Biztosítások összehasonlítása:

KH Lakásbiztosítás

5.5Ügyfélszolgálat: 5.4
Kárrendezés: 5.5

A szerződés határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a kockázatviselés kezdete hónapjának első napja.

Csomagok

CsomagokAlapIdeálOptimál
ALAPKOCKÁZAT
VízkárA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÜvegtörésA csomag részeA csomag részeA csomag része
ViharkárA csomag részeA csomag részeA csomag része
SAJÁTOSSÁGOK
FelelősségbiztosításVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
KH Lakásszervíz 24/7Választható opcióA csomag részeA csomag része
Betöréses lopás és rablásVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
BalesetbiztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Kényelmi csomagNem része a csomagnakA csomag részeVálasztható opció
Besurranásos lopásVálasztható opcióA csomag részeVálasztható opció
Füst és koromNem része a csomagnakA csomag részeVálasztható opció
Szolgáltatás kimaradásNem része a csomagnakA csomag részeVálasztható opció
Kutyatartói felelősségbiztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Vakolatkárok biztosításaVálasztható opcióA csomag részeVálasztható opció
TetőbeázásVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Háztartási gépek garanciaidőn túli javításaVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Épülettartozékok betöréses lopás és rablás biztosításaVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Különleges üveg biztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Garázsban álló gépjármű biztosításaVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Túlfeszültség biztosításNem része a csomagnakVálasztható opcióVálasztható opció
Géptörés és rövidzárlatVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
KisállatbiztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Kényelmi csomag1. Okmányok beszerzése: A Biztosító megtéríti a velük összefüggésben megsérült, megsemmisült vagy az ellopott személyi okmányok pótlásával kapcsolatban felmerülő illetékek igazolt költségét, biztosítási időszakonként és szerződésenként legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 50 000 Ft összeghatárig.  (személyi igazolvány, lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány, diákigazolvány, TAJ-kártya, adóigazolvány, születési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonat, vezetői engedély (jogosítvány), forgalmi engedély, kékkártya, gépjármű törzskönyv, nemzetközi vezetői engedély, kishajó hajólevele).
  2. Bankkártya letiltás. A Biztosító megtéríti a biztosított hitelkártyájának vagy lakossági folyószámlájához kapcsolódó bankkártyájának az elvesztése, ellopása következtében szükségessé vált kártyaletiltás díját kizárólag az érintett pénzintézet által kiállított igazolás alapján, biztosítási időszakonként és szerződésenként legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 10.000 Ft összeghatárig. Nem téríti meg a Biztosító a hitel- vagy bankkártya ellopása miatt bekövetkezett egyéb károkat és egyéb költségeket.
  3. Zárcsere. A bejárati ajtó kulcsának elvesztése vagy ellopása, a biztosított saját maga általi kizárása miatt a biztonsági zár vagy biztonsági zárbetét szükségessé vált cseréje esetén a Biztosító megtéríti a zárcsere számlával igazolt költségét, biztosítási időszakonként és szerződésenként legfeljebb két alkalommal, biztosítási eseményenként legfeljebb 10.000 Ft összeghatárig.
  4. Fagyasztott élelmiszerek megromlása. A Biztosító megtéríti a fagyasztószekrényben, hűtőládában tárolt élelmiszerek megromlása esetén azok újra beszerzési értékét, ha azok megromlása a biztosítási szerződésben (szereplő biztosítási események következménye, vagy az elektromos áramszolgáltató minimum 8 órás folyamatos szolgáltatás-kimaradása miatt keletkezett. A Biztosító biztosítási időszakonként legfeljebb összesen 50.000 Ft összeghatárig nyújt szolgáltatást. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha az a fagyasztókészülék vagy az ingatlan elektromos hálózatának hibájából ered.
  Választható kiegészítők:
 • Kiegészítő alapbiztosításokKiegészítő balesetbiztosítás:
  A kiegészítő biztosítás 70. életévét be nem töltött természetes személyek javára köthető meg. A Biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed. A biztosított baleseti halála esetén, függetlenül a múlékony sérülés címén már kifizetett kártérítéstől, 175.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg. A biztosított 100%-os baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása esetén, 350.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg. Ezen összegből a 10%-os egészségkárosodás felett az egészségkárosodás százalékos fokának megfelelő összeg kerül kifizetésre. A biztosított 1 és 10% közötti, de legfeljebb 10%-os baleseti eredetű maradandó egészségkárosodási foka esetén, 7.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg. Amennyiben baleseti műtéti térítés biztosítási esemény következett be, a biztosítási összeg, 50.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg. A biztosított baleseti eredetű csonttörése, csontrepedése, vagy legalább 28 napon túl gyógyuló sérülése esetén, 7.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg. A biztosított baleseti következmény miatti, orvosilag szükséges fekvőbetegként kórházban történő gyógykezelése esetén, a 3. éjszakát követő naptól kezdődően naponta 3.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg. Megtéríti továbbá a Biztosító a biztosítottnak a balesetkor magán viselt ruházatában keletkezett kárt. A biztosított ruházati kára esetén a biztosítási összeg, a tényleges kár szerinti összeg, de legfeljebb 14.000 Ft vagy annak egész számú többszörösével, de legfeljebb az ötszöröséig felemelt összeg.
  K&H lakásszerviz 24/7 szolgáltatás az év minden napján 0-24 óráig áll rendelkezésre, és a lehető legrövidebb időn belül vészelhárító szakembert vagy mesterembert küld, továbbá átvállalja ennek költségeit, vagy szakiparost szervez alábbiak szakmunkákra. (víz-, gáz-, fűtésszerelő, tetőfedő, üveges, villanyszerelő, zárjavító, lakatos, továbbá biztosítási eseménytől függetlenül duguláselhárító. A vészelhárító szakember vagy mesterember küldésének elbírálása a Biztosító segítségnyújtási megbízottjának hatáskörébe tartozik. A biztosító téríti felmerült költségeit, mint kiszállási díj, munkadíj, anyagköltség, eseményenként legfeljebb 35.000 forint összeghatárig.
  Vakolatkárok biztosítása: A Biztosító téríti a külső vakolat, vakolati rendszer, burkolat és festés kárait vihar, hónyomás és felhőszakadás biztosítási események esetén. Eseményenkénti kártérítési limit az épületbiztosítási összeg 10%-a.
  Tetőbeázási károk biztosítása. A Biztosító megtéríti a biztosított épületen belüli, a biztosított épület tetejéről történő, a lapos- és magastető-szerkezet, valamint a függőleges falszerkezet panelhézagainak szigetelési problémáiból eredő, egyszerű csapadék okozta beázási károkat, amelyek a biztosított épületben keletkeztek, amennyiben azok más biztosítás alapján nem térülnek.
  Túlfeszültség biztosítás. A Biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő, a kockázatviselés helyén használt és ott károsodott, elektromos árammal működő berendezések, illetve ezek bármely részének váratlanul, előre nem látható módon, a szolgáltatott (közüzemi) vagy vásárolt (szabadpiaci) villamos energia hálózat feszültség megnövekedése miatt bekövetkezett kárait.
  Füst és Korom által okozott károk biztosítása: A Biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban, a tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződésből származó károkat. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a füst- vagy koromszennyeződési károkra, amelyeket a kockázatviselés helyén kívül keletkező tűz okozott. A biztosítási fedezet nem terjed ki a biztosított által gyújtott tűz miatt keletkező füst- és koromszennyeződésekre.
 • Kiegészítő biztosításokKülönleges üvegek üvegtörés biztosítása. A Biztosító megtéríti a biztosított üvegezésben bármely okból bekövetkező törés vagy repedés károkat, a szerződésben (kötvényben) meghatározott biztosítási összegeken belül. Biztosított vagyontárgyak az alábbi vagyoncsoportokba sorolt különleges üvegezések, amennyiben azok biztosítva lettek. : Kerámia főzőlap, háztartási és konyhai gépek üvegezése, kandalló üvegezése, bútorok üvegezése, üvegtető, üvegezett előtető, télikert, üvegtégla, üveg tetőcserép, tükörcsempék, normál tükör, akvárium és terrárium üvegezése, úszómedence vagy medence üvegezése, zuhanykabin üvegezése.

  Háztartási elektromos berendezések garancia időn túli javítási költségeinek térítése. A Biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő, a kockázatviselés helyén használt és ott károsodott elektromos árammal működő háztartási berendezések. Garancia és jótállási időn túli javítási költségek 50%-a, amennyiben a hiba a vagyontárgy rendeltetésszerű használatát gátolja. Biztosítási időszakonként max. két alkalommal, legfeljebb összesen 50 000 Ft-ig.
  Háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása. A Biztosító téríti a kockázatviselés helyén használt és ott károsodott, elektromos árammal működő alábbi háztartási gépek. Mosó- és szárítógépek, vasalók, mosogatógépek, tisztító és takarító funkciót ellátó készülékek, hűtő- és fagyasztó berendezések, főző, sütő, és melegítő funkciót ellátó készülékek, hűtő és/vagy fűtő berendezések, illetve ezek bármely részének váratlanul, előre nem látható módon, rövidzárlat vagy belső eredetű, részleges vagy teljes fizikai károsodás miatt bekövetkezett kárait. Legfeljebb 200.000 Ft-ig, évente két alkalommal.

  Kisállat-biztosítás. A Biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított tulajdonát képező vagy tartásában lévő mikrocsippel ellátott, szakszerűen vezetett Kisállat Egészségügyi Könyvvel rendelkező egészséges kutya, valamint ugyanezen feltételeknek megfelelő macska baleset vagy betegség következtében felmerülő állatorvosi költségek térítésére, valamint baleset miatti elhullására. Jelen kiegészítő biztosítás keretében biztosíthatók a 6 hónapnál idősebb és 8 évesnél fiatalabb, fent megjelölt kisállatok. Területi hatály Magyarország. 15 nap várakozási idő. Önrészesedés 10.000,-
  Vandalizmus biztosítás. Kizárólag az épülettartozékok lopás, betöréses lopás és rablás biztosítása fejezetben meghatározott kiegészítő biztosítással együtt köthető. Céltalan károkozás, amelynek során a biztosított vagyontárgy tulajdonságai oly módon megváltoznak, hogy alkalmatlanná válik az eredeti funkciója ellátására, illetve esztétikailag jelentős mértékben károsodik. Az alábbiakban felsorolt és biztosított vagyontárgyakban, amennyiben azok más biztosítás alapján nem térülnek: kaputelefon, elektromos kapu, védelmi rendszer. A Biztosító nem téríti meg, a beltéri (erősítő) egységekben, a videokamerával ellátott rendszerek video egységeiben, annak tartozékaiban keletkezett károkat. Biztosítási időszakonként legfeljebb az épületek, építmények biztosítási összegének 0,5%-ig, káreseményenként legfeljebb 200.000 Ft-ig térülnek.
  Garázsban tárolt gépjármű biztosítása. A Biztosító megtéríti a kockázatviselés helyén, garázsban tárolt gépjárműben a tűz, vihar, víz, és földmozgás károk biztosítása alapján bekövetkezett károkat. A kártérítés feltétele, hogy a gépjármű a kockázatviselés helyén található és a biztosított garázsban károsodott. Időszakonként legfeljebb egy alkalommal, összesen maximum 2.000.000 Ft értékig, függetlenül a gépjárművek számától.

  Munkanélküliség biztosítás. Biztosítási esemény munkanélkülivé válás. (A biztosított 18-65 éves kor közötti.) A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja: a munkanélküliséggel, álláskereséssel összefüggő járadékra való jogosultság megszerzésének napja. 6 hónap várakozási idő. A szolgáltatás keretében számlával igazolt rezsi költségeket téríti. Kártérítési limit 20.000 Ft/hónap a munkanélküliség idejére, de legfeljebb 3 hónapra.

  Kutyatartói felelősségbiztosítás Gépjárműben és haszonállatban okozott károkra. Területi hatályának kiterjesztése Európa területe. Kártérítési limit biztosítási időszakonként legfeljebb 2.000.000 Ft függetlenül a biztosított által tartott kutyák számától.
  Épülettartozékok biztosítása: A Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyen, a biztosított épületek épülettartozékai, - berendezési, - felszerelési tárgyainak kárait megtéríti a kötvényben meghatározott kártérítési összeghatár erejéig, amennyiben a kár betöréses lopás vagy rablás során keletkezett. 

  Vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak biztosítása: Kizárólag a biztosított lakóépületben (lakásban, főépületben) folytatott vállalkozási tevékenység vagyontárgyaira köthető, ha a vállalkozási tevékenységre igénybe vett terület nem haladja meg a lakóépület (lakás, főépület) teljes alapterületének 1/3 részét. Biztosítható vagyontárgyak, tárgyi eszközök (pl.: műszaki berendezések, gépek). Valamint a készletek (pl.: anyagok, göngyölegek). Biztosítási összeg mindkét vagyoncsoportra együttesen nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot. Nem köthető meg ideiglenesen lakott épület esetén a vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak biztosítása.

  Temetési biztosítás: Baleseti halál bekövetkezése esetén a Biztosító megtéríti a temetés számlával igazolt költségeit legfeljebb 200.000 Ft összeghatárig. Kizárások: A biztosított öngyilkossága, öncsonkítása, vagy ezek kísérlete, következménye, bármilyen gyorsasági versenyen, vagy erre való felkészülésen való részvétel során bekövetkező baleset. Továbbá a polgári légi forgalmon kívüli repülés során bekövetkezett baleset, amelyek oka egészben vagy részben, kóros elmeállapot, állam elleni bűncselekmény, a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye közben bekövetkező károk.

   
Kizárások
 • Kizárások/mentesülésekFőbb általános kizárások: Nem téríti meg a Biztosító a nukleáris eseményekkel és radioaktív szennyezéssel kapcsolatban álló károkat, környezetszennyezéssel, kemikáliákkal kapcsolatban álló károkat, mágneses vagy elektromágneses mezőkkel kapcsolatban álló károkat, tüntetéssel, sztrájkkal, hatósági rendelkezésekkel kapcsolatban álló károkat, bírságot, kötbért, késedelmi kamatot, egyéb büntető jellegű költséget, kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatti károkat. A jogszabály, vagy más biztosítási szerződés alapján térülő károkat, a vissza nem térítendő állami, központi költségvetési, helyi önkormányzati költségvetési, elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás, külföldi állam, nemzetközi szervezet vagy az Európai Közösségek által vagy nevében kezelt pénzalapokból származó támogatás alapján megtérülő károkat.
  Mentesülések: Mentesül a biztosító a kárkifizetés alól, ha a Biztosított illetve Szerződő, vagy velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása eredményeként következik be a káresemény.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

GGáborné 2021-08-24

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAndrea 2020-05-06

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 1pont - Kárrendezés: 1 pont"1.0

IIldikó 2019-07-09

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 1pont - Kárrendezés: 1 pont"1.0

IImréné 2019-06-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 2pont - Kárrendezés: 2 pont"2.0

LLászló 2019-01-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 6pont - Kárrendezés: 8 pont"7.0

Összesen: 8

Hasonló termékek

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz9.1

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

érdekel

Uniqa Homeguard Lakásbiztosítás8.6

Papírmentes szerződéskötés, azonnali kötvényesítés, online kárbejelentés és gyors, akár szemle nélküli kárrendezés! Ezt kínálja új lakásbiztosításunk, mely az egyszerű és gyors folyamatokra, illetve a valós veszélyekre koncentrál.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY