Biztosítások összehasonlítása:

Genertel E-LAKÁS

8.3Ügyfélszolgálat: 8.2
Kárrendezés: 8.3

Három módozatban elérhető:

Classic, Plus és Extra. Testre szabható csomagok. Nincs szemlézés, nincs listakészítési kötelezettség az ingatlanban található értékekről, a megkötés pillanatától él a biztosító kockázatvállalása.

Csomagok

CsomagokClassicExtraPlus
ALAPKOCKÁZATOK
TűzA csomag részeA csomag részeA csomag része
RobbanásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Villámcsapás és másodlagos hatásaA csomag részeA csomag részeA csomag része
ViharkárA csomag részeA csomag részeA csomag része
FelhőszakadásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Jégverés A csomag részeA csomag részeA csomag része
HónyomásA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÁrvízA csomag részeA csomag részeA csomag része
KOCKÁZATOK, CSOMAGOK
AlapfedezetA csomag részeA csomag részeA csomag része
Magánemberi felelősségbiztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Családi balesetbiztosításA csomag részeA csomag részeA csomag része
Idegen vagyontárgyA csomag részeA csomag részeA csomag része
Vállalkozói vagyontárgyA csomag részeA csomag részeA csomag része
Komfort csomagA csomag részeA csomag részeA csomag része
Tűz nélküli füst és koromszennyeződésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Lakásbiztosítási díjátvállalás munkanélküliség eseténA csomag részeA csomag részeA csomag része
Garázsban tárolt jármű tűz és elemi káraiA csomag részeA csomag részeA csomag része
Üdülésre elvitt ingóságA csomag részeA csomag részeA csomag része
Készpénz csomagVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Kiemelt értékű ingóságokVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Beázás csomagVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Vízkár csomagVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
S.O.S lakásfixVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Bővített üvegtörésVálasztható opcióA csomag részeVálasztható opció
Szabadban tárolt vagyontárgyakVálasztható opcióA csomag részeVálasztható opció
S.O.S elektrofixVálasztható opcióA csomag részeVálasztható opció
Ebtartói felelősségbiztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Családi jogvédelem biztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Kiegészítő családi balesetbiztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Sport csomagVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Utazás csomagVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Besurranó tolvajlásVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Utcai rablásVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Bankkártyás visszaélés térítéseVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
MENTESÜLÉS, KIZÁRÁSOK
MentesülésA csomag részeA csomag részeA csomag része
KizárásokA csomag részeA csomag részeA csomag része
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Biztosítás szereplői
  • Szerződő: Az a természetes személy, vagy vállalkozás, aki a biztosított vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti.
  • Biztosított: Csak magánszemély lehet.
  Épületek, építmények vonatkozásában a szerződésben név szerint megnevezett tulajdonos, illetve tulajdonostársak, bérlő vagy bérlőtárs.Ingóságok vonatkozásában az épületek, építmények biztosítottjai, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában a biztosítottal együtt lakó közeli hozzátartozó  és élettárs.
  • Biztosító: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • Biztosítható vagyontárgyakLakás céljára szolgáló, állandóan, vagy nem állandó jelleggel lakott, vagy építés, felújítás alatt álló saját tulajdonú, vagy bérelt:
  • lakóépületek,
  • épületrészek,
  • lakások,
  • melléképületek,
  • építmények,
  • szerkezetileg beépített épületfelszerelési tárgyak, tartozékok
  Továbbá háztartási ingóságok, értéktárgyak, vállalkozói tevékenység vagyontárgya.Hitellel terhelt ingatlanra is köthető.Nem biztosítható vagyontárgyak:
  • építési telek, épület nélküli ingatlan,
  • immateriális javak,
  • földek, vizek,
  • gátak, töltések, víztárolók, dokkok, mólók, olaj-, gázkutak, bányák, feltárások,
  • kötélpályás felvonók,
  • nyitott oldalú vagy fedetlen épületek/építmények,
  • építési engedély nélkül épült, és/vagy használati engedély nélküli lakott épületek.
Kizárások
 • Fogalmak az Aegon OKÉ lakásbiztosítás értelmezésében

  Készpénzbiztosítás: A Biztosító vállalja a biztosított az állandó jelleggel lakott ingatlanban tárolt készpénzt, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valutát, az értékpapírokat és betétkönyveket ért azon károk megtérítését, melyeket az ingóságokra megkötött események a szerződésben szereplő kockázatviselési helyen okoznak.

  Elveszett okmány pótlása: A Biztosított személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, forgalmi engedély, útlevél, diákigazolvány) elvesztése, ellopása, vagy egyéb, a Biztosított szándékától független okból való megsemmisülése.

  Otthonon kívüli biztosítás: A Biztosító vállalja az állandóan lakott ingatlanra kötött szerződés esetén a háztartási ingóságokban keletkezett azon kárt, amely – az EU területén – a Biztosítottak közlekedési balesetében következett be, függetlenül attól, hogy a balesetet esetlegesen a Biztosított okozta.

  Építés-szerelés: Az építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés alatt álló épületek, épületrészek, építmények esetében is biztosítási védelmet nyújt a Biztosító a biztosított épületek, épületrészek, építmények szerkezetileg kész állagára, azok beépített és még be nem épített alkotórészeire és tartozékaira, valamint az épület-felszerelési tárgyakra.

  Kórházi és iskolai lopás: A Biztosító vállalja az állandóan lakott ingatlanra kötött szerződés esetén a Biztosítottak folyamatos, minimum 2 napos kórházi tartózkodása idejére magukkal vitt  vagyontárgyainak, illetve az általános iskolai tanulmányaikat végző Biztosítottak által az iskolába magukkal vitt ruházatának és hagyományos iskolai felszerelési tárgyainak (iskolatáska, tornafelszerelés, tolltartó és a benne lévő írószerek, könyvek, füzetek) lopási kárait.

  Előzetes fedezet: A Biztosító megtéríti azokat a szerződéskötés időpontját követő nap 0 órája és a kockázatviselés kezdete között bekövetkező károkat, melyekre a megkötött szerződés kiterjed, de a Szerződő vagy a Biztosított más biztosító társaságnál lévő, azonos kockázatviselési helyre vonatkozó lakásbiztosítási szerződése nem nyújt fedezetet, akár a kockázat hiánya, akár annak biztosítási összegének kimerülése miatt.

  Extra szolgáltatási csomag: A biztosító megtéríti az alábbi tartozékok, szerelvények javításának vagy az eredetivel megegyező minőségben történő pótlásának költségeit:

  • csapok, csaptelepek
  • gépészeti kötések, szerelvények,
  • radiátorok, fűtőtestek,
  • vízóra,
  • szaniterek.

  Továbbá fedezi:

  • Csőtörés bekövetkeztekor amennyiben a biztosított épületben történt bontás helyreállításához szükséges csempézéshez már nem kapható a károsodottal megegyező színű, mintájú csempe, a bontás helyszínéül szolgáló helyiség teljes csempefelületének (az eredetivel azonos minőségű és árkategóriájú burkolattal történő) cseréjével járó költségeket.
  • A vezetékekben, szerelvényekben történő elfagyás és abból következően a vezetékekből kiáramló folyadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Az elfagyás miatt bekövetkező vízkárok térítése kiterjed a lakatlan épületekre, amennyiben a lakatlanság miatti magasabb díj megfizetésre került. 
  • Épület üvegtörés biztosítási eseményhez kapcsolódóan a biztosított épület sérült üvegfelületét rögzítő tartószerkezet elhasználódása vagy deformálódása miatt szükségessé váló javítás költségeit, az épület sérült üvegszerkezetét magában foglaló épületelemek, nyílászárók gyártás technológiájából származó többletköltségeket.
  • Vihar vagy felhőszakadás következtében a biztosított épületek, építmények külső festésében bekövetkező károkat, az épületek és építmények végleges fedésében a jégverés és vihar által sodort tárgyak által okozott azon esztétikai károkat, melyek a héjazat funkciójának ellátását, illetve élettartamát nem befolyásolják.
  • Túlfeszültség, áramingadozás, vagy egyéb műszaki meghibásodás miatt elromlott fagyasztószekrényben vagy ládában megromlott élelmiszerek újrabeszerzési költségét, amennyiben a meghibásodás igazolhatóan a Biztosítottak minimum két napos folyamatos távolléte idején történt.
  • A Biztosított tulajdonában lévő, nem biztosítási eseményből adódóan – a Biztosított szándékától és akaratától függetlenül – kidőlő fa által a kockázatviselés helyén biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.
  • A biztosított elektromos vezetékekben, berendezésekben, készülékekben, gépekben keletkező tűzkárokat, amennyiben a tűz más tárgyakra nem terjedt tovább.

  Kiterjesztett garancia és mobileszköz biztosítás: A Biztosító kiterjesztett garancia szolgáltatást, valamint fedezetet nyújt a biztosított lakás elektromos berendezéseire, a Biztosítottak tulajdonában álló mobil eszközök meghibásodására, véletlenszerű károsodására, rongálására.

  Lakókocsi biztosítás: A Biztosító megtéríti a Biztosított forgalmi engedély szerinti tulajdonában lévő vontatott lakókocsiban a kockázatviselési helyen, vagy az EU területén levő kempingben, továbbá a kempingbe történő utazás közben okozott károkat. Megtéríti továbbá a kempingben a lakókocsi feltörése révén eltulajdonított, a Biztosítottak tulajdonát képező háztartási ingóság kategóriába tartozó vagyontárgyak újrabeszerzési értékét, valamint a lakókocsi feltörése miatt az abban okozott kár helyreállítási költségét. 

  Állati kártevők és kerti veszélytelenítés: A Biztosító megtéríti: 

  • a biztosított épületek homlokzati hőszigetelésében, festésében, tetőszerkezetének, padlásterének hőszigetelésében, valamint a külső épületgépészeti elemekben és vezetékekben madarak, denevérek, rágcsálók, rovarok,
  • a biztosított épületekben, építményekben, medencében vadállatok által okozott károk helyreállítási, 
  • a madarak elpusztulása vagy ürüléküknek felhalmozódása miatt eltömődött esőcsatorna tisztításának, 
  • a biztosított épületek homlokzatán, tetőszerkezetén, padlásán, vagy egyéb hézagos szerkezeteibe, illetve az építményekre a szerződéskötést követően befészkelt darazsak, méhek, madarak, denevérek, rágcsálók szakszerű eltávolításának költségeit, 
  • a biztosított épület udvarán, kertjében megrongálódott, emberi életet, testi épséget, vagy a biztosított épületek, medence, vagy építmények épségét veszélyeztető kerti növényzet  eltávolításának, elszállításának és megsemmisítésének költségét.

  Sírkő, síremlék biztosítása: A Biztosító megtéríti a temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a Biztosítottak tulajdonában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő síremlékben, kriptákban az alapbiztosítási események illetve a lopás, rongálás, vandalizmus, valamint vadállatok által okozott károkat.

 • Szolgáltatások

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

PPetra 2021-08-25

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: pont - Kárrendezés: 10 pont"5.0

LLászló 2021-08-24

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

KKatalin 2021-07-05

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

JJÁNOS 2021-07-05

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ÉÉva 2021-06-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: pont"5.0

Összesen: 65

Hasonló termékek

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz9.1

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

érdekel

Uniqa Homeguard Lakásbiztosítás8.6

Papírmentes szerződéskötés, azonnali kötvényesítés, online kárbejelentés és gyors, akár szemle nélküli kárrendezés! Ezt kínálja új lakásbiztosításunk, mely az egyszerű és gyors folyamatokra, illetve a valós veszélyekre koncentrál.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY