Biztosítások összehasonlítása:

KÖBE EASY I. Általános háztartás-biztosítás

8.6Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.5

Egy összevont, több kockázatú, kompakt csomagbiztosítás, amely átlagos magyar háztartások épület és ingóság jellegű kockázataira, valamint a biztosított épület tulajdonlásából eredő általános és magánemberi felelősségi károkra, továbbá a biztosított személyek egyes baleseti eredetű sérüléseire nyújt biztosítási védelmet. A főépülettől külön álló melléképületek, illetve melléképület jellegű épületek, építmények és épület felszerelési tárgyak az alapterület figyelembevétele nélkül is biztosítottak, a főépület biztosítási összegén belül. A tartamon belüli biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló pedig a kockázatviselés megkezdésének naptári napja, amely a következő biztosítási időszak első napja is egyben. Önrész nincs.

Csomagok

CsomagokNormál
BIZTOSÍTÁSI ESETMÉNYEK
TűzA csomag része
RobbanásA csomag része
Villámcsapás direktA csomag része
Villámcsapás indukciós hatásaA csomag része
ViharA csomag része
FelhőszakdásA csomag része
JégverésA csomag része
Árvíz, földrengés, földcsuszamlásA csomag része
KőomlásA csomag része
Ismeretlen üregbeomlásA csomag része
Idegen jármű ütközéseA csomag része
Idegen tárgy rádőléseA csomag része
Lopás, betöréses lopás, rablásA csomag része
RongálásA csomag része
CsőtörésA csomag része
ÜvegtörésA csomag része
ZárcsereA csomag része
Személyi okmányok elvesztéseA csomag része
Bankkártya elvesztéseA csomag része
ÁramkimaradásA csomag része
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosítási szolgáltatásA csomag része
BALESETBIZOTSÍTÁS
Biztosítási szolgáltatásokA csomag része
BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK
Biztosítható vagyontárgyak köreA csomag része
MENTESÜLÉS, KIZÁRÁSOK
MentesülésA csomag része
Főbb kizárásokA csomag része
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
  • BalesetbiztosításBalesetbiztosítás: Biztosítási eseménye, a baleset bekövetkezése, illetve annak, jelen feltételekben meghatározott, a biztosító szolgáltatási kötelezettségét kiváltó következménye. Baleseti halál, baleseti eredetű rokkantság, baleseti eredetű csonttörés és kutyaharapás esetén térít. Baleseti halál, amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti eredetű testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb más októl függetlenül a baleset időpontját követő 1 éven belül a halálát okozza. Baleseti rokkantság: Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a baleset időpontját követő 2 éven belül a teljes 100%-os maradandó rokkantságát, vagy a rokkantsági táblázatban meghatározott részleges rokkantságát okozza, a biztosító kifizeti a 100%-os maradandó rokkantság esetén a baleseti rokkantságra megállapított teljes aktuális biztosítási összeget. A részleges maradandó rokkantság esetén a rokkantságra megállapított aktuális biztosítási összegnek a rokkantság fokával azonos arányú hányadát. Baleseti csonttörés: Amennyiben a biztosított a kockázatviselés ideje alatt olyan baleseti testi sérülést szenved, amely közvetlenül és minden egyéb októl függetlenül a csont törését, vagy a csont repedését eredményezi, a biztosító kifizeti az érvényben lévő aktuális biztosítási összeget. Kutyaharapás: Amennyiben a biztosított a kockázatviselési ideje alatt olyan mértékű kutyaharapást szenved, nem saját kutyától, melynek következtében igazoltan orvosi ellátásra szorul, a biztosító kifizeti az érvényben lévő aktuális biztosítási összeget.
Kizárások
  • Főbb kizárások

    Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris, mérgező, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk. Avultság, karbantartás elmulasztása következtében keletkezett további károk. Bontásra ítélt épületek, építmények kárai. Engedély nélkül, vagy hatósági rendelkezés megszegésével épített, felújított épületek kárai. Károk helyreállításának elmulasztása miatt keletkezett károk. Eredetivel nem megegyező anyag beépítése, vagy egyéb ok miatt esztétikai értékcsökkenésből adódó károk. Biztosítási események következményi kárai. Nem téríti a biztosító azon károkat, amelyek a biztosított vagyontárgy avultságával, karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési szabályok be nem tartásával összefüggésben következtek be. Nem téríti meg a biztosító azt a kárt, amely az eredetivel nem megegyező minőségi elem, anyag stb. beépítése, vagy egyéb ok miatt, az esztétikai értékcsökkenésből adódik. Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek azokban az épületekben, épületrészekben keletkeztek, amelyek bontását jogszabály, vagy hatóság a káresemény bekövetkezése elôtt részben, vagy egészben elrendelte. Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek olyan épületekben, épületrészekben keletkeztek, amelyek építését, vagy felújítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megszegésével végezték.

  • Mentesülések

    Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta. Mentesül a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerződő kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségének megszegésével okozta. Balesetbiztosítás esetén, amennyiben a biztosított baleseti halálát a biztosítási összegre jogosult szándékos magatartása idézte elő, e kedvezményezett, vagy örökös vonatkozásában a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

ZZoltán 2023-11-13

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKATALIN 2023-09-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 7 pont"8.0

EEszter 2023-08-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ZZOLTÁN 2023-07-24

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

EErzsébet 2023-07-24

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

Összesen: 36

Hasonló termékek

Colonnade Édes otthon Lakásbiztosítás10.0

érdekel

KÖBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás9.5

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY