Biztosítások összehasonlítása:

Aegon OKÉ Lakásbiztosítás

7.9Ügyfélszolgálat: 7.8
Kárrendezés: 8.0

Biztosítási összeg nélkül is megköthető, káridőponti újjáépítési vagy pótlási értékre. Egy évre előre (az aktuális tarifa érvényességéig), bármely napra halasztható a kockázatviselés kezdete.
Területszámítás:
Többlakásos ház esetén, teljes alapterülettel (100%) kell számolni, a lakás összes helyiségét (szoba, konyha, fürdőszoba, WC, közlekedő, előszoba, kamra, stb.). Tetőtéri lakás esetében az 1,90 m belső magasságot elérő területeket, és a lakáson belül kialakított galériát.
50%-os alapterülettel kell számolni, a teraszt, erkélyt, loggiát.
Amennyiben a lakással azonos kockázatviselési címen a Biztosított tulajdonában nem lakás célú helyiség (garázs, tároló, pince) is van, melyet a Szerződő biztosítani kíván, úgy azt a melléképület kategóriában kell megadni 100%-os alapterülettel. (Ház, házrész, ikerház esetében annyi a változás, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket (pince, kazán stb.), és a lakóépületben bárhol lévő műhelyt, garázst 50%-ban számítjuk)

Csomagok

CsomagokAlapBővített
Alap események
TűzA csomag részeA csomag része
RobbanásA csomag részeA csomag része
VillámcsapásA csomag részeA csomag része
ViharA csomag részeA csomag része
Általános felelősségA csomag részeA csomag része
Felhőszakadás és villámárvízA csomag részeA csomag része
JégverésA csomag részeA csomag része
HónyomásA csomag részeA csomag része
ÁrvízA csomag részeA csomag része
FöldrengésA csomag részeA csomag része
FöldcsuszamlásA csomag részeA csomag része
Kő-, szikla- és földomlásA csomag részeA csomag része
Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlásaA csomag részeA csomag része
Idegen jármű ütközése, idegen tárgy ráeséseA csomag részeA csomag része
Idegen tárgyak rádőléseA csomag részeA csomag része
Ónos esőA csomag részeA csomag része
Hirtelen hó- és jégolvadásA csomag részeA csomag része
Kiegészítő biztosítás
Bővített balesetbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Élet és Műtéti kiegészítő biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Kockázati életbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Kegyeleti életbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Kiterjesztett garancia és mobil eszköz biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Jogvédelem biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
UtasbiztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Kisállat biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Orvosi telefonügyeletVálasztható opcióVálasztható opció
Garázsban tárolt személygépkocsik és motorok biztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Kórházi napi térítést nyújtó kiegészítő biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
CT és MR szolgáltatás kiegészítő biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Kiegészítő gépjármű gyors segítségA csomag részeA csomag része
Különdíj nélküli események
Kórházi- és iskolai lopásA csomag részeA csomag része
Fagyasztott élelmiszerek megromlásaA csomag részeA csomag része
Füst és koromszennyezésA csomag részeA csomag része
BeázásA csomag részeA csomag része
Háztartási ingóságok közlekedési balesetben történő sérüléseA csomag részeA csomag része
Előzetes fedezetvállalásA csomag részeA csomag része
Építés-szerelés időszakára vonatkozó biztosításA csomag részeA csomag része
Kiegészítő kockázatok 1.
Betöréses lopás, rongálás, rablásA csomag részeA csomag része
VízkárA csomag részeA csomag része
ÜvegtörésA csomag részeA csomag része
Épületüvegezés töréseA csomag részeA csomag része
Kiegészítő kockázatok 2.
Egyéb különleges üvegek biztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Napkollektorok, napelemek biztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Vandalizmus, leszerelés, graffitiVálasztható opcióVálasztható opció
Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítésVálasztható opcióVálasztható opció
Besurranás biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Készpénz és Értékpapír biztosításA csomag részeA csomag része
Elvesztés, elveszésVálasztható opcióVálasztható opció
Kerti növényzet biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Elfolyt vízVálasztható opcióVálasztható opció
Sportfelszerelés- és babakocsi biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Kerékpár biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Lakókocsi biztosításVálasztható opcióVálasztható opció
Síremlékek biztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Vállalkozások üvegbiztosításaVálasztható opcióVálasztható opció
Extra szolgáltatási csomagVálasztható opcióA csomag része
érdekelérdekel

Tudnivalók

Tudnivalók
Kiegészítő biztosítások
 • Biztosítás szereplői
  • Szerződő: Az a természetes személy, vagy vállalkozás, aki a biztosított vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti.
  • Biztosított: Csak magánszemély lehet.
  Épületek, építmények vonatkozásában a szerződésben név szerint megnevezett tulajdonos, illetve tulajdonostársak, bérlő vagy bérlőtárs.Ingóságok vonatkozásában az épületek, építmények biztosítottjai, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában a biztosítottal együtt lakó közeli hozzátartozó  és élettárs.
  • Biztosító: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • Biztosítható vagyontárgyakLakás céljára szolgáló, állandóan, vagy nem állandó jelleggel lakott, vagy építés, felújítás alatt álló saját tulajdonú, vagy bérelt:
  • lakóépületek,
  • épületrészek,
  • lakások,
  • melléképületek,
  • építmények,
  • szerkezetileg beépített épületfelszerelési tárgyak, tartozékok
  Továbbá háztartási ingóságok, értéktárgyak, vállalkozói tevékenység vagyontárgya.Hitellel terhelt ingatlanra is köthető.Nem biztosítható vagyontárgyak:
  • építési telek, épület nélküli ingatlan,
  • immateriális javak,
  • földek, vizek,
  • gátak, töltések, víztárolók, dokkok, mólók, olaj-, gázkutak, bányák, feltárások,
  • kötélpályás felvonók,
  • nyitott oldalú vagy fedetlen épületek/építmények,
  • építési engedély nélkül épült, és/vagy használati engedély nélküli lakott épületek.
Kizárások
 • Fogalmak az Aegon OKÉ lakásbiztosítás értelmezésében

  Készpénzbiztosítás: A Biztosító vállalja a biztosított az állandó jelleggel lakott ingatlanban tárolt készpénzt, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valutát, az értékpapírokat és betétkönyveket ért azon károk megtérítését, melyeket az ingóságokra megkötött események a szerződésben szereplő kockázatviselési helyen okoznak.

  Elveszett okmány pótlása: A Biztosított személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, forgalmi engedély, útlevél, diákigazolvány) elvesztése, ellopása, vagy egyéb, a Biztosított szándékától független okból való megsemmisülése.

  Otthonon kívüli biztosítás: A Biztosító vállalja az állandóan lakott ingatlanra kötött szerződés esetén a háztartási ingóságokban keletkezett azon kárt, amely – az EU területén – a Biztosítottak közlekedési balesetében következett be, függetlenül attól, hogy a balesetet esetlegesen a Biztosított okozta.

  Építés-szerelés: Az építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés alatt álló épületek, épületrészek, építmények esetében is biztosítási védelmet nyújt a Biztosító a biztosított épületek, épületrészek, építmények szerkezetileg kész állagára, azok beépített és még be nem épített alkotórészeire és tartozékaira, valamint az épület-felszerelési tárgyakra.

  Kórházi és iskolai lopás: A Biztosító vállalja az állandóan lakott ingatlanra kötött szerződés esetén a Biztosítottak folyamatos, minimum 2 napos kórházi tartózkodása idejére magukkal vitt  vagyontárgyainak, illetve az általános iskolai tanulmányaikat végző Biztosítottak által az iskolába magukkal vitt ruházatának és hagyományos iskolai felszerelési tárgyainak (iskolatáska, tornafelszerelés, tolltartó és a benne lévő írószerek, könyvek, füzetek) lopási kárait.

  Előzetes fedezet: A Biztosító megtéríti azokat a szerződéskötés időpontját követő nap 0 órája és a kockázatviselés kezdete között bekövetkező károkat, melyekre a megkötött szerződés kiterjed, de a Szerződő vagy a Biztosított más biztosító társaságnál lévő, azonos kockázatviselési helyre vonatkozó lakásbiztosítási szerződése nem nyújt fedezetet, akár a kockázat hiánya, akár annak biztosítási összegének kimerülése miatt.

  Extra szolgáltatási csomag: A biztosító megtéríti az alábbi tartozékok, szerelvények javításának vagy az eredetivel megegyező minőségben történő pótlásának költségeit:

  • csapok, csaptelepek
  • gépészeti kötések, szerelvények,
  • radiátorok, fűtőtestek,
  • vízóra,
  • szaniterek.

  Továbbá fedezi:

  • Csőtörés bekövetkeztekor amennyiben a biztosított épületben történt bontás helyreállításához szükséges csempézéshez már nem kapható a károsodottal megegyező színű, mintájú csempe, a bontás helyszínéül szolgáló helyiség teljes csempefelületének (az eredetivel azonos minőségű és árkategóriájú burkolattal történő) cseréjével járó költségeket.
  • A vezetékekben, szerelvényekben történő elfagyás és abból következően a vezetékekből kiáramló folyadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Az elfagyás miatt bekövetkező vízkárok térítése kiterjed a lakatlan épületekre, amennyiben a lakatlanság miatti magasabb díj megfizetésre került. 
  • Épület üvegtörés biztosítási eseményhez kapcsolódóan a biztosított épület sérült üvegfelületét rögzítő tartószerkezet elhasználódása vagy deformálódása miatt szükségessé váló javítás költségeit, az épület sérült üvegszerkezetét magában foglaló épületelemek, nyílászárók gyártás technológiájából származó többletköltségeket.
  • Vihar vagy felhőszakadás következtében a biztosított épületek, építmények külső festésében bekövetkező károkat, az épületek és építmények végleges fedésében a jégverés és vihar által sodort tárgyak által okozott azon esztétikai károkat, melyek a héjazat funkciójának ellátását, illetve élettartamát nem befolyásolják.
  • Túlfeszültség, áramingadozás, vagy egyéb műszaki meghibásodás miatt elromlott fagyasztószekrényben vagy ládában megromlott élelmiszerek újrabeszerzési költségét, amennyiben a meghibásodás igazolhatóan a Biztosítottak minimum két napos folyamatos távolléte idején történt.
  • A Biztosított tulajdonában lévő, nem biztosítási eseményből adódóan – a Biztosított szándékától és akaratától függetlenül – kidőlő fa által a kockázatviselés helyén biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.
  • A biztosított elektromos vezetékekben, berendezésekben, készülékekben, gépekben keletkező tűzkárokat, amennyiben a tűz más tárgyakra nem terjedt tovább.

  Kiterjesztett garancia és mobileszköz biztosítás: A Biztosító kiterjesztett garancia szolgáltatást, valamint fedezetet nyújt a biztosított lakás elektromos berendezéseire, a Biztosítottak tulajdonában álló mobil eszközök meghibásodására, véletlenszerű károsodására, rongálására.

  Lakókocsi biztosítás: A Biztosító megtéríti a Biztosított forgalmi engedély szerinti tulajdonában lévő vontatott lakókocsiban a kockázatviselési helyen, vagy az EU területén levő kempingben, továbbá a kempingbe történő utazás közben okozott károkat. Megtéríti továbbá a kempingben a lakókocsi feltörése révén eltulajdonított, a Biztosítottak tulajdonát képező háztartási ingóság kategóriába tartozó vagyontárgyak újrabeszerzési értékét, valamint a lakókocsi feltörése miatt az abban okozott kár helyreállítási költségét. 

  Állati kártevők és kerti veszélytelenítés: A Biztosító megtéríti: 

  • a biztosított épületek homlokzati hőszigetelésében, festésében, tetőszerkezetének, padlásterének hőszigetelésében, valamint a külső épületgépészeti elemekben és vezetékekben madarak, denevérek, rágcsálók, rovarok,
  • a biztosított épületekben, építményekben, medencében vadállatok által okozott károk helyreállítási, 
  • a madarak elpusztulása vagy ürüléküknek felhalmozódása miatt eltömődött esőcsatorna tisztításának, 
  • a biztosított épületek homlokzatán, tetőszerkezetén, padlásán, vagy egyéb hézagos szerkezeteibe, illetve az építményekre a szerződéskötést követően befészkelt darazsak, méhek, madarak, denevérek, rágcsálók szakszerű eltávolításának költségeit, 
  • a biztosított épület udvarán, kertjében megrongálódott, emberi életet, testi épséget, vagy a biztosított épületek, medence, vagy építmények épségét veszélyeztető kerti növényzet  eltávolításának, elszállításának és megsemmisítésének költségét.

  Sírkő, síremlék biztosítása: A Biztosító megtéríti a temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a Biztosítottak tulajdonában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő síremlékben, kriptákban az alapbiztosítási események illetve a lopás, rongálás, vandalizmus, valamint vadállatok által okozott károkat.

Vélemények

Rendelkezik ilyen biztosítással? Írjon Ön is véleményt!

GGáborné 2021-08-18

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

KKároly 2021-07-24

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

TTibor 2021-07-08

"A kárbejelentés után 1 hétre telefonon kerestem a biztositót,miért nem jelentkeztek eddig.Majd később felhivnak ,hogy intézzük a kárrendezést.Mondom a kollégának, az a helyzet hogy egyéb jégverési károkat is felfedeztünk ,ezért újabb képeket kérnek. Bediktál egy ügyszámot hivatkozásul ami szerintem nem az enyém.Mindegy,Elküldöm majd Mail Delivery Subsystem.(Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a(z) OKK-lakaskar@aegon.hu címzettnek, mert meghaladja a méretkorlátot. Csökkentse az üzenet méretét, és próbálkozzon újra a küldéssel.) Én próbálok minnél több infót ,fotót és videót küldeni hogy gyorsitsam az ügyintézést.Nevetséges.Levelezgetünk mint pad alatt az iskolások,a napok hetek meg szaladnak.Biztos ügyfélközpontúez a hozzáállás?Ki kell jönni és megnézni."1.0

PPÉTER 2021-07-07

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

IIstván 2021-07-03

"VÉLEMÉNY: Ügyfélszolgálat: 10pont - Kárrendezés: 10 pont" 10

Összesen: 71

Hasonló termékek

Aegon Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz9.1

Közel 1 millió család az Aegon Biztosítót választotta – nem véletlenül. Számos kár érheti otthonát és az otthonában tárolt ingóságait. Az Aegon lakásbiztosítás – többek között – megtéríti Önnek a tűz, a robbanás, a különböző meteorológia események, a betöréses lopás és rablás esetén keletkező károkat és további 47 választható kiegészítő biztosítással egyedi igényeire szabhatja az Ön számára tökéletes lakásbiztosítást.

érdekel

Uniqa Homeguard Lakásbiztosítás8.6

Papírmentes szerződéskötés, azonnali kötvényesítés, online kárbejelentés és gyors, akár szemle nélküli kárrendezés! Ezt kínálja új lakásbiztosításunk, mely az egyszerű és gyors folyamatokra, illetve a valós veszélyekre koncentrál.

érdekel
BiztosításVÉLEMÉNY