Biztosítások összehasonlítása:

Allianz Otthonbiztosítás Plus

7.7Ügyfélszolgálat: 7.6
Kárrendezés: 7.8
Előnyök:
Biztosítható vagyontárgyak:
Az épületek és ingóságok külön-külön vagy együtt is biztosíthatók.

Csomagok

CsomagokKomplexMix
VAGYONBIZTOSÍTÁS FŐBB BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEI
VízkárA csomag részeA csomag része
ÜvegtöréskárA csomag részeA csomag része
ViharkárA csomag részeA csomag része
TűzkárA csomag részeA csomag része
Betöréses lopás és rongáláskárA csomag részeA csomag része
Fagyasztott élelmiszerek megromlása miatti kárA csomag részeA csomag része
Villámcsapás indukciós hatása miatti kárA csomag részeA csomag része
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK
Általános felelősség biztosításA csomag részeA csomag része
Épülettulajdonosi felelősség biztosításA csomag részeA csomag része
Felelősség plusz biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Elfolyt víz térítéseA csomag részeVálasztható opció
Üveg plusz biztosításA csomag részeVálasztható opció
Vandalizmus biztosításA csomag részeVálasztható opció
Kert és klíma biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Utazás plusz biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Felújítás biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Garázsban tárolt gépjárművek biztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Kiterjesztett gépjárművédelem biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Munkanélküliségi díjátvállalás biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Családi balesetbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Családi életbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Családi egészségbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Assistance bázisVálasztható opcióVálasztható opció
Assistance prémiumVálasztható opcióVálasztható opció
MENTESÜLÉS, KIZÁRÁSOK
MentesülésA csomag részeA csomag része
Főbb kizárásokA csomag részeA csomag része
érdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Választható Kiegészítők eseténVálasztható Kiegészítők esetén:
  • Felelősség + biztosítás: Magyarország területén bekövetkező kárra térít, melyet az épület használója, tulajdonosa, bérlője, építtetője, okoz. A kezdeti biztosítási összeg 5.000.000 Ft, amely 5.000.000 Ft-os egységekkel tovább növelhető 30.000.000 Ft-ig. (Mix és a Komplex csomag 2 egységnyi fedezetet tartalmaz) Valamint általános felelősség, szintén Magyarország területén, mint „gondozó”, rokkant jármű használó, közúti balesetet előidéző gyalogos, hobbi célú sportoló (gépi meghajtású eszköz kizárva), amennyiben épület használóként, tulajdonosként, bérlőként, építtetőként, felújítóként kárt okoz harmadik személynek.
  • Kiegészítő felelősség + biztosítás: Magyarország területén, mint belátási képességgel nem rendelkező vagy korlátozott belátási képességű személyek felügyeletét átmenetileg ténylegesen ellátó gondozó, emberi erővel hajtott kerékpár használója, Magyarország területén a kockázatviselés helyén kívül okozott károk esetén, mint házi- és hobbiállat tartója. Magyarország területén kívül, az Európai Gazdasági Térség országaiban, tovább Andorra, Monaco, San Marino, Svájc és Vatikán területén okozott károk esetén az előző esetekben és emberi erővel hajtott vagy elektromos meghajtású rokkantjármű használója, közúti balesetet előidéző gyalogos, szervezett kereteken kívüli, hobbi célú sporttevékenységet végző (a gépi meghajtású sporteszközök kivételével) személy esetén. A biztosítási összeg 5.000.000 Ft, maximum 6 egység köthető.
  • Üveg+ biztosítás: Az alapbiztosítás üvegfedezetekben kizárt szerkezeti üvegekre vonatkozik. Kirakat, kirakatszekrények üvegezése. Törésvédő, fényvédő és biztonsági fólia. Biztonsági üveg, kandalló üveg. Beépített üvegfalak, kopolit üveg. Előtető és üvegtető-üvegezése. Bútorüvegezések, üvegasztalok. Üvegmosdók, zuhanykabinok, szauna ajtó. Tűzhelyek üvegkerámia főzőlapja. Épületszerkezetbe, vagy bútorba épített tükör. Az Üveg+ biztosítás 100.000 Ft-os egységenként max. 10 egység köthető az alapüvegben kizárt üvegfajtákra, és ha 3 m2-nél nagyobb táblaméretű üvegfelületei is vannak az épületnek. Komplex csomagban All-Risk fedezet alapján.
  • Elfolyt víz térítése: Biztosítási esemény: A vízvezetékek csőtörés kára következtében a vezetékes víz elfolyása miatt többletvízdíj felmerülése. Korlátozások: elfolyt vízre eső csatornahasználati díj, a káresemény időszaka alatti átlagos vízfogyasztás, medencefeltöltésre felhasznált víz nem térül. Biztosítási időszakonként 1 egység 50.000 Ft biztosítási összegig térül. Komplex csomagban All-Risk fedezet alapján.
  • Vandalizmus biztosítás: Riasztókban, kerítésekben, kapukban, ajtókban, ablakokban, napkollektorokban és légkondicionálókban, kaputelefon rongálási károk. Graffiti-kár: újrafestés, vagy a burkolat letisztításának költsége a járdaszinttől számított 3 m magasságig térül. Épületrongálás Betöréses lopással, rongálással összefüggésben keletkező épület- és épület-berendezés/tartozék rongálási, lopási kárai. Lopás: Szilárdan rögzített vagyontárgyak ellopása (3m magasság felett). A biztosítási összeg 100.000 Ft, max. 10 egység köthető. Komplex csomagban All-Risk fedezet alapján.
  • Kert és Klíma biztosítás: Napkollektorokban, napelemekben, hőszivattyúkban, vagy szélturbinákban keletkezett tűz, elemi, vandalizmus lopáskára, valamint a napkollektorok, napelemek törés repedés kára. Dísznövények, saját fogyasztásra termesztett növények, tűz, elemi kára és csőtörés feltáró munkái miatti kár, valamint a házi- és hobbiállatok elpusztulása tűz, jégverés, árvíz következtében. Használati jellegénél fogva szabadban lévő kerti bútorokban, grillsütőben, kerti gyerekjátékokban, stb. keletkezett: tűz és elemi károk, az eltulajdonításukból, megrongálásukból eredő károk. Szilárd falazatú medencék, tűz és elemi kára, kültéri medencék üveg vagy polikarbonát fedésének balesetszerűen bekövetkező törés repedés kára. A biztosítási összeg 500.000 Ft. És maximum 20 egység, akár 10 Millió Ft. biztosítási összegig köthető!
  • Utazás + biztosítás: Útlemondás, Utazás-megszakítás. Alapbiztosítás eseményei miatt. Baleset biztosítás kiegészítő esetén, biztosított halála, korházi fekvőbeteg kezelés miatt. Életbiztosítás kiegészítő esetén, biztosított halála. A kockázatviselés helyének kibővítése. Háztartási Ingóságok „C” vagyon csoport alapbiztosítás eseményei miatt (EGT.) Avult értéken térül. Áruvédelem. Tartós fogyasztási cikkek (10 e Ft felett). Alapbiztosítás eseményei, vásárlást követő szállítás, valamint költözés közbeni baleset miatt. (Magyarország területén) Sporteszközök lopása és szállítása közbeni sérülése. A háztartási ingóságban biztosított, hobbi célú sporttevékenység eszközei (EGT. területén.) Eltulajdonítás, szállítás közbeni baleset. A biztosítási összeg 100.000 Ft, max. 10 egység köthető.
  • Felújítás-biztosítás: Felújítások pl.: homlokzatok utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, burkolatok felújítása, tetőszerkezet felújítása, meglévő tetőtér átépítése stb. A biztosítás tartamának vége a szerződő által megjelölt időpont, de a biztosító kockázatviselése legfeljebb a felújítási munkák befejezéséig (átadás-átvételéig) tart. Minimális időtartam: 3 hónap. Biztosított vagyontárgynak minősülnek a felújítás megvalósulásához szükséges, és a kockázatviselés helyén elhelyezett, beépítésre váró építőanyagok, egyéb segédanyagok, épülettartozékok és épület berendezések. A biztosítási összeg 500.000 Ft, maximum 20 egység köthető.
  • Garázsban tárolt GK biztosítás: Biztosított Vagyonbiztosítás biztosítottja, ha a gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója. Biztosított vagyontárgyak személygépjármű, motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár (quad, moped autó), a rendeltetésének megfelelően beszerelt, elzárt vagy azon rögzített, alkatrész és tartozék. Biztosítási összeg Járművenként 500.000 Ft egységenként, legfeljebb 10M Ft. Biztosítási esemény az alapbiztosítás eseményei. Betöréses lopáskár is! Ha a biztosított jármű oly mértékben sérül, hogy a várható szolgáltatási összeg az önrész levonása nélkül eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 80%-át. Ha a járművet ellopják, és a szolgáltatás nyújtásáig nem, vagy olyan állapotban kerül meg, hogy a helyreállítása nem gazdaságos. Ha a jármű úgy sérül meg, hogy további üzemeltetésre alkalmatlan, és szakszerűen nem javítható. A szolgáltatás alapja: a gépjármű káridőponti értéke. Szolgáltatás érdekmúlást nem okozó biztosítási eseményekre, anyagköltség és a munkadíj. Autómentés, szállítás 50.000.- Ft. Avultatás: Személygépkocsi 6 év után, Motorkerékpár segédmotor kerékpár 4 év után, Önrész: 10%. Egyidejűleg legfeljebb 3 gépjármű biztosítható, szolgáltatást a Biztosító a jármű tulajdonosának nyújtja.
  • Családi baleset biztosítás: Területi hatálya az egész világ. A balesetből eredő maradandó és múlékony egészségkárosodás esetén járó biztosítási szolgáltatásra az alapbiztosítás szerint biztosítottnak minősülő személy jogosult. Baleseti halál esetén a szolgáltatásra a biztosított örököse jogosult. A biztosítási összeg 200 000 Ft szorozva az egységszámmal. Maximum 10 egység köthető! Biztosítottak felsorolására nincs szükség. Szolgáltatásai: Baleseti halál esetén a biztosítási összeg 100%-a. Baleset miatt bekövetkező maradandó teljes, 100%-os egészségkárosodás esetén, a biztosítási összeg 100%-a + a keletkezett ruhakárát, BÖ felett max. 50 000 Ft-ig. Baleset miatti maradandó, 10%-os vagy azt meghaladó részleges egészségkárosodás esetén, a BÖ arányos része + a keletkezett ruhakárát, a BÖ felett max. 50.000 Ft-ig. Balesetből eredő nyolcnapos vagy azt meghaladó kórházi fekvőbeteg-kezelés miatt a BÖ 3%-a, baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés vagy olyan sérülés, amely 10%-on aluli maradandó egészségkárosodást okoz, illetve legalább 28 nap munka- vagy keresőképtelenséggel jár. Ezekben az esetekben
Kizárások
 • Kizárások/ Mentesülések

  Kizárások/ Mentesülések :
  Alap biztosítás kizárásai:
  Háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, sugárzással, öngyilkossággal közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben. Jogellenesen, szándékos, súlyosan gondatlan magatartással okozott kár, alkoholos befolyásoltság, zavart elme, vagy tudatállapot miatt bekövetkezette károk.
  Ingóság vagyoncsoport: A készpénzkímélő fizetőeszközök, az értékpapír, az utalványok, a bérletek, az igazolvány és az egyéb okmányok. A kézirat, terv, dokumentáció, adathordozókon tárolt adatállomány. A motoros járművek, a vízi és a légi járművek, a lakókocsi és az utánfutó, valamint ezeknek a „Gépjármű- tartozék” cím alatt fel nem sorolt tartozékai, alkatrészei, segédanyagai. (Kiegészítő gépjármű-biztosításban, Assistance-ban biztosíthatóak!)
  Háztartási ingóságok: azok a házi- és hobbiállatok, amelyek tartása engedélyhez kötött.
  Nem biztosíthatóak: az építés alatt álló épületekben elhelyezett, betárolt, beépítésre váró építő-, segéd- és kiegészítő anyagok,(Felújítás kiegészítőben biztosíthatóak!) A központi antennarendszer.
  Értékőrző vagyonrész: garázsban, padláson, pincében, melléképületben, tárolóban vagy más nem lakás céljáró szolgáló helyiségben, valamint a biztosított közvetlen felügyelete nélkül hagyott nyitott épületrészben (pl. erkély, lodzsa, terasz stb.) elhelyezett értékőrző vagyontárgyak. Bérelt, kölcsönvett, felelős őrzésre átvett ingóságok.
  A biztosító mentesül az alábbi értékek megfizetése alól: a vagyontárgyhoz fűződő személyes előszereteti érték, a gyűjteményhez, sorozathoz, garnitúrához, készlethez tartozó egyes darabok károsodása, megsemmisülése esetén a sérülésből, hiányból eredő értékcsökkenés, a kereskedelmi forgalom hiányosságaiból adódó károk és többletköltségek. A károsodott vagyontárgyban bekövetkezett értékcsökkenés, a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott többletköltségből eredő károk (pl. kötbér, késedelmi kamat, bírság, büntetés, pótdíj, perköltség, egyéb büntető jellegű költségek), elmaradt haszon, nem vagyoni kár.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

EErzsébet 2019-10-24

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 8 pont"9.0

HHelpdesk 2019-10-22

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

KKároly 2019-10-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 5pont - Kárrendezés: 6 pont"5.5

EErika 2019-10-01

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMiklósné 2019-09-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 4pont - Kárrendezés: 4 pont"4.0

Összesen: 47

Hasonló termékek

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz9.1

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

érdekel

Uniqa Homeguard Lakásbiztosítás8.6

Papírmentes szerződéskötés, azonnali kötvényesítés, online kárbejelentés és gyors, akár szemle nélküli kárrendezés! Ezt kínálja új lakásbiztosításunk, mely az egyszerű és gyors folyamatokra, illetve a valós veszélyekre koncentrál.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY