Biztosítások összehasonlítása:

Genertel Balesetbiztosítás

9.4Ügyfélszolgálat: 9.4
Kárrendezés: 9.5
Mini, Classic, Plus, Extra és Gyerek csomagok.

Csomagok

CsomagokClassicExtraGyerekMiniPlus
SZOLGÁLTATÁSOK
Baleseti halál6.000.000 Ft15.000.000 Ft1.000.000 Ft6.000.000 Ft10.000.000 Ft
Közlekedési baleseti halál esetén extra térítés6.000.000 Ft15.000.000 Ft1.000.000 Ft6.000.000 Ft10.000.000 Ft
Baleseti vagy Közlekedési baleseti halál esetén temetkezési költség térítése500.000 Ft500.000 Ft500.000 Ft500.000 Ft500.000 Ft
Baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 10-35 % között1.000.000 Ft4.000.000 Ft4.000.000 FtNem része a csomagnak2.000.000 Ft
Baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 36-66 % között3.000.000 Ft7.000.000 Ft7.000.000 Ft5.000.000 Ft
Baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 67-100 % között6.000.000 Ft20.000.000 Ft15.000.000 Ft10.000.000 Ft
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 10-35 % között1.000.000 Ft4.000.000 Ft4.000.000 Ft2.000.000 Ft
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 36-66 % között3.000.000 Ft7.000.000 Ft7.000.000 Ft5.000.000 Ft
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 67-100 % között6.000.000 Ft20.000.000 Ft15.000.000 Ft10.000.000 Ft
Baleseti vagy Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás esetén kerekesszék térítése500.000 Ft500.000 Ft500.000 FtNem része a csomagnak500.000 Ft
Baleseti kórházi napidíj (1. naptól)6.000 Ft10.000 Ft10.000 Ft8.000 Ft
Baleseti kórházi extra napidíj intenzív osztályon történő ellátás esetén (már az 1. naptól)6.000 Ft10.000 Ft10.000 Ft8.000 Ft
Baleseti műtéti térítés600.000 Ft1.000.000 Ft500.000 Ft800.000 Ft
Csonttörés30.000 Ft100.000 Ft50.000 Ft80.000 Ft
Égési sérülés300.000 Ft1.500.000 Ft1.500.000 Ft800.000 Ft
Kiemelt kategóriájú égési sérülés esetén extra térítés300.000 Ft1.500.000 Ft1.500.000 Ft800.000 Ft
Baleseti költségtérítés (mentési-, szállítási-, gyógyászati segédeszköz költség)Nem része a csomagnak100.000 Ft100.000 FtNem része a csomagnak80.000 Ft
Gyerek speciális balesetekNem része a csomagnakNem része a csomagnak200.000 FtNem része a csomagnakNem része a csomagnak
Baleseti plasztikai műtéti térítés1.500.000 Ft1.000.000 Ft
Baleseti keresőképtelenség a 28. naptól200.000 Ft100.000 Ft
Kullancscsípésből eredő bénulás1.500.000 Ft1.500.000 Ft1.000.000 Ft
Kullancscsípésből eredő haláleset1.000.000 Ft1.500.000 FtNem része a csomagnakNem része a csomagnak1.000.000 Ft
Kullancscsípésből eredő Lyme-kór, agyburok-, agyvelőgyulladás100.000 Ft200.000 FtNem része a csomagnakNem része a csomagnak100.000 Ft
érdekelérdekelérdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Szerződés megszűnésének esetei
  • A szerződő a biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
  • A biztosítási szerződésben meghatározott tartam végén.
  • A biztosított halála esetén.
  • A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén.
  • A felek közös megegyezésével.
  • A biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással 30 nap felmondási idő megtartásával, vagy a biztosító módosítási javaslatának el nem fogadása esetén.
  • Amennyiben a biztosított a 80. életévét betölti

    
 • Tartamkedvezmény3 éves hűségidő vállalása esetén 25% díjkedvezményt ad a biztosító. 
 • Többszerződéses kedvezményTöbbszerződéses kedvezmény csak élő KGFB, teljeskörű casco, e-lakás, Baleset, miniCasco vagy Lopás Casco esetén érvényesíthető.
Kizárások
 • Biztosítás szereplői
  • Szerződő: Az a 18 és 75 év közötti fogyasztó, illetve vállalkozás, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti, és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. Amennyiben a szerződő természetes személy, abban az esetben a szerződő egyben biztosítottja is a szerződésnek.
  • Biztosított: Az a 75. életévét be nem töltött természetes személy, akit a biztosítási szerződésben biztosítottként neveztek meg, és akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön.

  Egy biztosított kizárólag egy balesetbiztosítási szerződéssel rendelkezhet.

  Egy szerződés legfeljebb 10 biztosítottra köthető.

  A biztosítás 0 és 18 év közötti gyermekre is megköthető.

  • Kedvezményezett: Az a személy, aki a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatásokra jogosult. 

  Kedvezményezett-jelölés hiányában: 

  a) a biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított, 

  b) a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított örököse(i).

  A kedvezményezett személye a szerződés hatálya alatt bármikor módosítható, a biztosított által, a biztosítónak megküldött írásbeli nyilatkozat alapján.

  • Biztosító: Genertel Biztosító Zrt.
 • Fogalmak a Genertel Baleset biztosítás értelmezésében

  Fogyasztó: Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  Baleset: az a hirtelen fellépő, egyszeri, külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amely a biztosítottat akaratától függetlenül a kockázatviselés tartama alatt éri, és amellyel összefüggésben a biztosított egészségkárosodást szenved, illetve amely a biztosított halálát okozza.

  Baleseti halál és temetési költség: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal. A biztosítási esemény időpontja a baleset időpontja.

  A biztosító a szerződésben megjelölt kedvezményezettnek fizeti ki a biztosítási összeget, illetve a számlával igazolt temetési költséget.

  Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, mely következtében a biztosított 2 éven belül maradandó egészségkárosodást szenved, ha az orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthető. A biztosítási esemény időpontja a baleset időpontja. 

  A biztosító a biztosítási összegnek az aktuális feltétel „A” melléklete szerinti hányadát fizeti ki a kedvezményezett részére.

  Egészségkárosodás: az olyan testi és/vagy szellemi működőképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza.

  Csonttörés: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést vagy csontrepedést szenved. A fogtörés nem tekinthető csonttörésnek.

  A biztosító balesetenként, a törések számától függetlenül téríti meg a biztosítási összeget.

  Baleseti kórházi napi térítés: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított folyamatos kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül, amennyiben az orvosilag szükséges. Kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül az a személy, akit orvosi ellátás igénybevétele céljából a kórházba több napra szólóan úgy vesznek fel, hogy a kórházi felvétel és elbocsátás napja között minden éjszakát a kórházban tölt az orvosi ellátással összefüggésben.

  A biztosító a baleset napjától számított két éven belül, a baleseti következmények elhárítása miatt szükségessé vált kórházi fekvőbeteg-ellátásra, az ellátási napokra nyújt szolgáltatást.

  Baleseti műtéti térítés: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében 2 éven belül a biztosított műtétre szorul, amennyiben az orvosilag szükséges.

  A biztosító szolgáltatása a biztosítási összegnek az elvégzett műtét csoportba sorolásától függő százalékos mértéke. A csoportok besorolása az aktuális feltételekben szerepel.

  Baleseti plasztikai műtéti térítés: a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset következtében a biztosítotton plasztikai műtétet végeznek égési sérüléssel, csontszövet pótlással kapcsolatban.

  Égési sérülés: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított égési sérülést szenved.

  A biztosító a biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságától függő mértékét téríti meg. A táblázat az aktuális feltételekben szerepel.

  Ha a biztosított igazoltan, közvetlenül az égési sérülések következtében hal meg, a biztosító a haláleseti kedvezményezett részére az égési sérülés súlyosságától függetlenül 200%-os térítést fizet.

  Közlekedési baleseti halál: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett közlekedési baleset, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal.

  Baleseti költségtérítés: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosítottnak 2 éven belül költségei merülnek fel.

  Baleseti költség: a balesettel kapcsolatos, Magyarországon kiállított számlával igazolt mentési-, szállítási költsége, valamint gyógyászati segédeszközök beszerzésének, vagy más, a kezeléshez szükséges eszközök (például kötszer, gyógyszer) szükséges mennyiségben való beszerzésének a költsége.

  Gyerek speciális balesetek: orvos által igazolt szúrt, vágott sérülés, állatharapás, áramütés, kullancs-csípés által okozott agyburok és/vagy agyvelőgyulladás, Lyme-kór.

  A biztosító egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított részére legfeljebb egy alkalommal teljesít szolgáltatást.

  Kerekesszék költségének megtérítése: az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, mely következtében a biztosított maradandó egészségkárosodást szenved, és melynek következtében véglegesen kerekesszék használatára szorul.

  A biztosító megtéríti egy darab kerekesszék számlával igazolt költségét – a kötvényen vagy indexlevélen meghatározott limitösszeg figyelembevételével a biztosított részére.

  Kullancsveszély biztosítás: a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett kullancscsípés által okozott agyburok és/vagy agyvelőgyulladás és a Lyme-kór.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

ÉÉvi 2023-09-27

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 10 pont"9.5

ÉÉva 2022-11-23

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

AAndrás 2022-09-20

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

BBarbara 2022-05-30

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAndrás 2022-02-16

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 15

Hasonló termékek

Uniqa Puzzle balesetbiztosítás9.0

Anyagi támasz baleset esetére

érdekel

Alfa Help Baleset- és egészségbiztosítás8.9

Sokan nem gondolnak bele, milyen sok pénzbe kerülhet a megfelelő színvonalú, várakozás nélküli ellátás

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY