Biztosítások összehasonlítása:

Groupama Lakásbiztosítás GB524

7.3Ügyfélszolgálat: 7.4
Kárrendezés: 7.3

Kinek ajánlható?

A biztosító többféle csomagot is kínálhat, amelyek különböző fedezeteket tartalmaznak.
Bázis csomag: leginkább azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik alacsonyabb költségű biztosítást szeretnének, és ezért beérik az alapvető fedezetekkel.

Komfort csomag: leginkább azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik nagyobb biztonságra törekszenek, akik számára fontos, hogy az alapvető fedezetek köre bővebb legyen, illetve hogy az asszisztencia szolgáltatás segítségével gyors segítséget kapjanak baj esetén.
Prémium csomag:
leginkább azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik nagyobb értékű lakással, ingósággal rendelkeznek, és ezért nemcsak az fontos számukra, hogy biztosítási védelmük az előforduló leggyakoribb károkat lefedje és tartalmazza az asszisztencia szolgáltatást is, hanem nagyobb értékű szolgáltatásra is igényt tartanak.

Csomagok

CsomagokBázisKomfortPrémium
ALAPKOCKÁZATOK
VízkárA csomag részeA csomag részeA csomag része
Üveg alapA csomag részeA csomag részeA csomag része
ViharA csomag részeA csomag részeA csomag része
KIEGÉSZÍTŐK
Üvegtörés bővítettA csomag részeA csomag részeA csomag része
FelelősségbiztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Munkanélküliség, vagy betegállomány idején díjvisszatérítésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Lakóépületek rejtett hibáiból származó károkNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
Épületek rongálással, vandalizmussal okozott káraiNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
Elveszett, ellopott okmányok, bankkártya pótlásaNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
Szolgáltatás kimaradásból származó károkNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
"Garancia -24" gyorsszervíz-szolgáltatásNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
Házi kedvencek balesete, betegségeNem része a csomagnakA csomag részeA csomag része
Háztartási gépek, elektromos berendezések géptöréseNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Elveszett, ellopott kulcs pótlásaNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Különleges üvegek biztosításaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Épület felújításának, bővítésének biztosításaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Garázsban tartott járművek biztosításaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Háztartási gépek, elektromos berendezések kiterjesztett garanciaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Szabadban tartott kerti bútorok, gyermekjátékok, lábon álló növények biztosításaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Síremlék, kripta biztosításaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Mezőgazdasági kistermelői biztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Egyéni- és mikro-vállalkozói biztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Új értéken térítA csomag részeA csomag részeA csomag része
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Különdíj ellenében választható kiegészítő biztosításokKülönleges üvegek biztosítása: Biztosítási esemény jelen különös feltétel szerint az épület szerkezetébe, nyílászáróiba, loggiáiba, teraszaiba beépített és az alapbiztosításban nem biztosított üvegfelületek; valamint bútorok és képek, tükrök, akvárium és terrárium, fürdő, zuhany és mosdó berendezések, kabinok, szauna ajtók és ablakok. Valamint előtetők, üvegtetők, télikertek, főző és sütő berendezések, napkollektorok, napelemek üvegezésében vagy az üvegezést helyettesítő polikarbonát felületeiben balesetszerűen bekövetkező törés vagy repedéskár.
  Épület felújításának, bővítésének biztosítása: A biztosított épület felújítási, bővítési munkáinak végzésével okozati összefüggésben, előre nem látható módon, balesetszerűen a biztosított lakó-, melléképületben és építményekben keletkezett dologi kár. 500.000,- /kár/év. (Többszörözés 1-7)
  Garázsban tartott gépjárművek biztosítása: Alapkárok esetén. A lakásbiztosítás keretében a kockázatviselés helyén garázsban, fedett kocsi beállóban tartott, az alapbiztosításban biztosított személy saját tulajdonában levő érvényes magyar hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott jármű. Járműnek minősül a jelen kiegészítő biztosítás szempontjából: a személygépkocsi és a motorkerékpár. Kizárás, ha engedély nélküli átalakítást végeztek a járművön, nem volt érvényes műszaki. A jármű üzem- és kenőanyagaiban keletkezett károkra és a jármű értékcsökkenésére sem térít.
  Kerékpár és kézzel hajtott kerekesszék, segédmotor, quad és motoros kerekesszék Casco biztosítása: Alapbiztosítás kárai esetén, illetve töréskár esetén. A biztosított személyek tulajdonát képező és magáncélra használt emberi erővel vagy segédmotorral hajtott kerékpár, robogó, moped, amelyet olyan motor hajt, amelynek lökettérfogata maximum 50 cm3 vagy motorteljesítménye maximum 4,0 kW és végsebessége nem haladja meg az 50 km/órát. Valamint a quad, amelyet maximum 70 cm3 -es motor hajt, mozgássérült vagy fogyatékkal elő személy közlekedését segítő emberi erővel vagy motorral hajtott kerekesszék. 
  Háztartási gépek, elektromos eszközök kiterjesztett garancia biztosítása: Vagyontárgy csak a 4 évnél nem régebbi, 30.000,- és 300.000,- Forint közötti összegért vásárolt tárgy lehet. A biztosított vagyontárgyak kockázatviselési idő alatt 60 nap várakozási időt követően bekövetkező véletlenszerű meghibásodása miatt. Magyarországon történő, számlával igazolt vásárlását követő 14 napon belüli, a biztosított vagy annak közeli hozzátartozója által vezetett gépjárművel történő szállításakor a szállító járművet ért baleset, illetve ki- és berakodás során, külső, balesetszerű behatásra bekövetkező, Magyarország területén történő meghibásodása, törése. Valamint összeszerelése, rögzítése, a rendeltetési helyre való beállítása, beüzemelése során, külső, balesetszerű behatás során keletkező meghibásodása, melynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné válik. 30.000,-/kár - 100.000,-/év- (1-5 többszörözés).
  Szabadba tartott kerti bútorok és kerti gyerekjátékok, lábon álló növények biztosítása: Kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, kerti gyerekjáték, mobil medence, lábon álló növényekre vonatkozik. Alap biztosítási események miatti károkra. Síremlék, kripta biztosítása: A vagyontárgy, a természetes személy biztosított tulajdonában, gondozásában Magyarország területén lévő, max. 2 db síremlék és kripta, mely az ajánlaton, kötvényen beazonosíthatóan meg van jelölve. Alap biztosítási események miatti károkra. Temetés biztosítás: A biztosított, az írásbeli ajánlattétel napján max. 65 éves természetes személy, aki az alapbiztosítás kötvényén név szerint feltüntetett biztosított, közeli hozzátartozói és bejegyzett élettársa közül azok, akik a kockázatviselés helyén állandó lakcímmel rendelkeznek és ott a kötvényben megnevezett biztosítottal életvitelszerűen együttlaknak. Biztosítási esemény a biztosított temetése, hamvasztása. Várakozási idő 6 hónap. Élet- és balesetbiztosítás (GB191): Csak az épület- és ingóságbiztosítással, mint alapbiztosítással együtt, illetve csak az alapbiztosítás mellé köthető meg, és az alapbiztosítás megszűnése esetén jelen kiegészítő biztosítás is megszűnik. Biztosított: A kiegészítő biztosítás tekintetében biztosított az ajánlat részét képező adatlapon biztosítottként név szerint megjelölt, a jelen kiegészítő biztosításra vonatkozó írásbeli ajánlattétel napján maximum 65 éves természetes személy, aki az alapbiztosításban is biztosítottként szerepel. A biztosító kockázatviselése a kockázatviselés ideje alatt, a világon bárhol bekövetkező, jelen feltételben részletezett biztosítási eseményre vonatkozik, kivéve a betegségből eredő műtétet, melynek területi hatálya Magyarország. 1-3 egységre köthető. Biztosítási események: Bármely halál (1 egységre) 100.000,- Ft; Baleseti halál: (1 egységre) 200.000,- Ft; Baleseti rokkantság 100%: (1 egységre) 400.000,- Ft; Baleseti rokkantság 10% felett (1 egységre) 400.000,- Ft arányos része. Baleseti rokkantság 1-9% (1 egységre) 32.000,- Ft; Baleseti és betegségi műtét (1 egységre) „Bázis” csomag: 16.000 Ft – „Komfort” csomag: 40.000 Ft – „Prémium” csomag: 80.000 Ft; Baleseti csonttörés: (1 egységre) 5.000,- Ft.Mezőgazdasági kistermelői biztosítás: A mezőgazdasági kistermeléssel kapcsolatos és a kötvényen feltüntetett kockázatviselési helyen lévő vagyoncsoport: a biztosított tulajdonában álló termés, termény és egyéb készlet, ideértve a lábonálló növényi kultúrákat is, vagyoncsoport: a biztosított tulajdonában lévő állat, a mezőgazdasági kistermeléshez kapcsolódó, a biztosított tulajdonában lévő és/vagy bérelt gépek, munkaeszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, kivéve a motoros meghajtású járművek.Alap biztosítási események miatti károkra. Kizárás: Nem téríti az öngyulladt, erjedt, befülledt anyagokban és vagyontárgyakban keletkező károkat, a lábon álló növényi kultúrákban, a szabadban tartott terményekben, termékekben, valamint a meleg- és hidegágyakban a vihar, illetőleg a jégverés által okozott károkat.Egyéni- és mikro-vállalkozói vagyonbiztosítás: Biztosítottak a kockázatviselés helyén lévő vállalkozás céljára szolgáló melléképületben hivatalos és hatályos engedéllyel folytatott vállalkozói tevékenység céljára használt saját- és idegen tulajdonú, megőrzésre, javításra, feldolgozásra, további megmunkálásra átvett vagyontárgyak. Alap biztosítási események miatti károkra.
 • Különdíj nélküli kiegészítő biztosításokFelelősség biztosítás: A felelősségbiztosítás keretében a biztosító megtéríti azokat a biztosított által okozott vagyoni károkat (beleértve a személyi sérülésből eredő vagyoni károkat is), amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Illetve jár mellé egy jogvédelmi szolgáltatás, Komfort és Prémium csomag esetében. „Bázis” csomag: Magyarországon, 10.000.000Ft/év (kiterjeszthető Európára) – „Komfort” csomag: Európában, 20.000.000Ft/év (kiterjeszthető a föld országaira)– „Prémium” csomag: Föld országaiban, 30.000.000Ft/év. Jogvédelmi szolgáltatásnál „Komfort” csomag: 300.000Ft/év – „Prémium” csomag: 600.000Ft/év.
  Felelősségbiztosításhoz kapcsolódó jogvédelmi szolgáltatás: „Komfort” csomag: 300.000 Ft – „Prémium” csomag: 600.000 Ft. Van mód a limitet többszörözni. (2-3). A biztosító jogvédelmi szolgáltatásként vállalja, hogy megtéríti a biztosított jogi képviselője költségeit, valamint a biztosítottat terhelő, bírósági, hatósági eljárásban jogerős határozattal megállapított költségeket. Minden olyan esetben, amikor a biztosított, mint károkozó ellen a Kiegészítő felelősségbiztosítás meghatározott biztosítási eseményi alapján, jelen szerződés alapbiztosításának, illetve a fedezetbe vont kiegészítő biztosításának kockázatviselési körébe tartozó kárügyekben, vagy azokkal közvetlen összefüggésben indítanak bírósági vagy más hatósági eljárást a biztosítottal szemben.
  Balesetbiztosítás: Biztosítási esemény a kockázatviselési idő alatt a biztosított jelen különös feltételben meghatározott balesetből eredően bekövetkező halála, rokkantsága, csonttörése, csontrepedése, legalább 28 napos folyamatos táppénzes (beteg) állománya. „Bázis” csomag: 1 egység – „Komfort” csomag: 2 egység – „Prémium” csomag: 3 egység. Maximum 5 egységig bővíthető.
Kizárások
 • Szolgáltatások

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

MMónika 2024-03-01

"Poggyászbiztosítás amit az OTP keresztül kötöttem, nem fizetnek a 6 nap késésért ( ami 100 ezer ft ) lenne, mert hazafelé történt a késés, és ˇfeltételezik " hogy van az otthonomban minden,amire szükségem van. A hölgy akivel beszéltem telefonon, az elétett papirról olvassa fel, amit ilyenkor mondani kell az ügyfeleknek. Felháborító, amit megengednek maguknak, és félrevezetik az embereket. A Fogyasztóvédelemnél jár az ügyem. Senki ne kössön velük semmit."1.0

ÁÁrpád 2024-02-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

GGáborné 2024-02-25

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

JJózsefné 2024-02-19

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMIHÁLY 2024-02-13

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 417

Hasonló termékek

Colonnade Édes otthon Lakásbiztosítás10.0

érdekel

KÖBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás9.5

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY