Biztosítások összehasonlítása:

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

8.6Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.5
-

Csomagok

CsomagokNormál
ALAPADATOK
NévGENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.
Székhely1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Ügyfélszolgálat telefon06-40-200-250
Ügyfélszolgálat e-mailNem része a csomagnak
Kiegészítő biztosítások
Autós segítségnyújtásA 24 órás segélyvonal segítséget nyújt a helyszíni javítás, valamint az autómentővel való szállítás megszervezésében.
Bennülők balesetbiztosításaVétkességtől függetlenül a gépjármű vezetőjének és utasainak nyújt szolgáltatást baleseti halál és baleseti egészségkárosodás esetén.
Önvédelem biztosításBiztosított vétkessége esetén saját gépjárműben keletkezett töréskárra is biztosítási védelmet nyújt.
AutósTárs jogvédelemGépjármű használata során jogi védelmet nyújt, biztosító átvállalja a jogi ügyintézést és annak költségeit.
Poggyászkár biztosításElemi-, törés-, lopás-, és rabláskárok esetén a biztosító megtéríti a poggyászokban és gyermekülésben keletkezett károkat.
Természeti kár biztosításElemi kár biztosítás: tűz és robbanáskár, villámcsapás, földcsuszamlás, szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jég és hókár, földrengés.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • CASCO kedvezmény 5. Casco kedvezmény 20%
  5.1. Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet(esetén, amennyiben)
  5.1.1. a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  5.1.2. a biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában az ajánlat aláírásának időpontjában társaságunknál határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő Komplett casco biztosítási szerződés van érvényben vagy
  5.1.3. az ajánlat aláírásával egyidejűleg a szerződő a biztosítani kívánt gépjárműre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés megkötésére vagy
  5.1.4. a biztosítani kívánt gépjármű BMW gyártmányú és annak tárgyában a Merkantil Bank Zrt. mint szerződő olyan integrált casco biztosítással rendelkezik a biztosítónál az ajánlat aláírásának időpontjában, amelyben a kötelező felelősségbiztosítás szerződője társbiztosítottnak minősül.
  5.2. Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben
  5.2.1. a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  5.2.2. a biztosított gépjármű vonatkozásában a szerződés évfordulójának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő Komplett casco biztosítási szerződés vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés van érvényben vagy
  5.2.3. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójáig a szerződő a biztosított gépjárműre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés megkötésére vagy
  5.2.4. a biztosított gépjármű BMW gyártmányú és annak tárgyában a Merkantil Bank Zrt. mint szerződő olyan integrált casco biztosítással rendelkezik a biztosítónál amelyben a kötelező felelősségbiztosítás szerződője társbiztosítottnak minősül vagy
  5.2.5. ha a szerződés biztosítási évfordulója 2018.12.31., és a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Casco kedvezményt vett igénybe.
 • Cégcsoport kedvezmény 8. Cégcsoport kedvezmény 5%
  Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 8.1. a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  8.1.1. a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik a Genertel Biztosító Zrt-nél, vagy az Európai Utazási Biztosító Zrt-nél érvényes, határozatlan idejű és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés kötvényszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni!
  8.2. Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő
  – a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Cégcsoport kedvezményt vett(igénybe, vagy)
  – rendelkezik a Genertel Biztosító Zrt-nél, vagy az Európai Utazási Biztosító Zrt-nél érvényes, határozatlan idejű és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, és a kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés kötvényszámát az évfordulót megelőzően a biztosítónak bejelenti.
 • Családi kedvezmény 7. Családi kedvezmény 15%
  7.1. Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet(esetén, amennyiben)
  7.1.1. a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  7.1.2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy
  7.1.3. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő személy az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni!
  7.2. Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amenynyiben
  7.2.1. a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  7.2.2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő szerződő már rendelkezik a szerződés évfordulójának időpontjában és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ilyen szerződés megkötésére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójáig ajánlatot tesz, és a kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát az évfordulót megelőzően a biztosítónak bejelenti vagy
  7.2.3. ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Családi kedvezményt vett igénybe.
  A Családi és a Többszerződéses kedvezmény együttes választá sa esetén az együttes kedvezmény mértéke 15%!
 • Extra kedvezmény 1. Extra kedvezmény
  1.1. Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben
  1.1.1. a biztosított gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosítási évfordulón Extra kedvezmény alkalmazása mellett van érvényben és
  1.1.2. nem történt bonus-malust érintő károkozás a biztosítási évfordulóval záródó biztosítási időszakban.
  Díjfaktor mértéke: 0,9
 • Felekezeti kedvezmény 12. Felekezeti kedvezmény 15%
  12.1. Felekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kocká zatviselési kezdet esetén, amennyiben
  12.1.1. a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  12.1.2. a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában a 2011. évi CCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott egyházi személy.
  12.2. Felekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Felekezeti kedvezményt vett igénybe vagy a Felekezeti kedvezmény alkalmazásának feltételei időközben megvalósultak.
  A kedvezmény igénybevételéhez az egyházi szolgálati viszonyt, munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt igazoló dokumentumot be kell nyújtani a biztosítónak.
  Díjfaktor mértéke: 0,85
 • Kommunikációs kedvezmény2.1 Kommunikációs kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a Biztosítóval való elektronikus kommunikációhoz hozzájárulását adja.
  2.2. A kommunikációs kedvezményt a jelen díjtarifa hatálybalépése előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén akkor alkalmazza társaságunk, amennyiben a szerződés a biztosítási évfordulón Kommunikációs kedvezmény alkalmazása mellett van érvényben, vagy ha a szerződő a biztosítóval való elektronikus kommunikációhoz hozzájárulását adja a biztosítási évfordulóig.
  Díjfaktor mértéke: 0,82.
  Amennyiben a szerződő felhatalmazza/felhatalmazta a biztosítót arra, hogy a biztosítási díjakról a részére elektronikus úton, elektronikus formátumban állíthassa ki a számlát, a díjfaktor mértéke a fentiektől eltérően: 0,8.
 • Több gépjármű pótdíj 18. Több gépjármű pótdíj
  18.1. Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben
  18.1.1. a szerződő nem természetes személy és
  18.1.2. a szerződő főtevékenységének TEÁOR kódja 45.11-től eltérő és
  18.1.3. a biztosítási ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezése időpontjában a szerződő által a biztosítónál biztosítani kívánt és már biztosított gépjárművek összdarabszáma az ötöt meghaladja, és az ezen gépjárművek tekintetében már érvényesen létrejött és az adott ajánlat alapján létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés határozatlan idejű, valamint
  18.1.4. ha a szerződő természetes személy és
  18.1.5. a biztosítási ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezése időpontjában a szerződő által a biztosítónál biztosítani kívánt és már biztosított vontató, 19 férőhely feletti autóbusz, 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi (ide nem értve a lassú jármű pótkocsiját), 12 t össztömeg feletti tehergépkocsi kategóriájú gépjárművek összdarabszáma az ötöt meghaladja, és az ezen gépjárművek tekintetében már érvényesen létrejött és az adott ajánlat alapján létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés határozatlan idejű.
  18.2. Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amenynyiben a biztosítási évforduló napján érvényes szerződés alapján már biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen Több gépjármű pótdíj került alkalmazásra. A szerződő a pótdíj alkalmazásának feltételeiben beállt változásról a biztosítási évfordulóig a biztosító felé nyilatkozhat.
  Amennyiben a biztosítani kívánt vagy biztosított jármű 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi, akkor a díjfaktor mértéke: 9, egyéb járművek esetében a díjfaktor mértéke: 2.
 • Többszerződéses kedvezmény6. Többszerződéses kedvezmény 15%
  6.1. Többszerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben
  6.1.1. a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  6.1.2. a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy
  6.1.3. a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál egy minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan.
  6.1.4. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni!
  6.2. Többszerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben
  6.2.1. a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és
  6.2.2. a szerződő már rendelkezik a szerződés évfordulójának időpontjában érvényes és minimum 10 000 Ft éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ilyen szerződés megkötésére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés évfordulójáig ajánlatot tesz, és a kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát az évfordulót megelőzően a biztosítónak bejelenti vagy
  6.2.3. ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Többszerződéseskedvezményt vett igénybe.
  A Többszerződéses és a Családi kedvezmény együttes választá sa esetén az együttes kedvezmény mértéke 15%!
 • VIP kedvezmény 11. VIP kedvezmény 10%
  A VIP kóddal rendelkező partnerek listája a VIP partneri szerző déssel rendelkező szervezetek listában található.
  11.1. VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő VIP partneri megállapodást kötött szervezetek valamelyike, vagy ezek valamelyikénél munkaviszonyban, hivatásos állományú szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti és/vagy közvetlen megbízási jogviszonyban álló személy, vagy ezen személlyel egy háztartásban élő közeli hozzátartozó és a szerződéskötés során feltünteti a VIP partneri kódot. Biztosítja továbbá társaságunk ezen kedvezményt azon VIP partneri szerződést kötő egyesületek, köztestületek, önkéntes egészségpénztárak, nyugdíjpénztárak által képviselt természetes személyek számára is, akik a szerződést kötő egyesületnek, pénztárnak tagjai vagy köztestület tagjainak minősülnek jogszabály alapján. Ebben az esetben a VIP kedvezmény nem alkalmazható együtt Testületi kedvezménnyel!
  11.2. VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerző- dés a biztosító által meghirdetett VIP tarifa alapján vagy VIP kedvezménnyel jött létre, vagy a VIP kedvezmény alkalmazásának feltételei időközben megvalósultak, és az annak igénybevételére jogosító körülményeket a biztosítónak a szerződő az évfordulót megelőzően bejelentette.
  Díjfaktor mértéke: 0,9
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellege

  Kötelezően kötendő felelősségbiztosítás. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

 • Ki a biztosított személy?

  A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.

 • Milyen jellegű károkra térít?

  Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.

 • Értékcsökkenést fedezi?

  Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.

 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértéke

  Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.

 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

LLÁSZLÓ 2023-09-21

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 9 pont"8.5

GGyula 2023-08-27

"Nem fizetik ki a KGFB-re a teljes összeget a károsultnak! Felháborító kárrendezés! Aki nem akar magának bajt az nem köt náluk KGFB-t."3.5

NNemadtamegakeresztnevét 2023-08-25

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 9 pont"9.5

KKatalin 2023-08-22

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMIHÁLY 2023-08-17

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: pont - Kárrendezés: 10 pont"5.0

Összesen: 793

Hasonló termékek

Alfa gépjármű-felelősségbiztosítás8.6

Mivel a gépjármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként Ön sem tehet mást, Aegon Kötelező biztosításunk díját igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

érdekel

Wáberer kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.6

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás olyan biztosítás, amely alapvetően a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti a károsult személynek.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY