érvényesítését a kockázatviselés, illetve a biztosítási időszak kezdetét megelőzően írásban kell kérni.
 • Takarékszövetkezeti kedvezmény
  Takarékszövetkezeti kedvezményben részesül minden olyan szerződő, aki a számláját valamely magyarországi takarékszövetkezetben vezeti, és ezt a tényt a szerződés kockázatviselés kezdetét, vagy a biztosítási évfordulót megelőzően a biztosító tudomására hozza.
 • Telefonos kedvezmény
  Telefonos kedvezményben részesül, aki igényli ezt a kedvezményt, és azáltal, hogy megadja telefonszámát, hozzájárul, hogy a megadott telefonszámon a biztosító biztosítással kapcsolatos információkkal keresse meg. Kedvezményben részesül továbbá az a szerződés, amelyik a biztosítási évfordulót megelőzően rendelkezett ezzel a kedvezménnyel.
 • Tudatos vezetők kedvezménye
  Azoknál kerül alkalmazásra a kedvezmény, akik vállalják, hogy minden naptári hónap 10. napjáig belépnek biztosító által balesetmegelőzési információs tartalommal feltöltött balesetmegelőzési portálra, vagy fogadják a biztosító ezzel kapcsolatos elektronikus levelét. A szerződő vállalja, hogy az ajánlatfelvétel során megadja az e-mail címet, amely a biztosító és a szerződő közötti kommunikációt biztosítja. Egy szerződő maximum 5 járműre jogosult igénybe venni ezt a kedvezményt.
 • TVK kedvezmény már 5 járműre igénybe véve
  Egy szerződő maximum 5 gépjárműre jogosult igénybe venni a Tudatos Vezetői Kedvezményt.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellegeKötelezően kötendő felelősségbiztosítás.Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
 • Ki a biztosított személy?A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.
 • Milyen jellegű károkra térít?Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.
 • Értékcsökkenést fedezi?Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.
 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértékeEgy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.
 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

KKatalin 2021-10-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

ZZoltán 2021-10-12

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 7pont - Kárrendezés: 7 pont"7.0

IIstvánné 2021-10-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

CCSABÁNÉ 2021-10-04

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

PPéter 2021-10-02

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 633

Hasonló termékek

Aegon gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.4

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY