Biztosítások összehasonlítása:

K&H Casco biztosítás

8.3Ügyfélszolgálat: 8.3
Kárrendezés: 8.3
A K&H Perfect casco pótlási, új értéken téríti meg a kárt. Például totálkár esetén a gépjármű vásárláskori értékét fizeti ki a biztosító az első forgalomba helyezéstől számított egy éven belül, amennyiben Ön az első tulajdonos. A K&H Classic casco esetében a gépjármű korának és elhasználódásának figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy a biztosító mekkora összeget térít meg a kár bekövetkeztekor. 

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPBIZTOSÍTÁS
Elemi kár kockázatTűz, robbanás, villám, min. 54 km/h szélvihar, min. 5. fokozatú földrengés, földcsuszamlás, kő,földomlás, üreg beomlása, felhőszakadás,árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hó.
Törés kockázatMinden olyan kár, amelyet baleseti eredetű, hirtelen, külső akaraton kívüli erőhatás okoz (ide értve az idegen személy által okozott szándékos rongálást is).
VÁLASZTHATÓ BIZTOSÍTÁS
Lopás kockázatLezárt jármű lopása, rablás, jogtalan használat céljából történő önkényes elvétel, ezen időszak alatti rongálódás. Alkatrészek, tartozékok lopása, kísérlet során rongálódás.
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK
Cascoszerviz 24 biztosításTelefonos segítségnyújtás, autómentő küldése, gépjárműtárolás, haza- vagy továbbutazás Eu-ban, bizt. eseményből eredő menetképtelenség, mozgásképtelenség, lopáskock. estén teljes lopás esetén.
BalesetbiztosításA biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, állandó, teljes vagy részleges rokkantságot, vagy a szerződésben meghatározott mértékű múlékony sérülést szenved.
PoggyászbiztosításAlapbiztosítási fedezettel rendelkező gépjárművel szállított vagyontárgy sérülése esetén, szerz. megjelölt értékhatárig, önrész levonásával.
Gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosításaA gépjárművön szállított szabadidős eszközökben és kiegészítőkben, tetőboxban, tetőcsomagtartóban keletkezett kár, szerz. megjelölt értékhatárig, önrészesedés levonásával.
Gyermekfelszerelés biztosításA gépjárműben, gépjárművön szállított gyermek felszerelési vagyontárgyak (pl. babakocsi, biztonsági gyermekülés, ágy, járóka) kárait téríti.
EGYÉB JELLEMZŐK
Biztosítható vagyontárgyA magyar hatóság által forgalomba helyezett, magyar hatósági jelzésekkel ellátott: személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi,vontató, pótkocsi, félpótkocsi, lakókocsi, mezőgazdaásgi vontató.
Területi hatályA kockázatviselés területi hatálya Európa földrajzi területe.
Biztosító mentesüléseJogellenesség, gondatlanság, kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megszegése, jármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapotának felelőssége esetén.
Fontosabb kizárásokFelelősségi károk, harci cselekmények, nukleáris reakció következtében keletkezett károk. Nem téríti a közvetett károkat, bírságot, kötbért, késedelmi kamatot, más forrásból térülő károkat.
érdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Választható kiegészítőkK&H casco szerviz 24 biztosítás: A biztosított gépjármű K&H casco biztosítási szerződésében meghatározott biztosítási eseményből (törés, elemi kár, illetve lopás) eredő menetképtelensége, mozgásképtelensége esetén, vagy a lopás kockázatot is fedező K&H casco biztosítási szerződés esetén a gépjármű teljes lopása esetén a Biztosító segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és átvállalja a szolgáltatások felmerült költségeit. Az év minden napján 0-24 óráig rendelkezésre áll, és a lehető legrövidebb időn belül megszervezi, és az rendelkezésre bocsátja a segítségnyújtási szolgáltatást, mely telefonon érhető el. Kárbejelentés felvétele telefonon keresztül, telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás, autómentő küldése belföldön, autómentő küldése Európában, gépjárműtárolás (belföldön és Európában), haza- vagy továbbutazás Európában. 
  K&H poggyászbiztosítás
   Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel rendelkező gépjárművel szállított vagyontárgy, függetlenül a vagyontárgy jellegétől és a hozzá kapcsolódó tulajdonviszonyoktól. Javítással helyreállítható károknál a helyreállítási költséget téríti meg a Biztosító. Totálkár rendezés a magyarországi káridőponti piaci, avult értéken történik. A kiegészítő biztosítás nem terjed ki a biztosított gépjárműben vagy gépjárművön díj, vagy egyéb elszámolás ellenében szállított vagyontárgyakra, a nemesfémekben vagy ebből készített vagyontárgyakban, ékszerekben, értékpapírokban, okmányokban, takarékbetétkönyvekben, és készpénzben keletkezett károkra. Továbbá lopás biztosítási esemény esetén a nyitott vagy ponyvázott gépjárművön szállított vagyontárgyakra, az abból eredő károkra, amikor a vagyontárgy szállítására nem volt alkalmas a gépjármű. K&H gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosítása Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel rendelkező gépjárművön szállított, a KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre szerelt szabadidős, hagyományos és extrém sportok tárgyai, a rakodótér megnövelésére szolgáló eszköz (tetőboksz) valamint a tetőcsomagtartó és annak alkatrészei.
  K&H gyermekfelszerelés biztosítás Biztosított minden, a gépjárműben szállított gyermek felszerelési vagyontárgy (pl. babakocsi, biztonsági gyermekülés, ágy, járóka). A fedezet kiterjed e tárgyakban keletkezett károkra abban az esetben is, ha azok nem a gépjárműben, hanem azon kívül, a KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre szerelt állapotban károsodtak.
  K&H balesetbiztosítás Baleset esetén a gépjárműben utazók részére nyújt fedezetet, múlékony sérülés, maradandó rokkantság és elhalálozás esetén. A K&H casco biztosítási szerződéssel személygépkocsi vezetőjére és utasaira, az autóbusz, tehergépkocsi, közúti vontató, mezőgazdasági vontató vezetőjére és legfeljebb két kísérőjére, mint biztosítottakra terjed ki. Az autóbusz utasaira (forgalmi engedély szerint szállítható személyek száma csökkentve három fővel) külön díj megfizetése ellenében terjeszthető ki a balesetbiztosítási fedezet. A Biztosított baleseti halála esetén, függetlenül a múlékony sérülés címén már kifizetett kártérítéstől, 700.000,- Ft vagy annak a biztosítási szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg. A Biztosított 100%-os baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása esetén, 1.400.000,- Ft vagy annak a biztosítási szerződés szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg. Ezen összegből a 10%-os egészségkárosodás felett az egészségkárosodás százalékos fokának megfelelő összeg kerül kifizetésre. A Biztosított 1 és 10% közötti, de legfeljebb 10%-os baleseti eredetű maradandó egészségkárosodási foka esetén 7 000 Ft vagy annak a biztosítási szerződés szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg.Balesetből eredő múlékony sérülés esetén, 7.000,- Ft vagy annak a biztosítási szerződés szerinti többszörösével, de legfeljebb a két és félszeresével felemelt összeg. Kizárások: kóros elmeállapot, állam elleni bűncselekmény, a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye, autó-motor sportok: versenyzés gépkocsival, motorkerékpár sport, rally, MotoCross, ügyességi versenyek gépkocsival, gokart sport, autóroncs sport (autocrash), motorcsónak sport, hivatásos sportoló tevékenység, versenyző sportoló tevékenység.

Kizárások
 • Kizárások

  Nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizárásra kerül, például a járműverseny során bekövetkezett kár, nem baleseti eredetű károsodás, javítás során keletkezett töréskár. A kiszerelt vagy leszerelt állapotban lévő alkatrészek lopáskára, tűz - és robbanáskára. A hatósági engedély nélküli üzemeltetéssel összefüggő tűz- és robbanáskárok. Kizárás vonatkozik az olyan károkra, amelyeket harci cselekmények (pl. forradalom, ellenforradalom, terrorizmus) és háborús intézkedések bármelyik fajtája okozott, beleértve a polgári engedetlenséget is (pl. sztrájk, belső zavargások stb.) vagy azok következményeit, továbbá harci eszközök által okozott sérülésre vagy rombolásra, valamint katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései és terrorizmus miatt keletkezett károkra. Valamint a nukleáris reakció, rádió aktív szennyeződés által okozott károkra. A Biztosító szolgáltatása nem terjed ki az olyan személygépkocsikra és taxi üzemű, legfeljebb 3 500 kg össztömegű, tehergépkocsira, amelyeknél a forgalmi rendszám bérfuvarozásra jogosít.

 • Mentesülések

  A biztosító mentesül a kárkifizetés alól, ha a kárt a biztosított jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Mentesül továbbá a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól a szerződőt és a biztosítottat terhelő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése esetén is. Súlyos gondatlanságnak minősül a jármű érvényes vezetői engedély nélküli vezetése, 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5 mg/l légalkohol-szintet meghaladó ittas, illetve kábítószeres befolyásoltság állapotában történő vezetés. Valamint a jármű szakszerűtlen üzemeltetése, illetve súlyosan elhanyagolt műszaki állapota miatt történő károsodások, lopáskár esetén az előírt védelmi rendszerek, berendezések hiánya

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

MMihály 2021-08-16

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

IIlona 2021-06-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

MMária 2021-06-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 10 pont"9.5

GGyörgy 2021-05-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

ZZOLTÁN 2021-05-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 28

Hasonló termékek

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás8.8

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

érdekel

KÖBE Lendület TOP Casco8.7

A Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú, nem életbiztosítója.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY