Info vonal:

+36 20 457 9649
Biztosítások összehasonlítása:
Biztosítások összehasonlítása:
KÖTELEZŐ biztosítások
CASCO biztosítások
LAKÁS biztosítások
UTAS biztosítások
BALESET biztosítások

Gránit Casco Biztosítás

8.5
Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.5

VÉLEMÉNYEK
CSOMAGOK
TUDNIVALÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Csomagok
CsomagokArany (teljeskörü)Ezüst (lopás nélkül)
Biztosítási események
Töréskár Baleseti jellegű, közvetlenül, kívülről és hirtelen fellépő mechanikai behatást előidéző esemény által okozott sérülés,
Elemi kár elemi károk+ tűz elemi károk+ tűz
Lopás, részlopás, rablás A biztosított gépjármű, vagy alkatrészeinek ellopása, elrablása
Poggyászlopás A gépjármű lezárt csomagtartójából vagy csukott kesztyűtartójából a személyi használatú vagyontárgyak ellopása vagy elrablása
Üvegkár A biztosított gépjármű nyílászáró ablaküvegeinek sérülése
Szolgáltatások és korlátozásai
Helyreállítási költségek térítése Új alkatrészekkel történő helyreállítás költségét téríti meg a gépjármű 6 éves koráig, ezt meghaladóan káridőponti érték alapján térít
Totálkár esetén szolgáltatás Ha a gépjármű helyreállítása nem gazdaságos illetve a teljes gépjármű lopáskára esetén. Ha a gépjármű helyreállítása nem gazdaságos.
Újérték térítése 0-6 hónapig 100% 7-12 hónapig 90%
Egyéb szolgáltatások
Szállítási költségek Káreseményenként 100.000,- Ft összegig.
Önrészesedés
Kiegészítő szolgáltatások
Balesetbiztosítás Kötvényen feltüntetett összegben
Poggyászbiztosítás Kötvényen feltüntetett összegben Kötvényen feltüntetett összegben
Tudnivalók
Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások

Választható kiegészítők

Gyerekfelszerelés biztosítása: 150.000 Ft-ig megtéríti a biztosító a gépjárműben szállított vagy tárolt gyermek felszerelési tárgyak értékét, amelyek casco káresemény következtében megsérülnek vagy megsemmisülnek. Biztosítottak a 6 év alatti gyermek ellátását, biztonságát szolgáló eszközök, berendezések, használati tárgyak. (pl.: gyerekülés, babakocsi, bébi őr, járóka stb.)
Rendszám, forgalmi engedély pótlása: 20.000 Ft értékhatárig megtéríti a biztosító az ellopás, elvesztés miatt pótlandó forgalmi rendszám, forgalmi engedély pótlásának hatósági költségeit.
Hibás tankolás:50.000 Ft értékhatárig térülnek azok a károk, amelyek Magyarországon végzett tankolás során azért keletkeznek, mert a gépjárműbe nem a gyártó által előírt üzemanyagot tankolnak. Kölcsöngépjármű költségtérítése: A biztosító 15 napra, de legfeljebb 100.000 Ft értékhatárig megtéríti a bérleti költségét egy kölcsöngépjárműnek, ha a biztosított gépjármű casco káreseményben megsérül, vagy azt eltulajdonítják.
Poggyász-lopásbiztosítás: A biztosító 50.000 Ft/év értékhatárig megtéríti, a biztosított gépjárműben szállított, a casco biztosítási esemény következtében károsodott személyi használatú vagyontárgyak javítási, illetőleg pótlási költségeit.
Egyéb szolgáltatások - szállítási, tárolási, őrzési, költségei: A biztosító önrész levonása nélkül megtéríti a gépjármű szállítási, tárolási, őrzési, költségek számlával igazolt összegét, káreseményenként 100.000,- Ft összegig. Egyéni kérés alapján emelhető a Biztosítási összeg.
Gépjárműben ülők balesetbiztosítása: A gépjármű vezetője, illetve vele utazó személyek casco biztosítási eseménnyel összefüggésben elszenvedett egészségkárosodása, vagy halála esetén a biztosító az alábbi összegeket téríti. : A biztosított halála esetén: 1.000.000,-Ft. A biztosított személy 100%-os maradandó egészségkárosodása esetén: 2.000.000.-Ft.  100 %-nál alacsonyabb mértékű egészségkárosodás esetén a biztosító az egészségkárosodás mértékének megfelelő szolgáltatást nyújt.

Vélemények
Rendelkezik ilyen biztosítással? 
Írjon Ön is véleményt!

J

József
2024.02.21 09:26

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont
10

N

Nem adta meg a keresztnevét
2024.02.16 11:31

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont
9.5

K

KATALIN
2023.12.14 14:39

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont
9.0

A

András
2023.09.10 14:53

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont
10

V

Viktor
2023.09.04 18:09

VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont
8.0
Összesen: 87 db