Biztosítások összehasonlítása:

Alfa gépjármű-felelősségbiztosítás

8.6Ügyfélszolgálat: 8.6
Kárrendezés: 8.6
-

Csomagok

CsomagokNormál
Alapadatok
NévAlfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhely1091 Budapest, Üllői út 1.
Ügyfélszolgálat telefon06-1-477-4800
Ügyfélszolgálat e-mailugyfelszolg@alfa.hu
KEDVEZMÉNYEK
Együttkötési kedvezmény50% kedvezményt a kötelező éves díjából, ha új lakásbiztosítást, vagy életbiztosítást is köt mellé.
érdekel

Ügyfélszolgálatok

Ügyfélszolgálatok
Kiegészítő biztosítások
 • E-mail cím korrekcióMeglévő, vagy új szerződések esetén a korrekciós szorzót alkalmazni kell, ha az ajánlaton, vagy a szerződésen szerepel a szerződő e-mail címe. Természetes személyekre és nem természetes személyekre is érvényes.
 • Extra partnerkedvezményÚj KGFB szerződés esetén Extra partnerkedvezmény az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén csak egyszer vehető figyelembe, abban az esetben, ha a megkötendő KGFB szerződés bonus-malus besorolása nem M01, M02, M03, M04 és:
  • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 120 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot, amely nem Aegon Help Balesetbiztosítás.
  • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés ajánlat megtételének napján a megismert feltételek szerint új*** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.
  A kedvezményt természetes személyek és nem természetes személyek egyaránt igénybe vehetik, csak természetes személy szerződő közeli hozzázartozója vehető figyelembe.
  Partnerkedvezmény és Extra partnerkedvezmény együtt nem vehető igénybe.
 • Ingázók korrekció E korrekciós szorzót akkor kell alkalmazni, ha a gépjármű bármelyik használója a gépjárművel a lakóhelye illetve a rendszeres tartózkodási helye valamint munkavégzésének helye között közlekedik, heti rendszerességgel vagy gyakrabban, és a lakóhely illetve a rendszeres tartózkodási hely valamint a munkavégzés helye közöttitávolság meghaladja a 60 km-t. Természetes és nem természetes személyekre egyaránt vonatkozik.
 • Partnerkedvezmény Új KGFB szerződés esetében Partnerkedvezmény az alábbi feltételeknek megfelelően adható:
  • Casco biztosítás alapján, ha a szerződő, vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés ajánlat megtételének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál ugyanarra a járműre élő casco biztosítással.
  • Ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés ajánlat megtételének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál vállalati vagyon- vagy Aegon Help Balesetbiztosítással
  • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha KGFB szerződés ajánlat megtételének időpontjában a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat megtételi dátuma a KGFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál korábban van.
  • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat megtételi dátuma a KGFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül van, és a kötés oka átdolgozás**.
  • Ha szerződő, vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés ajánlatának megtételével egy időben ajánlatot tesz egy másik Aegonos szerződés megkötésére, amely lehet Aegon Help Balesetbiztosítás, casco biztosítás, vagy vállalati vagyonbiztosításÚj KGFB szerződés esetében akkor is Partnerkedvezményt kell alkalmazni, ha a megkötendő KGFB szerződés bonus-malus besorolása M01, M02, M03, M04 és:
  • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 120 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot
  • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB szerződés ajánlat megtételének napján a megismert feltételek szerint új*** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.
  A kedvezményt természetes személyek és nem természetes személyek egyaránt igénybe vehetik, csak természetes személy szerződő közeli hozzázartozója vehető figyelembe. Partner és Extra partnerkedvezmény együtt nem vehető igénybe.
 • Több autó korrekció Nem természetes személy szerződő:
  • új szerződése esetén akkor kell alkalmazni, ha a szerződő az ajánlattételkor rendelkezik 5-nél több élő egyedi gépjármű-felelősség
  biztosítási szerződéssel az Aegon-nál, vagy egyszerre 5-nél több gépjárműre tesz egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlatot, a korrekciósszorzót a 6. és minden további gépjármű egyedi szerződésén alkalmazni kell.
Kizárások
 • Szerződéskötési kötelezettség

  A fogyasztót szerződéskötéskor közlési kötelezettség terheli, amely a valóságnak megfelelő adatszolgáltatást jelenti. A fogyasztó a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval: így különösen az új biztosítási időszak kezdő napját, továbbá biztosítóváltás esetén az előző biztosítási időszakra vonatkozóan a fedezetet nyújtó biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát, valamint – ha a fogyasztó már rendelkezik azzal – a kártörténeti rendszer azonosító számot is….

 • Biztosítás jellege

  Kötelezően kötendő felelősségbiztosítás. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles az üzemeltetése során okozott károk fedezetére biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

 • Ki a biztosított személy?

  A potenciálisan károkozóvá váló üzemben tartó (általában a gépjármű tulajdonosa), akinek esetleges károkozása miatt áll helyt a biztosító.

 • Milyen jellegű károkra térít?

  Az ismert, vétkes károkozó által a vétlen károsult gépjárművében illetve személyében okozott károkra (tekintet nélkül a károkozó jogellenes vagy szándékos magatartásra, azonban ilyen esetekben a biztosító kifizetett összeget a biztosítottól jogszabályi keretek között visszakövetelheti). A biztosítás kiterjed a károkozó gépjármű utasának káraira is.

 • Értékcsökkenést fedezi?

  Igen, hiszen a károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értéket csökkentő tényező is olyan kártétel, amelyet a károkozó köteles megtéríteni.

 • A biztosító által vállalt maximális kártérítés mértéke

  Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 1.220.000 €, személyi sérüléses károk esetén 6.070.000 € összeghatárig térít.

 • Biztosító mentesüléseA biztosítottnak és a károsultnak is van kárbejelentési kötelezettsége, ugyanakkor a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Szerződés időtartama, díjaÁltalában határozatlan időre kötött szerződés (de bizonyos feltételek fennállása esetén köthető határozott időre is). A biztosítás éves díját a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjtarifa alapján kell fizetni. Kedvezőbb díjtarifára váltásra (biztosítóváltásra) jellemzően évente egy alkalommal, a biztosítási szerződés évfordulóján van mód.
 • A díj mértékét befolyásoló tényezőkJogszabályban meghatározott feltételek szerinti bonus–malus osztályba sorolás alapján kötelezően alkalmazott díjkedvezmény vagy pótdíjfizetés. A besorolás az üzembentartó személyéhez köthető, így új gépjármű vásárlása esetén szigorú feltételek mellett az új szerződésre továbbvihető.
 • Szerződés megszűnéseA szerződést felmondani írásban a biztosítási év végére lehet, 30 napos felmondási idővel (van lehetőség a közös megegyezéssel történő egyéni időpontban való megszűnésre is). A biztosítási év során tulajdonos váltás, illetve forgalomból való kivonás esetén szüntethető meg a szerződés.
 • Területi hatályA törvény értelmében a szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.
 • Változásjelentési kötelezettségA szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

KKároly 2023-12-08

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

SSZILVIA 2023-12-06

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

MMária 2023-12-06

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

AAndrás 2023-12-05

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

ÉÉVA 2023-12-05

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 8pont - Kárrendezés: 8 pont"8.0

Összesen: 1246

Hasonló termékek

Generali kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.6

Megbízható védelem autósoknak kedvezményekkel, egyénre szabható biztosítással és rugalmas szolgáltatásokkal.

érdekel

Wáberer kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás8.6

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás olyan biztosítás, amely alapvetően a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti a károsult személynek.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY