Biztosítások összehasonlítása:

Allianz Otthonom lakásbiztosítás

8.1Ügyfélszolgálat: 8.2
Kárrendezés: 8.1
Aktív

Csomagok

CsomagokExtraKomfortMax
Alapkárok
TűzA csomag részeA csomag részeA csomag része
VillámcsapásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Robbanás, robbantásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Idegen jármű ütközéseA csomag részeA csomag részeA csomag része
Természetikárok
ViharA csomag részeA csomag részeA csomag része
FelhőszakadásA csomag részeA csomag részeA csomag része
JégverésA csomag részeA csomag részeA csomag része
HónyomásA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÁrvízA csomag részeA csomag részeA csomag része
FöldcsuszamlásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Kő- és földomlásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Ismeretlen építmény, üreg beomlásaA csomag részeA csomag részeA csomag része
Idegen tárgy rádőléseA csomag részeA csomag részeA csomag része
A csomag részeA csomag részeA csomag része
Felelősség-biztosításkörébenfelmerülőesemények
Általános felelősségbiztosításieseményekA csomag részeA csomag részeA csomag része
Épülettulajdonosi felelősségbiztosítási eseményekA csomag részeA csomag részeA csomag része
Assistance biztosítási események
Vízvezeték szerelésA csomag részeA csomag részeA csomag része
ÜvegezésA csomag részeA csomag részeA csomag része
TetőfedésA csomag részeA csomag részeA csomag része
ZárszerelésA csomag részeA csomag részeA csomag része
Szálláshely szolgáltatásA csomag részeA csomag részeA csomag része
Öko-szervizA csomag részeA csomag részeA csomag része
Okmány- és bankkártya védelemA csomag részeA csomag részeA csomag része
Vízkárok
CsőtörésA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
BeázásA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
DuguláselhárításA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Elfolyt víz térítéseA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Üvegtörés
AlapüvegA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Különleges üvegekA csomag részeNem része a csomagnakA csomag része
Betöréses lopás és rablás
Betöréses lopásNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
RablásNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Vandalizmus
Épület-lopáskárNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
VandalizmuskárNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Graffiti-kárNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Rövidzárlat és indukció
RövidzárlatNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Villámcsapás másodlagos hatásaNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
Földrengés
FöldrengésA csomag részeA csomag részeA csomag része
TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK
TöbbletszolgáltatásokNem része a csomagnakNem része a csomagnakA csomag része
érdekelérdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • ASSISTANCE BIZTOSÍTÁSASSISTANCE BIZTOSÍTÁS: Egyes vészhelyzetek esetén, ami sürgős beavatkozást igényel. A biztosító telefonos ügyfélszolgálata dönt arról, hogy a biztosított által a biztosítási esemény bejelentésekor közölt információk és a jelen különös biztosítási feltételek alapján a bekövetkezett esemény vészhelyzetnek minősül-e. Kizárások: Az Általános biztosítási feltételekben és a Vagyonbiztosítási különös feltételekben felsorolt kizárások az alábbiakkal egészülnek ki. A biztosítás nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek hatósági engedély nélkül átalakított ingatlan esetében ezen átalakítással összefüggésben keletkeznek. A vészhelyzet elhárítását követően esetlegesen felmerülő helyreállítási költségekre, a biztosított ingatlanban tartott ingóságokban bekövetkező károkra, arra a veszélyhelyzetre, melynek elhárítását a biztosított a jelen biztosítás kockázatviselési kezdetét megelőzően kötött más biztosítási szerződés alapján igényelheti.Vízvezeték szerelési limit: 32 000 Ft/biztosítási esemény. Üvegezési limit: 22 000 Ft/biztosítási esemény. Tetőfedési limit: 65 000 Ft/biztosítási esemény. Zárszerelési limit: 16 000 Ft/biztosítási esemény. Szálláshely szolgáltatás Legfeljebb 3 éjszakára átmeneti szálláshely nyújtása a biztosított részére, amennyiben a kötvényen feltüntetett biztosított főépület vagy az épületszerkezetek súlyos károsodása miatt lakhatatlanná válik. Limit: 73 000 Ft/biztosítási esemény. Öko-szerviz, a Napelem és ezek rendszerelemeinek meghibásodása, megrongálódása esetén a helyszíni javítás megszervezése és térítése. Limit: 32 000 Ft/biztosítási időszak. Okmány- és bankkártya védelem limit: 9 500 Ft/biztosítási esemény.Szolgáltatások: Kárenyhítési költségek térítése. Ideiglenes lakásbérleti díjának térítése, a lakhatóvá válásig, de legfeljebb 90 napig, megtéríti a biztosítási összegen felül az ideiglenes lakás indokolt és igazolt bérleti díját is legfeljebb 300.000 Ft-ig, azaz háromszázezer forintig. Költségek térítése:
  Kárenyhítési költségek térítése: alatt szereplő költségek a biztosítási összegen belül limit nélkül térülnek. 
  Egyéb költségek térítése: A biztosító a káridőponti épületbiztosítási összeg 5% erejéig téríti az indokolt, kárenyhítésnek nem minősülő bontás, rom- és törmelékeltakarítás és elszállítás, tervezés és hatósági engedélyezés, helyreállítást követő egyszeri takarítási költségeit. Az 5% valamennyi Egyéb költségre együttesen vonatkozik. Biztosítási eseményenként max. 100.000 forintig viseli a kockázatot a biztosított kockázatviselés helyén kívüli, de Magyarország területén magán viselt, biztosítási fedezettel bíró ruházatára és értéktárgyaira.A biztosító biztosítási eseményenként 100.000 forintig téríti meg a kockázatviselési helyként megjelölt lakással egy fedélszék alatt található közös helyiségekben tárolt és biztosított háztartási ingóságokban bekövetkezett tűz és elemi károkat, fix tárgyhoz U-lakattal, lánc-lakat kombinációjú zárral vagy egyéb minősített kerékpárzárral rögzített kerékpárokban bekövetkezett betöréses lopáskárokat. 
  Betöréses lopás esetén a káridőponti védettségtől függnek szolgáltatási limitösszegek. Betöréses lopás esetén az ÁSZF táblázatában meghatározott limit összegek 50%-áig nyújt szolgáltatást a biztosító, ha az ingatlan rendeltetése nem állandó ott lakás, ha a biztosítási esemény időpontjában a biztosított az ingatlant nem használta életvitelszerűen. 
Kizárások
 • Kizárások, mentesülések

  Kizárások: Amelyek az ÁSZF-ben nincsenek biztosítható vagyontárgyként felsorolva, vagy amelyek nem biztosítható vagyontárgyként szerepelnek feltételekben, például az adathordozókon tárolt adatállomány. Arra, amit a biztosítási feltételek kizárnak, például azbeszttel kapcsolatos károkra, az olyan kárra, amelynek oka háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete. Terrorcselekményekkel, terrorizmus miatt megelőző intézkedésekkel közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben keletkezett károk. Környezetszennyezéssel, környezet igénybevételével okozott károkra, bármely, a nanotechnológiával kapcsolatos kár. Azokra a károkra, eseményekre és vagyontárgyakra, amelyeket az egyes biztosítási eseményeknél kockázatból kizár vagy nem térülő kárként határoz meg a szerződési feltétel vagy záradék, például tűzbiztosítási esemény esetén a vasalás, szárítás, dohányzás miatt előforduló felületei elváltozások. 
  Mentesülések: A feltételekben meghatározott személyek szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozó magatartása mentesíti a biztosítót a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól. 

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

ZZsuzsi 2021-10-06

"2021. 09. 08-án szóltam, hogy utalják át a befizetett pénzt, mivel eladtam a biztosított ingatlant. Azt mondták, amint visszaérkezik a postáról, ÁTUTALJÁK A SZÁMLÁMRA.

Most érdeklődtem, megint postára küldték.
Az automata rendszerükre hivatkoznak, hogy az fordította vissza a kifizetést, mivel megszüntetett szerződésről van szó.
Magyarán:
Egy hónapja küldözgetik ide-oda a pénzemet. A jo isten mentsen meg a biztosítóktól. Is."1.0

JJÁNOS 2021-09-30

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

IIstvánné 2021-09-23

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

TTamás 2021-09-21

"A "kárügyintéző" egy beázásnál nagyon csúnyán átvágta 64 éves édesanyámat, akitől mindenáron fotót kért az ügyintézéshez, ami miatt engem kért meg, hogy munkaidő után még oda-vissza 240km-t levezetve segítsek neki. Néhány hét múlva minden érdemi válasz nélkül kipostáztak neki egy összeget. Az ügyintézőt e-mailben megkeresve annyi volt a válasza, hogy aki fotót beküld, az elfogadja a fotó alapján történő kárfelmérést. Undorító, mocskos banda! Az ügynitéző ragaszkodott mindenáron a fotókhoz, mi mindketten személyes felmérést szerettünk volna!
A beázás következtében megsüllyedt az épület felső födémszerkezete, amit a fotók sajnos nem adtak vissza teljesen, több helyen beázott a lakás, erre küldtek 83.900 Ft-ot. Gratulálok!"1.0

TTibor 2021-09-15

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 88

Hasonló termékek

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz9.1

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

érdekel

Uniqa Homeguard Lakásbiztosítás8.6

Papírmentes szerződéskötés, azonnali kötvényesítés, online kárbejelentés és gyors, akár szemle nélküli kárrendezés! Ezt kínálja új lakásbiztosításunk, mely az egyszerű és gyors folyamatokra, illetve a valós veszélyekre koncentrál.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY