Info vonal:

+36 20 457 9649
Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások

KH Casco biztosítás

8.6
Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.6

VÉLEMÉNYEK
CSOMAGOK
TUDNIVALÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Csomagok
CsomagokNormál
ALAPBIZTOSÍTÁS
Elemi kár kockázat Tűz, robbanás, villám, min. 54 km/h szélvihar, min. 5. fokozatú földrengés, földcsuszamlás, kő,földomlás, üreg beomlása, felhőszakadás,árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hó.
Törés kockázat Minden olyan kár, amelyet baleseti eredetű, hirtelen, külső akaraton kívüli erőhatás okoz (ide értve az idegen személy által okozott szándékos rongálást is).
VÁLASZTHATÓ BIZTOSÍTÁS
Lopás kockázat Lezárt jármű lopása, rablás, jogtalan használat céljából történő önkényes elvétel, ezen időszak alatti rongálódás. Alkatrészek, tartozékok lopása, kísérlet során rongálódás.
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK
Cascoszerviz 24 biztosítás Telefonos segítségnyújtás, autómentő küldése, gépjárműtárolás, haza- vagy továbbutazás Eu-ban, bizt. eseményből eredő menetképtelenség, mozgásképtelenség, lopáskock. estén teljes lopás esetén.
Balesetbiztosítás A biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, állandó, teljes vagy részleges rokkantságot, vagy a szerződésben meghatározott mértékű múlékony sérülést szenved.
Poggyászbiztosítás Alapbiztosítási fedezettel rendelkező gépjárművel szállított vagyontárgy sérülése esetén, szerz. megjelölt értékhatárig, önrész levonásával.
Gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosítása A gépjárművön szállított szabadidős eszközökben és kiegészítőkben, tetőboxban, tetőcsomagtartóban keletkezett kár, szerz. megjelölt értékhatárig, önrészesedés levonásával.
Gyermekfelszerelés biztosítás A gépjárműben, gépjárművön szállított gyermek felszerelési vagyontárgyak (pl. babakocsi, biztonsági gyermekülés, ágy, járóka) kárait téríti.
Extra tartozékok biztosítása A jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tartozékaitól eltérő tartozékokat téríti.
EGYÉB JELLEMZŐK
Biztosítható vagyontárgy A magyar hatóság által forgalomba helyezett, magyar hatósági jelzésekkel ellátott: személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi,vontató, pótkocsi, félpótkocsi, lakókocsi, mezőgazdaásgi vontató.
Területi hatály A kockázatviselés területi hatálya Európa földrajzi területe.
Biztosító mentesülése Jogellenesség, gondatlanság, kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megszegése, jármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapotának felelőssége esetén.
Fontosabb kizárások Felelősségi károk, harci cselekmények, nukleáris reakció következtében keletkezett károk. Nem téríti a közvetett károkat, bírságot, kötbért, késedelmi kamatot, más forrásból térülő károkat.
Tudnivalók
Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások

Választható kiegészítők

K&H casco szerviz 24 biztosítás: A biztosított gépjármű K&H casco biztosítási szerződésében meghatározott biztosítási eseményből (törés, elemi kár, illetve lopás) eredő menetképtelensége, mozgásképtelensége esetén, vagy a lopás kockázatot is fedező K&H casco biztosítási szerződés esetén a gépjármű teljes lopása esetén a Biztosító segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és átvállalja a szolgáltatások felmerült költségeit. Az év minden napján 0-24 óráig rendelkezésre áll, és a lehető legrövidebb időn belül megszervezi, és az rendelkezésre bocsátja a segítségnyújtási szolgáltatást, mely telefonon érhető el. Kárbejelentés felvétele telefonon keresztül, telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás, autómentő küldése belföldön, autómentő küldése Európában, gépjárműtárolás (belföldön és Európában), haza- vagy továbbutazás Európában. 

K&H poggyászbiztosítás Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel rendelkező gépjárművel szállított vagyontárgy, függetlenül a vagyontárgy jellegétől és a hozzá kapcsolódó tulajdonviszonyoktól. Javítással helyreállítható károknál a helyreállítási költséget téríti meg a Biztosító. Totálkár rendezés a magyarországi káridőponti piaci, avult értéken történik. A kiegészítő biztosítás nem terjed ki a biztosított gépjárműben vagy gépjárművön díj, vagy egyéb elszámolás ellenében szállított vagyontárgyakra, a nemesfémekben vagy ebből készített vagyontárgyakban, ékszerekben, értékpapírokban, okmányokban, takarékbetétkönyvekben, és készpénzben keletkezett károkra. Továbbá lopás biztosítási esemény esetén a nyitott vagy ponyvázott gépjárművön szállított vagyontárgyakra, az abból eredő károkra, amikor a vagyontárgy szállítására nem volt alkalmas a gépjármű.

K&H gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosítása Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel rendelkező gépjárművön szállított, a KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre szerelt szabadidős, hagyományos és extrém sportok tárgyai, a rakodótér megnövelésére szolgáló eszköz (tetőboksz) valamint a tetőcsomagtartó és annak alkatrészei. A kiegészítő biztosítás csak személygépkocsi gépjármű kategóriában vehető igénybe.


K&H gyermekfelszerelés biztosítás Biztosított minden, a gépjárműben szállított gyermek felszerelési vagyontárgy (pl. babakocsi, biztonsági gyermekülés, ágy, járóka). A fedezet kiterjed e tárgyakban keletkezett károkra abban az esetben is, ha azok nem a gépjárműben, hanem azon kívül, a KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre szerelt állapotban károsodtak. A kiegészítő biztosítás csak személygépkocsi gépjármű kategóriában vehető igénybe.

K&H extra tartozékok biztosítása: A jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, s ennek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tartozékaitól eltérő tartozékokat (extra tartozékok) a Biztosító a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott mértékéig megtéríti.


K&H balesetbiztosítás Baleset esetén a gépjárműben utazók részére nyújt fedezetet, múlékony sérülés, maradandó rokkantság és elhalálozás esetén. A K&H casco biztosítási szerződéssel személygépkocsi vezetőjére és utasaira, az autóbusz, tehergépkocsi, közúti vontató, mezőgazdasági vontató vezetőjére és legfeljebb két kísérőjére, mint biztosítottakra terjed ki. Az autóbusz utasaira (forgalmi engedély szerint szállítható személyek száma csökkentve három fővel) külön díj megfizetése ellenében terjeszthető ki a balesetbiztosítási fedezet. A Biztosított baleseti halála esetén, függetlenül a múlékony sérülés címén már kifizetett kártérítéstől, 700.000,- Ft vagy annak a biztosítási szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg. A Biztosított 100%-os baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása esetén, 1.400.000,- Ft vagy annak a biztosítási szerződés szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg. Ezen összegből a 10%-os egészségkárosodás felett az egészségkárosodás százalékos fokának megfelelő összeg kerül kifizetésre. A Biztosított 1 és 10% közötti, de legfeljebb 10%-os baleseti eredetű maradandó egészségkárosodási foka esetén 7 000 Ft vagy annak a biztosítási szerződés szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg.Balesetből eredő múlékony sérülés esetén, 7.000,- Ft vagy annak a biztosítási szerződés szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg. Kizárások: kóros elmeállapot, állam elleni bűncselekmény, a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye, autó-motor sportok: versenyzés gépkocsival, motorkerékpár sport, rally, MotoCross, ügyességi versenyek gépkocsival, gokart sport, autóroncs sport (autocrash), motorcsónak sport, hivatásos sportoló tevékenység, versenyző sportoló tevékenység. 

Vélemények
Rendelkezik ilyen biztosítással? 
Írjon Ön is véleményt!

G

György
2024.04.15 11:36

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont
9.0

Z

ZOLTÁN
2024.04.08 18:30

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont
8.0

É

Éva
2024.04.05 15:42

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont
9.0

Á

Ágnes
2024.02.29 16:01

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont
8.0

É

Éva
2024.02.09 09:17

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: pont
5.0
Összesen: 65 db