Biztosítások összehasonlítása:

Generali Házőrző Otthon- és Életmód-biztosítás

8.7Ügyfélszolgálat: 8.8
Kárrendezés: 8.5

Négy csomagból és számtalan kiegészítőből állítható össze a biztosítás.

Csomagok

CsomagokExtraMozaikNívóTOP
ALAPKOCKÁZATOK
VízkárA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÜvegtörésA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
ViharkárA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
Különleges üvegA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
Felelősség biztosításA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
CSOMAGOK, KIEGÉSZÍTŐK
Különleges üvegA csomag részeVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Komfort csomag:fagyasztott élel.romlása, bankkártya elvesztése, zárcsereA csomag részeVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Baleset csomag: baleseti halál, maradandó egészségkárosodás, csonttörés, baleseti műttéti térítés, kullancs-csípés térítésA csomag részeVálasztható opcióA csomag részeA csomag része
Otthon csomag: dugulás elhárítás, szolgáltatás kimaradás, vízveszteségA csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Kertes házas csomag: szabadban tárolt vagyontárgy, háziállat, termésveszteség, kerti veszélytelenítés, Állatkár biztosításA csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Sport csomag: sporteszköz biztosítás, sport csonttörés, sport felelősségA csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Nyugalom csomag: besurranás, trükkös lopás, baleseti égés, kórházi lopás, üdülésre vitt ingóságA csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Munkanélküliségi díjátvállalásA csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Mestervonal - 24A csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Jogvédelem biztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Kölyök csomag: gyerekbetegség térítés, iskolai lopás, gyerek felelősségVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Öko csomag: napkollektor, napelem, hőszivattyúVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Garancia Plusz - IT távsegítségVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Garancia smart pluszVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Gépjármű biztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Ebtartói felelősségVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Utazás csomag: autósegély, közl.baleseti halál, maradandó egészségk., autó poggyászVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Időjárás biztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Okos otthon csomag/Töréskár/Többlet szolgáltatás/IT távsegítségVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
All risk fedezetNem része a csomagnakNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
UtasbiztosításA csomag részeNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Egészség csomagVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Futrinka kisállat-biztosításVálasztható opcióA csomag részeNem része a csomagnakVálasztható opció
SMARTbiztosításVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Cédrus kegyeleti csomag: Sírkő sérülés, sírkő felelősség, temetési segítségA csomag részeVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Építés-szerelésVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opció
Kiegészítő felelősségbiztosításA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
Okos kommunikációA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
Cyber Biztosítási csomag: távsegítségnyújtás/adatokkal történő visszaélés/jogvédelem/adatvesztés helyreállításaVálasztható opcióVálasztható opcióVálasztható opcióA csomag része
Webes védelem csomagA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
MENTESÜLÉSEK, KIZÁRÁSOK
MentesülésA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
KizásárokA csomag részeA csomag részeA csomag részeA csomag része
érdekelérdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Kiegészítő kockázatok, csomagok 2. részÖko csomag:
  Napkollektor, napelem biztosítás: az épületen vagy a biztosított telken elhelyezett napkollektorok és napelemek bármely okból bekövetkező törése, vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kára. A biztosító megtéríti a szerződésben biztosított napelem rendszer sérülésével összefüggésben keletkezett termeléskiesési veszteséget, amely az üzemszünet tartama – legfeljebb azonban 3 hónap – alatt keletkezett. A biztosítási szolgáltatás mértéke az üzemszünet napjaira: A napelem rendszer teljesítménye kWP mértékegységben szorozva 3 kWh fogyasztással szorozva az A1 lakossági villamosenergia árral (Ft/kWh). Az időbeli önrészesedés mértéke 2 nap. 
  Hőszivattyú meghibásodás: az épületen vagy a biztosított telken elhelyezett, hőszivattyú időjárási okokra visszavezethető meghibásodása, vagy vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kára. Garancia plusz: Kiterjesztett garancia – Garancia Plusz – biztosítás: Ha a biztosított vagyontárgy kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné vált. (30.000,- Ft feletti Elektromos háztartási eszközök, Háztartási elektromos kis és nagygépek, Szórakoztató elektronikai eszközök. Kivéve: Számítógépek, okostelefonok, fotóeszközök, konzolok, navigációs eszközök) Szolgáltatás: Javítási költség vagy készülékcsere.

  Gépjármű-biztosítás: Téríti a biztosított épülethez tartozó garázsban tárolt gépjárműben és utólag beépített alkatrészében, tartozékában a tűz, robbanás, villámcsapás, vezetékes víz által okozott károkat.Eb tartói felelősség: Az eb tartói minőségben okozott kártérítési kötelezettségeket téríti a biztosító, amikor a biztosított felelősséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott személysérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért.Utazási csomag:Autósegély szolgáltatás telefonszáma: +36 1 465 3659. Amennyiben a biztosított gépjármű működésképtelenné, vagy a közúti forgalomban való használatra alkalmatlanná vált, műszaki meghibásodás vagy közúti balesetből kifolyólag a biztosító információs szolgáltatással, közúti segélyszolgálat szervezésével, autómentéssel, autómegőrzéssel segít a helyzet megoldásában.
  Autó poggyászbiztosítás: A gépjárműből a személyi használatú vagyontárgyakat a gépjárműben ülő biztosított személyektől elrabolják, vagy a gépjármű lezárt csomagtartójából vagy a csukott kesztyűtartóból a gépjármű illetéktelen felnyitásával ellopják.
  Közlekedési baleseti halál és közlekedési maradandó egészségkárosodás.Okos otthon csomag:IT Távsegítség kiegészítő biztosítás: A biztosítás alapján a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az év minden napján, napi 24 órán keresztül fogadja a biztosított telefonhívásait és a szerződésben rögzített feltételek szerint IT távsegítség szolgáltatást nyújt.
  Többlet szolgátatás: Ha az alapbiztosítás tartalmaz Okos otthon kiegészítőt, többletszolgáltatást nyújt a következő biztosítási események bekövetkezésekor: tűz, robbanás, villámcsapás, betöréses lopás, rongálás, rablás, vízkár, villám és füstkár, beázás, kívülről érkező víz.
  Törés biztosítás: Okos otthon eszközök (központi egységek, szenzorok, vezérlő modulok, okos konnektorok, audio eszközök, kamerák, termosztátok) 10 éves koráig, ha a szerződés tartalmazza az okos otthon csomag biztosítást.Időjárás biztosítás: Ha az időjárás biztosítás aktiválásakor a szerződő által kiválasztott időszakban és helyszínen a felhőtlen nyaralás a rossz idő miatt nem sikerült, a biztosító a szolgáltatási összeget fizet. A rossz idő meghatározása a biztosítási feltételekben található.All-Risk fedezet: Minden olyan kockázatot tartalmaz, mely az alapkockázatok valamint a kiegészítő biztosítások alapján nem térülne meg, szolgáltat kívülről jövő, véletlen, váratlan, előre nem látható, balesetszerű módon, hirtelen bekövetkező események esetére, a feltételben felsorolt kizárások kivételével. Csak a TOP módozat tartalmazza.Jogvédelem biztosítás: A biztosítási védelem a magán életszférában bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki, amennyiben a biztosítottak jogi érdekei más személyek magatartása következtében, vagy más személyek jogi érdekei a biztosítottak magatartása következtében sérelmet szenvednek. Területi hatálya, Magyarország.Építés szerelés: A biztosítás kiterjed az építés, építési engedélyhez kötött bővítés, valamint átépítés alatt álló épületek teljes építési munkálataira, az építőanyagokra, épületgépészeti és villamos berendezéseire, valamint az ezekkel összefüggő szerelésekre.Mestervonal: Telefonszám: +36 1 458 4452. Az év minden napján 0 –24 óráig fogadja a biztosítottak telefonhívását és vészelhárítási szolgáltatást nyújt, szakiparost ajánl és információs szolgáltatással áll rendelkezésre.Utasbiztosítás: Külföldi utazás során bekövetkező váratlan betegség vagy baleset esetén a biztosító a mentés és a sürgősségi orvosi ellátás költségeit téríti meg legfeljebb 4 vagy 8 millió Ft-ig, megszervezi és kifizeti a beteg vagy sérült személy orvosilag indokolt hazaszállítását (pl. mentőautóval vagy mentőrepülővel), valamint elhalálozás esetén a holttest hazaszállítást. Az Extra és a Top módozat tartalmazza.Felelősség biztosítás:  Olyan másnak okozott személyi sérüléses kár és szerződésen kívül okozott dologi kár miatti kártérítési kötelezettség, melyet a jelen szerződés biztosítottjának kell teljesíteni, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító mentesíti. Területi hatálya világ, kivéve USA és Kanada.
  Egészség csomag: 
  Szolgáltatások a biztosítási esemény időpontjában 70. életévét még be nem töltött biztosított esetén. 180 nap várakozási idővel.  Futrinka kisállat biztosítás: A biztosított kutya, macska betegség vagy baleset miatti állatorvosi kezelése, baleset miatti elpusztulása esetén térít. Várakozási idő: 30 nap. Magyarország területén.  Az önrészesedés mértéke biztosítási eseményenként a kár összegének 15%-a. A biztosító a kifizetést a mindenkori biztosítási összegre figyelemmel teljesíti. Nem biztosított állatok a következő kutyafajták egyedei: a francia bulldog, a mopsz és a yorkshire terrier.Smart biztosítás: Mobiltelefon, okos telefon, táblagép, laptop, netbook, notebook, asztali számítógép, LCD-, LED-, plazma televízió, házimozi rendszer kárai: leesés, törés, nedvesség, hő és elektromos energia hatása. Szolgáltatási összeg 100.000 Ft/kár/év. 10.000 Ft levonásos önrész. Területi hatálya az egész világ. Valamint része még a SIM kártya felfüggesztési és kártyapótlási díj térítése. 30 nap várakozási idő.
  Garancia Smart Plusz kiegészítő biztosítás:  A biztosított vagyontárgy kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós, nem külső behatásra történt (mechanikai, elektromos,) meghibásodása, amelynek következtében az részben vagy egészben működésképtelenné vált. A biztosítási összeg felső határa 257 000 Ft. (laptop, asztali számítógép, monitor, táblagép, okostelefon). Magyarország a területi hatálya.
  Cyber biztosítási csomag: 
  A Cyber biztosítási csomag 4 különböző szolgáltatásból, ezek kombinációjából alkotott, a szerződő által választott szolgáltatási csomagokból (C, B, A csomagok) áll. Cyber távsegítségnyújtás.
  Bank-, hitel- vagy internetkártyával és személyes hozzáférési adatokkal való visszaélés: Ha a biztosított bank-, hitel-, vagy internetes vásárlásra alkalmas kártyáit, illetve ezek adatait, vagy valamely szolgáltatónál, eladónál regisztrált internetes felhasználói fiókjához tartozó hozzáférési adatit arra nem jogosult harmadik személy, megszerzi és vásárlásra felhasználja. 10%, de legalább 10.000 Ft összegű önrész terheli.
  Cyber jogvédelem: A jogvédelmi biztosítás keretében, segíti és támogatja a biztosítottat jogi érdekeinek védelmében. 
  Adatvesztés helyreállításaHa a biztosított tulajdonában lévő digitális adathordozó eszközökre mentett adatok megsérülnek vagy megsemmisülnek. Önrész: 10%, de minimum 10.000,- Ft. 
    Előzetes kiegészítő védelem: Megkötheted a biztosítást Előzetes kiegészítő védelemmel, ha ügyfelednek egy másik biztosítónál még élő biztosítása van! Ekkor ingyenesen biztosítási szolgáltatást nyújtunk azokra a veszélyekre, amelyekre a másik biztosítás nem terjed ki. A választott módozat szerint: Mozaik módozat: 150 000 Ft, Nívó módozat: 300 000 Ft, Extra módozat: 450 000 Ft, Top módozat: 600 000 Ft.Az ingatlan bérlője által a bérbeadónak okozott károk:  (záradék): Ha a bérbe adott és a Házőrző otthon- és életmód biztosítás (a továbbiakban: alapbiztosítás) alapján biztosított ingatlan bérlője az ingatlanban elhelyezett és a bérbeadó tulajdonát képező, az alapbiztosítás keretében biztosított vagyontárgyakban rongálással kárt okoz.
Kizárások
 • Általános kizárások

  Nem fedezi a biztosítás a háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekményei, terrorcselekmények, polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkat. Nem terjed ki a biztosítás azokra az esetekre, ha a kár nukleáris energia, ionizáló sugárzás károsító hatásának, HIV-fertőzésnek betudható eseményekkel összefüggésben következik be. A biztosítás nem terjed ki olyan kárra, amely gyártási, technológiai hibára (pl. hibás kivitelezés, tervezési hiányosság, stb.) vezethető vissza. Fentieken túl, a biztosító kockázatviselése nem terjed ki az építés, valamint az építési engedélyhez kötött bővítés, átépítés alatt álló épületeket és épületrészeket, vagy ezekben tárolt ingóságokat érintő káreseményekre.
  Tűz esetén kockázatkizárás: Ha a vagyontárgy olyan tűz következtében károsodik, amely önerejéből nem képes tovaterjedni (pl. cigarettaparázs, izzó széndarab vagy világító-, fűtőtest közelében elhelyezett vagyontárgy perzselődése, stb.), ha a vagyontárgy tűz, füst vagy hő hatásának van kitéve (pl. vasalás, szárítás, sütés, főzés, stb. közben szín- és alakváltozás következik be). Ha öngyulladás következik be, kéményrepedés és egyéb tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződés esetén. 
  Robbanásnál nem téríti a biztosító a tartály/készülék cseréjének, illetve helyreállításának költségeit, ha a robbanás a tartály/készülék műszaki hibájára vagy karbantartási hiányosságára vezethető vissza, a repülőgépek hangrobbanása miatt bekövetkező károkat. A környezetnél alacsonyabb nyomású zárt tartály összeroppanása miatt bekövetkező károkat.
  Vihar esetén: Kockázatkizárás (kockázatból kizárt események) A biztosító nem téríti meg a helyiségen belüli légáramlás (huzat) miatt keletkezett károkat.
  Felhőszakadásnál: A biztosító nem téríti meg az elöntés nélküli átnedvesedés, felázás miatt keletkező károkat, a felhőszakadás miatti belvíz, talajvíz által okozott károkat.
  Árvíz esetén: A biztosító nem téríti meg a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi igazgatási hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokat, a talajvíz átlagos szintjének megemelkedése, a belvíz; miatt keletkező károkat.
  Vízkár: A biztosító nem téríti meg a fakorhadás, gombásodás, penészesedés formájában jelentkező károkat, a kiömlő folyadék értékét. A biztosított vezetékekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények (pl. csaptelepek, fűtőtestek, vízmérők, WC csésze, mosdókagyló, kád, stb.) és kárt okozó készülékek (pl.: víztartályok, kazánok, bojlerek, háztartási gépek, stb.) javításának, pótlásának költségeit még akkor sem, ha azok a feltárás vagy a helyreállítás során keletkeztek. 
  Üvegkár: A biztosító nem téríti meg az üveg felületén vagy annak díszítésében (ideértve a fényvédő bevonatokat és fóliákat is) karcolással, kipattogzással (kagylótöréssel) keletkezett károkat. A biztosított üveg keretében keletkezett károkat, a biztosítás megkötésekor már törött, repedt vagy toldott üvegekben keletkezett további károkat. Taposóüvegekben, üvegből készült, üveget tartalmazó díszes használati tárgyakban, lámpatestek üvegezésében, neonokban és egyéb fényforrásokban keletkezett károkat. Az épület átépítése miatt vagy idején keletkezett kárt. Továbbá a az üvegházak, meleg- és hidegágyak kárai, a kirakatszekrények, valamint a név- és cégtáblák kárai.
  Fagyasztott élelmiszerek: Ha az élelmiszerek megromlása a készülék műszaki hibájából vagy nem rendeltetésszerű használatából ered. 
  Bankkártya és Okmányok elvesztése: Nem nyújt fedezetet az elveszett vagy eltulajdonított bankkártyával való visszaélés miatt bekövetkező károkra.
  Állatkár biztosítás: A biztosítási fedezet nem terjed ki az állati ürülék, ill. állati tetemek eltávolítási, tisztítási, fertőtlenítési költségei megtérítésére.
  Sporteszköz biztosítás: A biztosító nem téríti meg a kerékpár egyes alkatrészeinek eltulajdonításával okozott kárt.
  Autó poggyász biztosítás: Nem téríti meg a biztosító az ékszer, készpénz, értékpapír, továbbá vállalkozói és idegen tulajdonban lévő vagyontárgy eltulajdonításával okozott károkat.
  Baleset biztosítás esetén: Ha a biztosított olyan betegsége vagy kóros állapota, amely az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetét megelőző egy évben fennállt, vagy amit a kockázatviselést megelőző egy éven belül kórisméztek, vagy amely ez idő alatt gyógykezelést, orvosi ellenőrzést igényelt, ha az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselést megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodása. Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése a lelki működés zavaraira, pszichiátriai megbetegedésekre. A baleset előtt már maradandóan károsodott, nem ép szervek, testrészek károsodására sem terjed ki a védelem. Extrém sport közben szerzett sérülésekre.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

LLászló 2024-03-02

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

GGUSZTÁV 2024-02-29

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 6pont - Kárrendezés: 7 pont"6.5

FFerenc 2024-02-28

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

VViktor 2024-02-23

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

TTibor 2024-02-23

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

Összesen: 539

Hasonló termékek

Colonnade Édes otthon Lakásbiztosítás10.0

érdekel

KÖBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás9.5

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY