Biztosítások összehasonlítása:

EUB utasbiztosítás

9.1Ügyfélszolgálat: 9.1
Kárrendezés: 9.1

Utazási biztosítás, mely külföldre történő utazások időtartama alatt váratlanul bekövetkező betegség és baleset, illetve egyéb károk esetén nyújt segítségnyújtási szolgáltatásokat és biztosítási védelmet. A biztosító kockázatviselése a kötvényen a biztosítás kezdeteként megjelölt időpontban kezdődik meg és a kötvényen megjelölt lejárati ideig, de legfeljebb 365 napig tart. Szerződő az a fél, aki a biztosítási szerződést megköti és a biztosítási díjat megfizeti. Biztosított: az a természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával, a külföldi utazása során végzett tevékenységeivel, útipoggyászával és gépjárművével kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön. Biztosításon belüli módozatok.

1. szolgáltatási szint

2. szolgáltatási szint

3. szolgáltatási szint

4. szolgáltatási szint

5. szolgáltatási szint:

Top Extra, Tengerpart Extra, Air & Cruise Extra, Sí- Extra

Top,
 Tengerpart Top,
Air & Cruise Top,
Sí- Profi

Nívó, Tengerpart Nívó, Air Nívó,  Air & Hotel Európa éves bérlet,  Sí- Sztár, Mester, Mester EEK éves bérlet

Euro 30

World 30, Praktikum 30

 

Csomagok

CsomagokNívóTOPTop Extra
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás (kárbiztosítás)
Orvosi és mentési költségek térítése összesen30 000 00075 000 000200 000 000
- mentôhelikopteres mentés5 000 000 10 000 000 20 000 000
- hegyi- és vizi mentés2 500 0005 000 00010 000 000
- mentôautóval történô szállítás 2 500 0005 000 00010 000 000
- hiperbár-kamrás kezelés 2 000 0004 000 00010 000 000
- mentôhelikopteres szállítás szárazföldi egészségügyi ellátóhoz Nem része a csomagnak5 000 00010 000 000
- sürgôsségi fogászati ellátás€ 300€ 400€ 500
- kórházi napi térítés a biztosított részére10 00015 00025 000
Egyensúlyban lévő krónikus betegségek váratlan rosszabodása esetén felmerülő költségek2 500 0005 000 000 10 000 000
Hazaszállítás megszervezéselimit nélküllimit nélküllimit nélkül
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítéselimit nélküllimit nélküllimit nélkül
B) További utazási segítségnyújtás (kárbiztosítás)
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset - biztosított szállásköltség€ 150€ 300 € 500
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset - utastárs szállásköltség€ 150€ 300€ 500
Hazautazás idôpontjának változása betegség vagy baleset - utastársnak a Biztosítottal egy idôben történô hazautazása miatt felmerülô közlekedési többletköltségek térítése100 000200 000500 000
Utastárs szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj)€ 150€ 300€ 500
Beteglátogatás: – közlekedési költségek200 000400 0001 000 000
Beteglátogatás: – szállásköltség összesen (max 7 éj)€ 150€ 300 € 500
Gyermek hazaszállítása (ezen belül indokolt szállásköltség max. € 100 /fô/éjszaka)200 000400 0001 000 000
Idô elôtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt100 000200 000500 000
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármu meghibásodása eseténNem része a csomagnak15 00030 000
Felkutatás, mentél időjárási körülmények miatt(10%, de minimum 100 Eur önrész) 500 0001 000 0002 000 000
Pénzsegély-közvetítés100 000200 000800 000
Információ útiokmány elvesztése eseténSzolgáltatásSzolgáltatásSzolgáltatás
Síbérlet visszatérítése a biztosított betegsége vagy balesete esetén15 00050 000100 000
Otthon-védelem váratlan hazautazásra vonatkozó szolgáltatás100 000200 000500 000
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven24 órás szolgáltatás24 órás szolgáltatás24 órás szolgáltatás
Az utazás folytatása vagy a hazautazás megszervezése, ha szárazföldi orvosi ellátás miatt a hajóút félbeszakadt200 000500 000
Információ autómentő-cégrőlSzolgáltatásSzolgáltatásSzolgáltatás
Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén50 000100 000300 000
Kisállat biztosítás baleset eseténNem része a csomagnak15 00030 000
Felkutatás, mentés időjárási körülmények miatt (10%, de min. 100 Eur önrész)500 0001 000 0002 000 000
C) Gépjármu-segítségnyújtás alapszolgáltatások (kárbiztosítás)
Információ autómentô-cégrôlSzolgáltatásSzolgáltatásSzolgáltatás
Sofôr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén50 000100 000300 000
C) BALESETBIZTOSÍTÁS (ÖSSZEGBIZTOSÍTÁS)
Baleseti eredetu halálra vonatkozó biztosítás1 500 000 3 000 0004 000 000
Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül)500 0003 000 0004 000 000
Baleseti eredetu maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %)1 500 0003 000 0008 000 000
Baleseti kórházi napi térítésNem része a csomagnak1 0002 000
D) POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS (KÁRBIZTOSÍTÁS)
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset é gépjárműben műszaki tűz, elemi kár és személy súlyosbalesetével összefüggő károk esetén összesen, ezen belül:250 000400 000600 000
- mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás összesen60 000150 000400 000
– útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés5 00015 000limit nélkül
– útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költésgek megtérítése10 00025 00050 000
– bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése5 00010 00020 000
Légi- vagyhajótársaság kezelésében igazolt eltűnés vagy sérülés összesen, ezen belül:250 000 400 000600 000
– hordozható számítógép és kamera fedezet, ha az jogszabály alapján nem szállítható kézipoggyászként 25 00050 000100 000
– sérült poggyász javítása vagy pótlása12 00030 00060 000
Bármely biztosítási eseményre érvényes limitek:
– tárgyankénti limit60 000100 000200 000
– laptop-biztosítás – hordozható számítógépekre vonatkozó szolgáltatás – összesen50 000100 000300 000
- csomagonkénti limit70 000150 000400 000
- télisport-felszerelés biztosítása150 000300 000400 000
- sporteszközökre vonatkozó biztosítás125 000200 000300 000
- – munkaeszközre vonatkozó biztosítás összesen125 000Nem része a csomagnakNem része a csomagnak
E) POGGYÁSZKÉSEDELEM (odaúton, kárbiztosítás)
- 6órát meghaladó késedelem esetén15 00075 000150 000
F) JÁRATKÉSÉS KÜLFÖLDÖN ÉS HAZAÉRKEZÉSKOR (KÁRBIZTOSÍTÁS)
Járatkésés – külföldön (sürgôsségi vásárlások térítése)Nem része a csomagnak30 00080 000
Járatkésés hazaérkezéskor (közlekedési és szállás többletköltség térítése)Nem része a csomagnak5 00030 000
G) AIR ASSISTANCE légipoggyász károkra és járatkésésre vonatkozó szolgáltatás(kárbiztosítás)
- légitársasági kártérítés bahajtásának ügyintézési költsége (legfeljebb behajtott összeg 20%-a)150 EUR150 EUR150 EUR
- légitársasági kártérítésre vonatkozó előleg fizetése E) Poggyászkésedelem, F) Járatkésés és D) Légitársaság kezelésében eltűnt vagy sérült poggyász szolgáltatások eseténE), F), D) limiteken belülE), F), D) limiteken belülE), F), D) limiteken belül
- telefonos tanácsadás légi utazással kapcsolatos károk esetén24 órás szolgáltatás24 órás szolgáltatás24 órás szolgáltatás
I) Felelôsségbiztosítás (kárbiztosítás)
- jegy - átírás vagy új repülőjegy költségeNem része a csomagnak25 000100 000
kivéve Télisport termékek esetén, ahol összesen2 500 0005 000 0009 000 000
ezen belül szakmai felelôsségbiztosításNem része a csomagnakNem része a csomagnakNem része a csomagnak
I) FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (kárbiztosítás)
Személyi sérülésből eredő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, óvadék és a felmerülő költségek megfizetése, ügyvéd munkadíja500 000 (további 2 000 000 sport biztosításoknál)2 000 000 (további 3 000 000 sport biztosításoknál)8 000 000 (további 1 000 000 sport biztosításoknál)
- ezen belül szakmai felelősségbiztosítás
L) Flash-kártya biztosítás (kárbiztosítás)
– Flash kártyán tárolt digitális fotók helyreállítása
J) SZÁLLODAI ÉS KEMPING FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (kárbiztosítás)
Kártérítési összeg megtérítése (10% önrész)50 000125 000
További összeg Télisport, Tengerparti vagy Repülős termék esetén50 000100 000125 000
AUTÓ EXTRA KIEGÉSZÍTŐ SZOLGAÁLTATÁSOK (FT, ETTŐL ELTÉRŐ ESETBEN KÜLÖN JELÖLVE) 31 napra és éves bérlethez
Szervizbe szállítás vagy helyszíni segítségnyújtás€ 250€ 250€ 250
Gépjármu tárolása (legfeljebb 5 napra)€ 100€ 100€ 100
Kapcsolattartás a szervizzel (Figyelem! Javítási költségekre a biztosítás nem terjed ki.)SzolgáltatásSzolgáltatásSzolgáltatás
Hazaszállítás autó mentővel – közlekedési baleset esetén 500 000500 000500 000
Ügyfelet terhelő önrészesedés: Motor és 2,5t feletti jármű/ egyéb jármű50 000/25 00050 000/25 00050 000/25 000
SPORT EXTRA kiegészítő szolgáltatások (Ft) - alapterméktől függően
Versenysport fedezet 70 éves korig 1.4.1.1. (3) (a) pont szerintSzolgáltatásSzolgáltatásSzolgáltatás
Egészségügyi ellátás folytatása a lakóhely szerinti országban II. A) 3. pont szerintSzolgáltatásSzolgáltatásSzolgáltatás
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
Hiperbár-kamrás kezelés külföldön2 000 0004 000 00010 000 000
Hiperbár-kamrás kezelés a lakóhely szerinti országban200 000300 000500 000
D) POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
– ezen belül sporteszközökre vonatkozó biztosítás125 000200 000300 000
MENTESÜLÉSEK, KIZÁRÁSOK
MentesülésJogellenesség, szándékosság, súlyosos gondatlanság esetén. Jogellenesség, szándékosság, súlyosos gondatlanság esetén. Jogellenesség, szándékosság, súlyosos gondatlanság esetén.
Főbb kizárásokKóros elmeállapot, harci cselekmények, sztrájk, öngyilkosság, versenysport, fizikai munka, fegyver használat, extrém sport . Egyes szolgáltatás-típusoknál a fentieken túl további kizárások. Kóros elmeállapot, harci cselekmények, sztrájk, öngyilkosság, versenysport, fizikai munka, fegyver használat, extrém sport . Egyes szolgáltatás-típusoknál a fentieken túl további kizárások. Kóros elmeállapot, harci cselekmények, sztrájk, öngyilkosság, versenysport, fizikai munka, fegyver használat, extrém sport . Egyes szolgáltatás-típusoknál a fentieken túl további kizárások.
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Gyermek kedvezményA díjkedvezmény mértéke 50 %. A díjkedvezmény a kockázatviselés elsô napján 18. évet még be nem töltött gyermek részére vehetô igénybe
 • Sport Extra
  Klasszikus és Repülős termékekre vonatkozóan legfeljebb 80 éves korig a mindenkori díj 50 %-ának megfelelő Sport Extra pótdíj megfizetése esetén a Biztosító Sport Extra sportok folytatása során is kockázatot visel, továbbá autó- vagy motorsport (pl. quad) és a Sport Extra sportok között nem szereplő extrém sportok kivételével – versenyszerű sporttevékenységre is vállalja a kockázatviselést.
 • Storno Plusz
  Szolgáltatás megszakítása vonatkozásában a Szolgáltatás megkezdésének napján kezdődik meg, és a Szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott befejeződésének napjáig tart.
Kizárások
 • Kizárások

  Nem terjed ki a biztosítás meglévő betegségekre sürgősségi ellátás körén kívül eső egészségügyi ellátásra, kontrollvizsgálatra, utókezelésre pszichiátriai és pszichés betegségekre a terhesség 24. hetét követően sürgősségi terhességi vagy szülészeti ellátásra, következményi károkra (pl. kiesett munkabér). A szerződés nem jön létre érvényesen azon személyekre, akiknek a lakóhelye és kötelező egészségbiztosítása nem a következő országok földrajzi Európához tartozó területein van: Európai Unió, Svájc, Norvégia, Egyesült Királyság, Szerbia, illetve akik a szerződéskötéskor nem a lakóhelyük országában vagy Magyarországon tartózkodnak. A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

 • Mentesülések

  Ha a biztosítási eseményt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a Szerződő, illetve a Biztosított vagy velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy vezető tisztségviselőjük, vezető állású munkavállalójuk okozta. Ha a Szerződő vagy a Biztosított valamely kármegelőzési és/vagy kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. Súlyos gondatlanság esetén. A Biztosított szenvedélybetegsége, vagy gyógyszer-, alkohol-, drog túladagolása, az esemény bekövetkezése idején fennálló alkoholos állapota, vagy ha a Biztosított kábítószer, kábító hatású anyag-, illetve gyógyszer hatása alatt állt, kivéve gyógyszer esetén, ha azt a kezelőorvos előírására, az előírásnak megfelelően alkalmazták. Ha egy adott közlekedési baleset bekövetkezésekor a Biztosított legalább két, az adott országban, a baleset időpontjában hatályos közlekedésrendészeti jogszabályt megszeg, érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkező gépjármű vezetése, vagy olyan gépjármű vezetése, amelyhez szükséges érvényes vezetői engedéllyel a Biztosított nem rendelkezik. Ha a sporttevékenység folytatása során a Biztosított a szükséges védőfelszereléseket nem használta vagy az adott sportágra vonatkozóan általánosan elfogadott szabályokat nem tartotta be.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

JJudit 2024-01-29

"Soha többé EUB!!!
Csak addig vagy nekik fontos, amíg a szerződést meg nem kötöd, utána mehetsz a pénzed után!!!
Másfél hónapja nem utalják vissza a sztornó biztosítást, pedig minden kért dokumentumot bekuldtem hozzájuk!!
Minden alkalommal mást és mást kérnek....majd azt mondják, hogy oké beerkezett minden, majd újra kapom az e-mailt, hogy még kell vmi nekik!!
Ez megy a 7.hete!!
Nem ajánlom senkinek ezt a biztosítót!!!"1.0

EEdina 2023-12-16

"Betegség miatt történt az útlemondás.Minden bejelentési határidőt betartottam,ellentétben velük.Többször kérték be ugyanazokat a dokumentumokat.Húztak az időt(júliusban utaztunk volna es novemberben kaptuk vissza az utazas arat).Első körben közölték hogy nem vagyok jogosult pénz visszatérítése,majd amikor ügyvédet fogadtam saját költségen akkor újra megvizsgálták az orvosi papírokat és érdekes módon rögtön jogosult lettem.Senkinem nem ajánlom őket "2.0

LLászló 2023-05-30

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 9pont - Kárrendezés: 9 pont"9.0

! 2023-05-26

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKATALIN 2023-05-23

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 7 pont"7.5

Összesen: 243

Hasonló termékek

MAPFRE Adria Utasbiztosítás9.6

érdekel

CHERRISK utasbiztosítás9.4

Utasbiztosítás, ami a tengerparti nyaralástól a síelésig mindenhova elkísér, és segít, hogy a bajban is nyugodt maradhass.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY