Biztosítások összehasonlítása:

Generali Milliós segítség balesetbiztosítás

8.3Ügyfélszolgálat: 8.4
Kárrendezés: 8.3
Személyre szabott biztosítási védelemmel nem marad egyedül a bajban!

Csomagok

CsomagokBázisBringaKölyökOptimumPáratlanPrémium
Biztosítási szolgáltatás
Baleseti halál1 000 000 Ft1 500 000 Ft500 000 Ft3 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás2 000 000 Ft3 000 000 Ft3 000 000 Ft5 000 000 Ft
Csonttörés10 000 Ft50 000 Ft15 000 Ft15 000 Ft50 000 Ft30 000 Ft
Baleseti kórházi napi térítés2 000 Ft6 000 Ft4 000 Ft4 000 Ft7 000 Ft6 000 Ft
Baleseti műtéti térítés300 000 Ft400 000 Ft200 000 Ft400 000 Ft500 000 Ft500 000 Ft
Közlekedési baleseti halál 2 000 000 Ft1 000 000 Ft2 000 000 Ft
Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás3 000 000 Ft2 000 000 Ft3 000 000 Ft3 000 000 Ft
Égési sérülés400 000 Ft400 000 Ft
Plasztikai jellegű térítés égési sérülés esetén200 000 Ft
Amputációval járó baleseti műtéti térítés300 000 Ft400 000 Ft500 000 Ft500 000 Ft
Kerékpáros közlekedési balesetből eredő halál2 000 000 Ft
Kerékpáros közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodás3 000 000 Ft
érdekelérdekelérdekelérdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • SzolgáltatásokBaleseti halál, közlekedési baleseti halál: A halál időpontjában hatályos, a halál időpontjában már megszűnt szerződés esetén a szerződés megszűnésekor hatályban volt biztosítási összeget fizeti ki a haláleseti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett részére, és ezzel a szerződés megszűnik. Kerékpáros közlekedési balesetből eredő halál esetén: Bringa csomag választásakor a biztosító az előzőektől eltérően a közlekedési baleseti halálra vonatkozó biztosítási összeg kétszeresét fizeti ki. Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: A  biztosító a  maradandó egészségkárosodás mértékének megállapításakor hatályos kötvényben, a maradandó egészségkárosodás mértékének megállapításakor már megszűnt szerződés esetén a szerződés megszűnésekor hatályban volt kötvényben rögzített biztosítási összegnek a maradandó egészségkárosodás mértékével megegyező százalékát nyújtja szolgáltatásként. Kerékpáros közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén: Bringa csomag választásakor a biztosító az előzőektől eltérően a közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás alapján megállapított szolgáltatási összeg kétszeresét fizeti ki. Ha az egészségkárosodás mértéke a táblázat alapján nem állapítható meg, úgy a szolgáltatást a testi vagy szellemi épség orvosi szempontból csökkent mértéke alapján kell megállapítani. A baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek, testrészek a korábbi károsodás mértékéig a biztosításból kizártak. Egy biztosítási esemény következményeként megállapított maradandó egészségkárosodás mértéke nem lehet nagyobb 100%-nál. Maradandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény nem támasztható, ha a biztosított a balesetet/közlekedési balesetet követő 15 napon belül meghal. Csonttörés: A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén balesetenként, a törések számától függetlenül, a biztosítási esemény időpontjában hatályos kötvényben rögzített biztosítási összeget téríti meg. Baleseti kórházi napi térítés: A biztosító a baleset napjától számított két éven belül, a baleseti következmények elhárítása miatt szükségessé vált kórházi fekvőbeteg-ellátásra, az ellátási napokra nyújt szolgáltatást. A szolgáltatás összege a kórházi fekvőbeteg ellátás tartama alatt, az ellátási napokon hatályos kötvényben, az ellátási napokon már megszűnt szerződés esetén a szerződés megszűnésekor hatályban volt kötvényben rögzített biztosítási összegnek és a kórházi ellátási napok számának a szorzata. Baleseti műtéti térítés: A biztosító a biztosított balesete esetén a baleset napjától számított két éven belül bekövetkező, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges műtétekre nyújt szolgáltatást. A biztosító szolgáltatása a műtét napján hatályos kötvényben, a műtét napját megelőzően már megszűnt szerződés esetében a szerződés megszűnésekor hatályban volt kötvényben rögzített biztosítási összegnek az elvégzett műtét csoportba sorolásától függő százalékos mértéke. Amennyiben egy napon vagy egy eljárásban több műtétet végeznek, akkor a biztosító a szolgáltatásának mértékét a legkisebb sorszámú csoportba sorolt műtét (azaz a legmagasabb százalékos besorolású műtét) alapul vételével állapítja meg. Amputációval járó baleseti műtét esetén Bázis, Optimum, Prémium vagy Páratlan csomag választásakor az előzőekben meghatározott szolgáltatáson felül az amputált testrészen elvégzett műtét műtéti besorolása alapján megállapított többletszolgáltatást fizet ki a biztosító. Égési sérülés: A biztosító szolgáltatása a szerződésben meghatározott biztosítási esemény időpontjában hatályos kötvényben rögzített biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságától függő mértéke. Ha a biztosított egy biztosítási esemény következtében többféle fokú vagy kiterjedésű égési sérülést szenved, akkor a biztosító a szolgáltatás mértékét az egyes sérülések kiterjedésének százalékos mértékét összeadva, valamint a legmagasabb fokú sérülés figyelembevételével állapítja meg. Ha a biztosított igazoltan, közvetlenül az égési sérülés következtében hal meg, a biztosító a kedvezményezett részére az égési sérülés súlyosságától függetlenül 200%-os térítést fizet. Plasztikai jellegű térítés: A Páratlan csomagnál, ha a biztosítottnak közvetlenül az égési sérülés miatt a teljes testfelületének legalább 20%-án III. fokú égési sérülés található, vagy az arckoponyán (beleértve a fület is) és a nyak áll alatti régióján összesen legalább a teljes testfelülethez viszonyított 2%-on legalább III. fokú égési sérülése keletkezett, akkor a  biztosító az égési sérülés kockázatra a kötvényben rögzített BÖ 50%-ával egyező mértékű, fix szolgáltatást nyújt. A biztosító az egyösszegű szolgáltatást a jelen pontban leírt feltételek megléte esetén az égési sérülés alapján kifizetett összeggel együtt nyújtja. A biztosító ugyanazon biztosítási eseménnyel kapcsolatban megállapított égési sérülésre, plasztikai jellegű térítésre, illetve az égési sérülés következtében történő halálesetre, összesen az égési sérülés kötvényben meghatározott biztosítási összegének legfeljebb a kétszeresét fizeti ki.
Kizárások
 • KIZÁRÁS

  A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek oka részben vagy egészben ionizáló sugárzás, nukleáris energia, HIV-fertőzés, háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekedetei, zavargások, kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, zendülés, polgárháború, forradalom, lázadás, tüntetés, felvonulás, sztrájk, terrorcselekmény, munkahelyi rendbontás, határvillongások, felkelés. A  kockázatviselése nem terjed ki a  biztosított olyan betegsége vagy kóros állapota, amely a  biztosító kockázatviselése kezdetét megelőző három évben bizonyíthatóan fennállott, vagy amelyet a kockázatviselést megelőző három éven belül kórisméztek, vagy amely ez idő alatt gyógykezelést, orvosi ellenőrzést igényelt, a biztosítottnak a biztosító kockázatviselését megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodása. A  nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek oka részben vagy egészben az olyan kórházi ápolás, amelyeknek célja nem a biztosított betegségének megállapítása, egészségi állapota romlásának megakadályozása és egészségének helyreállítása, így különösen a szűrővizsgálat, a szülőnek a gyermeke miatti kórházi tartózkodása, a biztosítottnak a szülője ápolása miatti kórházi tartózkodása. A krónikus betegségek rehabilitációja, gondozása (különösen geriátriai, gyógypedagógiai, logopédiai ellátás, gyógytorna, fizikoterápia, fürdőkúra, fogyókúra, infúziós keringésjavító vagy infúziós fájdalomcsillapító kezelések), kivéve a krónikus betegségek kórismézésével, a gyógykezelés első beállításával, jelentős akut állapotrosszabbodás elhárításával kapcsolatos kezeléseket, orvosi végzettséggel és működési engedéllyel nem rendelkező személy által folytatott kezelés. Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése a lelki működés zavaraira, pszichiátriai megbetegedésekre. Azokra a biztosítási eseményekre, amelyek okozati összefüggésben vannak a biztosítottnak az alábbiakban meghatározott veszélyes sporttevékenységével.

  Búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, vadvízi evezés, hydrospeed, canyoning, surf, hegymászás és sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, barlangi expedíció, Bungee Jumping (mélybeugrás), autó- motorsportok (pl. autocrash (roncsautó) sport, gokart sport, MotoCross sport, motorcsónak sport, motor-kerékpár sport, rally, ügyességi versenyek gépkocsival, versenyzés gépkocsival, quad). Privát-/sportrepülés/repülősportok (pl. paplanrepülés, léghajózás, siklóernyős repülés, motoros vitorlázó repülés, siklórepülés, sárkány és ultrakönnyű repülés, hőlégballonozás, ejtőernyős ugrás, vitorlázó repülés, műrepülés), bázisugrás.

 • MENTESÜLÉS

  Ha a szerződő vagy a biztosított közlési-, illetve változás bejelentési kötelezettségét megsérti. A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét. Ha a biztosító bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen és szándékosan vagy jogellenesen és súlyosan gondatlan magatartással a biztosított okozta. A biztosított súlyosan gondatlanul jár el különösen, ha a biztosítási esemény idején bizonyíthatóan alkoholos állapotban volt, illetőleg kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt és ez a tény a biztosítási esemény bekövetkeztében közrehatott. Ha történt véralkohol vizsgálat, alkoholos állapotnak tekintendő a 1,5‰-et meghaladó, gépjárművezetés közben a 0,8‰-et meghaladó mértékű véralkohol-koncentráció. Ha olyan gépjárművet vezetett, amelynek nem volt érvényes forgalmi engedélye, vagy amelynek vezetéséhez szükséges érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett, és ez a tény a biztosítási esemény bekövetkeztében közrehatott, a biztosítási esemény bekövetkezése okozati összefüggésben áll azzal, hogy a biztosított a biztosítási esemény időpontjában legalább két közlekedésrendészeti szabályt megszegett. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól. A felsorolt körülmények fennállását annak kell bizonyítania, aki azokra hivatkozik

  Nem jelenti a kárenyhítési kötelezettség megsértését, ha a biztosított az őt törvény alapján megillető rendelkezési joggal élve az orvosi beavatkozáshoz nem járul hozzá.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

LLátogató 2019-01-20

"Nem adott meg szöveges véleményt!"8.0

Összesen: 1

Hasonló termékek

Signal IDUNA Expressz balesetbiztosítás8.7

A balesetbiztosítás éppen abban a pillanatban jelent anyagi segítséget, amikor a leginkább szükségünk van rá.

érdekel

Genertel Balesetbiztosítás8.3

Egy családfő vagy egy cégvezető számára kiemelten fontos a családtagok, munkatársak védelme balesetek esetére.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY